Jak włączyć i skonfigurować usługę Pulpit zdalny dla administracji w systemie Windows Server 2003

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 306624.

W TYM ZADANIU

STRESZCZENIE

W tym artykule z instrukcjami krok po kroku opisano włączanie i konfigurowanie usługi Pulpit zdalny dla administracji w systemie Microsoft Windows Server 2003.

Usługi terminalowe systemu Windows Server 2003 obejmują dwa następujące składniki:
 • Pulpit zdalny dla administracji

  Za pomocą usługi Pulpit zdalny dla administracji administratorzy mogą zdalnie zarządzać serwerami z systemem Microsoft Windows 2000 i z systemem Windows Server 2003 z dowolnego klienta usług terminalowych. Dwóch administratorów może współużytkować sesję na potrzeby prezentacji i współpracy. Ponadto administrator może także zdalnie połączyć się z rzeczywistą konsolą serwera przy użyciu polecenia -console.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  278845 Jak łączyć się z sesją konsoli i obserwować ją za pomocą usług terminalowych systemu Windows Server 2003
  Uwagi
  • W celu korzystania z usługi Pulpit zdalny dla administracji nie jest wymagane posiadanie licencji dostępu klienta serwera terminali. Jednak dostęp do serwera mogą uzyskiwać tylko członkowie grupy Administratorzy.
  • Domyślnie usługa Pulpit zdalny dla administracji jest instalowana podczas instalacji systemu Windows Server 2003. Jednak ze względów bezpieczeństwa usługa Pulpit zdalny dla administracji jest wyłączona.
 • Serwer terminali

  Serwer terminali umożliwia równoczesny dostęp wielu klientów zdalnych do programów systemu Windows uruchomionych na serwerze. Jest to konwencjonalne wdrożenie serwera terminali.

  Gdy jest używany tryb serwera terminali, serwer akceptuje więcej niż dwa równoczesne połączenia nawiązywane przez użytkowników niebędących administratorami. Gdy jest używany ten tryb, można zainstalować usługę Licencjonowanie usług terminalowych na dowolnym serwerze członkowskim. Należy jednak skonfigurować preferowany serwer licencji na wszystkich serwerach terminali, które muszą komunikować się z serwerami licencji niebędącymi kontrolerami domeny skonfigurowanymi jako serwery licencji domeny. Serwery licencji domeny przedsiębiorstwa wdrożone poza kontrolerami domeny są odnajdowane automatycznie.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak skonfigurować preferowany serwer licencji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  279561 Jak zastąpić proces odnajdowania serwera licencji w usługach terminalowych systemu Windows Server 2003
  301932 Odnajdowanie usługi Licencjonowanie usług terminalowych
  239107 Ustanawianie preferowanego serwera licencji usług terminalowych systemu Windows 2000
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące licencjonowania usług terminalowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Przed włączeniem usług terminalowych systemu Windows Server 2003 przejrzyj poniższe terminy:
 • serwer
  Serwer to komputer, na którym znajduje się większość zasobów obliczeniowych. Serwer jest używany w środowisku sieciowym usług terminalowych. Serwer odbiera i przetwarza naciśnięcia klawiszy oraz ruchy myszy występujące na kliencie. Serwer wyświetla pulpit i programy uruchomione na serwerze w oknie na kliencie.
 • wiadomości
  Wiadomości to komunikacja odbywająca się między serwerem a klientami przy użyciu protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) 5.2. RDP to protokół warstwy programu korzystający z protokołu TCP/IP.
 • klient
  Pulpit zdalny uruchomiony na serwerze jest wyświetlany w oknie na komputerze klienckim. Po uruchomieniu programów na komputerze klienckim te programy w rzeczywistości działają na serwerze. Podłączanie pulpitu zdalnego w systemie Windows 2000 jest nazywane klientem usług terminalowych. Podłączanie pulpitu zdalnego korzysta z najnowszych ulepszeń protokołu RDP 5.2, zapewniając istotną poprawę w porównaniu ze starszymi wersjami. Podłączania pulpitu zdalnego można używać w celu nawiązywania połączenia ze starszymi wersjami usług terminalowych.


Włączanie usługi Pulpit zdalny dla administracji

Domyślnie usługa Pulpit zdalny dla administracji jest wyłączona. Aby ją włączyć, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję System.
 2. Kliknij kartę Zdalny, a następnie zaznacz kliknięciem pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem i kliknij przycisk OK.

  Uwaga W przypadku usługi Pulpit zdalny dla administracji nie jest wymagane posiadanie licencji dostępu klienta serwera terminali. Na serwerze terminali z włączoną usługą Pulpit zdalny dla administracji automatycznie są dozwolone maksymalnie dwa połączenia równoczesne.

Zmienianie poziomu szyfrowania sesji

Domyślnie poziom szyfrowania dla sesji usług terminalowych jest ustawiony na wartość Zgodny z klientem w celu zapewnienia najwyższego poziomu szyfrowania obsługiwanego przez klienta. Pozostałe dostępne ustawienia są następujące:
 • Wysoki — to ustawienie zapewnia dwukierunkowe zabezpieczenia przez używanie szyfrowania 128-bitowego.
 • Niski — to ustawienie powoduje używanie szyfrowania 56-bitowego.
 • Zgodny z FIPS — wszystkie dane są szyfrowane za pomocą metod weryfikowanych standardem FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-1.
Na wszystkich poziomach jest używane standardowe szyfrowanie RSA RC4.

Aby zmienić poziom szyfrowania, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Konfiguracja usług terminalowych.
 2. W lewym okienku kliknij pozycję Połączenia.
 3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję RDP-tcp, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Ogólne, kliknij odpowiedni poziom szyfrowania na liście Szyfrowanie, a następnie kliknij przycisk OK.


Rozwiązywanie problemów

Jeśli usługi terminalowe nie działają zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź adres IP. Jeśli podano nieprawidłowy adres IP, mogą wystąpić problemy. Jeśli program nie działa zgodnie z oczekiwaniami, rozważ następujące zagadnienia:
 • Programy blokujące pliki lub pliki DLL mogą nie działać poprawnie. Ten problem może wystąpić, jeśli z tego samego programu jednocześnie próbuje korzystać więcej niż jeden użytkownik.
 • Programy używające nazwy komputera lub adresu IP w celu identyfikacji mogą nie działać poprawnie. Ten problem może wystąpić, jeśli jednocześnie więcej niż jeden użytkownik uruchamia program, używając tej samej nazwy komputera lub tego samego adresu IP.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać dodatkowe informacje o usługach terminalowych systemu Windows Server 2003, wyszukaj termin „usługi terminalowe” w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 814590 — ostatni przegląd: 01/31/2014 12:28:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbhowtomaster kbinfo KB814590
Opinia