Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można zaplanować zamknięcia i ponownego uruchomienia komputera z systemem Windows XP przy użyciu polecenia AT i narzędzia Shutdown.exe

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeżeli polecenie at i narzędzie Shutdown.exe są używane do planowania zamknięcia lub ponownego uruchomienia komputera z systemem Windows XP, komputer nie jest zamykany lub ponownie uruchamiany zgodnie z oczekiwaniami. Po rozpoczęciu wykonywania zaplanowanego zadania zamknięcia systemu następujący komunikat może zostać wyświetlony w oknie wiersza polecenia:
Operacja ukończona pomyślnie.
Klient nie ma wymaganych uprawnień.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ zadania zaplanowane przy użyciu polecenia at są domyślnie wykonywane przy użyciu konta System lokalny. Narzędzie Shutdown.exe usiłuje włączyć pewne prawa przed wykonaniem akcji zamknięcia systemu. Konto System lokalny nie ma jednego z praw, które narzędzie Shutdown.exe usiłuje włączyć, dlatego wykonanie akcji kończy się niepowodzeniem.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące poprawki

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Data     Godzina Wersja      Rozmiar    Nazwa pliku ------------------------------------------------------------ 18-lut-2003 17:04 5.1.2600.1170   17 920   Shutdown.exe				

Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy użyć Harmonogramu zadań do zaplanowania zamknięcia i ponownego uruchomienia komputera o określonej godzinie. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij polecenie Zaplanowane zadania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj zaplanowane zadanie. Uruchamiany jest Kreator zaplanowanych zadań.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. W obszarze Kliknij program, który ma być uruchamiany przez system Windows kliknij przycisk Przeglądaj.
 6. W oknie dialogowym Wybieranie programu do zaplanowania zlokalizuj folder %SystemRoot%\System32, zlokalizuj i kliknij plik Shutdown.exe, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 7. W obszarze Wykonaj to zadanie określ nazwę zadania i jak często to zadanie powinno być wykonywane, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. W obszarze Określ dzień i godzinę, kiedy to zadanie ma zostać uruchomione określ godzinę i datę rozpoczęcia dla zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Wpisz nazwę i hasło użytkownika, którego konto powinno być używane do wykonywania tego zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Otwórz okno Zaawansowane właściwości dla tego zadania, po kliknięciu przycisku Zakończ, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 11. Kliknij kartę Zadanie.
 12. W polu Uruchom określ dodatkowe parametry, które powinny być używane z narzędziem Shutdown.exe.
 13. Kliknij przycisk OK.
Alternatywne rozwiązanie polega na zmianie konta używanego przez polecenie at zgodnie z następującymi krokami:
 1. Otwórz folder Zaplanowane zadania w sposób opisany w sekcji „Obejście problemu”.
 2. W menu Zaawansowane kliknij polecenie Konto usługi AT.
 3. Wpisz wymaganą nazwę konta i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwagi:
 • Ta zmiana będzie dotyczyć wszystkich zadań zaplanowanych przy użyciu polecenia at, a nie tylko narzędzia Shutdown.exe.
 • Używane konto musi mieć prawo SeRemoteShutdownPrivilege w odniesieniu do systemu lokalnego.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia shutdown, wpisz shutdown /? w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia at, wpisz at /? w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 814761 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:03:44 — zmiana: 5.8

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB814761
Opinia