Komputer z uruchomionymi usługami terminalowymi przestaje odpowiadać i pojawia się komunikat o błędzie w systemie Windows 2000 lub Windows XP: "Stop Error 0x7F"

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Komputer, na którym są uruchomione usługi terminalowe, może przestać odpowiadać. Kiedy ten problem wystąpi, pojawia się następujący komunikat o błędzie Stop:
0x0000007f (0x00000008) error STOP 0x7f
Błąd Stop występuje w pliku Win32k.sys.

Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera jest on uruchamiany normalnie. Jednak błąd Stop pojawia się regularnie.

Ten problem może występować, jeśli na komputerze jest uruchomiony system Windows XP lub Microsoft Windows 2000.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ program może utworzyć nie więcej niż 100 zagnieżdżonych okien. Podczas oczyszczania dla bieżącego wątku może zabraknąć miejsca na stosie potrzebnego do obsługi wszystkich funkcji niezbędnych do oczyszczenia wszystkich obiektów okien.
Rozwiązanie
Po zastosowaniu tej poprawki program będzie mógł utworzyć do 50 zagnieżdżonych okien. Jeśli program będzie próbował utworzyć więcej niż 50 zagnieżdżonych okien, wystąpi błąd.

Windows XP

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku Platforma -------------------------------------------------------------------- 15-sty-2004 01:49 5.1.2600.1332 1 678 208 Win32k.sys  i386 15-sty-2004 01:50 5.1.2600.1332 5 623 808 Win32k.sys  IA-64

Windows 2000

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
 Data     Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku --------------------------------------------------------------- 04-mar-2003 19:26  5.0.2195.6678   42 768  Basesrv.dll 14-lut-2003 18:49  5.0.2195.6660  222 992  Gdi32.dll 14-lut-2003 18:49  5.0.2195.6656  710 928  Kernel32.dll 04-mar-2003 19:26  5.0.2195.6669  333 072  Msgina.dll 31-sty-2003 18:51  5.0.2195.6661   90 232  Rdpwd.sys 04-mar-2003 19:26  5.0.2195.6666  379 664  User32.dll 04-mar-2003 19:26  5.0.2195.6671  385 296  Userenv.dll 04-mar-2003 19:24  5.0.2195.6679 1 620 176  Win32k.sys 03-mar-2003 15:14  5.0.2195.6675  181 008  Winlogon.exe 14-lut-2003 18:49  5.0.2195.6655  243 472  Winsrv.dll 04-mar-2003 19:33  5.0.2195.6661   90 200  56bit\Rdpwd.sys 04-mar-2003 19:26  5.0.2195.6656  710 928  uniproc\Kernel32.dll 04-mar-2003 19:26  5.0.2195.6679 1 620 176  uniproc\Win32k.sys 14-lut-2003 18:49  5.0.2195.6655  243 472  uniproc\Winsrv.dll				
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)

Informacje dotyczące rejestru dla systemu Windows XP

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Po zastosowaniu tej poprawki można ustawić maksymalną liczbę zagnieżdżonych okien za pomocą wpisu rejestru o nazwie NestedWindowLimit. Możliwe jest ustawienie wartości maksymalnej z przedziału od 50 do 100.

Ostrzeżenie W przypadku ustawienia wartości innej niż 50 system Windows może przestać odpowiadać i wyświetlić komunikat o błędzie „Stop Error 0x7F”. Jeśli taki problem wystąpi, należy przywrócić wartość 50 lub usunąć wpis z rejestru.

Aby ustawić maksymalną liczbę zagnieżdżonych okien, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz nazwę USERNestedWindowLimit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis USERNestedWindowLimit, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W obszarze System kliknij opcję Dziesiętny.
 7. W polu Dane wartości wpisz nową wartość.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.
zawieszenie awaria zatrzymanie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 814789 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:04:01 — zmiana: 4.4

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Professional SP1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbshell kbwin2ksp4fix kberrmsg kbwin2000presp4fix kbfix kbbug KB814789
Opinia