Nieoczekiwane opóźnienie podczas wylogowywania

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Operacja wylogowywania może trwać dłużej niż oczekiwano (minutę lub więcej). W takim przypadku komunikat Trwa zapisywanie ustawień może być wyświetlany przez maksymalnie minutę. Ponadto profil może nie zostać prawidłowo zwolniony, a w dzienniku zdarzeń może zostać zarejestrowane następujące zdarzenie:

Typ: Błąd
Identyfikator zdarzenia: 1000
Źródło: Userenv
Opis: System Windows nie może zwolnić pliku rejestru. Jeśli korzystasz z profilu mobilnego, ustawienia nie zostaną zreplikowane. Skontaktuj się z administratorem.

Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli są spełnione oba poniższe warunki:
 • Na komputerze jest zainstalowany system Windows 2000 Professional.

  -oraz-
 • Została zainstalowana aktualizacja opisana w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  329170 MS02-070: Luka związana z podpisywaniem protokołu SMB może pozwalać na modyfikowanie zasad grupy
Ten problem może być spowodowany problemami z usługą buforowania.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy zatrzymać usługę buforowania przed wylogowaniem. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie NET STOP SPOOLER, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka. Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  28-sty-2003 13:34 5.0.2195.6659 45 840 Spoolsv.exe   	

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, należy kliknąć poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
zwalnianie profilu zawieszanie się wylogowywanie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 814770 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:03:49 — zmiana: 4.8

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Professional SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbprint kbwin2000presp4fix kbfix kbbug KB814770
Opinia