Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można wyłączyć funkcji naprawy i odzyskiwania rejestru w systemie Windows XP z dodatkiem SP1

Symptomy
System Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) nie wywołuje krytycznego błędu zatrzymania, gdy znajdzie uszkodzony wpis rejestru. Podczas diagnozowania przyczyny uszkodzenia rejestru nie można wyświetlić uszkodzonego rejestru, zanim system Windows nie spróbuje go naprawić.
Przyczyna
System Windows XP z dodatkiem SP1 zawiera funkcję ochrony rejestru, która automatycznie usuwa uszkodzone klucze podczas uruchamiania systemu Windows i podczas ładowania gałęzi użytkownika, gdy użytkownik loguje się lub ładuje gałąź w Edytorze rejestru.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka. Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  20-lut-2003 14:22 5.1.2600.1171 1 892 352 Ntkrnlmp.exe  20-lut-2003 14:22 5.1.2600.1171 1 948 416 Ntkrnlpa.exe  20-lut-2003 14:22 5.1.2600.1171 1 921 024 Ntkrpamp.exe  20-lut-2003 14:22 5.1.2600.1171 1 924 608 Ntoskrnl.exe

Wyłączanie funkcji naprawy i odzyskiwania rejestru

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Aby wyłączyć funkcję naprawy i odzyskiwania rejestru, zainstaluj poprawkę opisaną w tym artykule, a następnie wprowadź następującą zmianę w rejestrze:

Klucz:
\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager

Nazwa:
SelfHealingEnabled

Wartość DWORD: 0 oznacza, że funkcja jest wyłączona.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Po wyłączeniu funkcji naprawy i odzyskiwania rejestru próba uzyskania dostępu do uszkodzonego wpisu może spowodować zatrzymanie systemu Windows z powodu dowolnego z następujących błędów:
 • Nieoczekiwane zamknięcie — Stop:0xc0000135
 • Stop: 0xc0000218 {Awaria pliku Rejestru}
  Nie jest możliwe załadowanie przez Rejestr gałęzi (pliku):
  \Katalog_główny_systemu\System32\Config\SYSTEM lub jego dziennika bądź drugiej kopii.
  Jest on uszkodzony, brak go lub jest nie do zapisania...
Właściwości

Identyfikator artykułu: 815011 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 3.4

Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Home Edition SP1a, Microsoft Windows XP Professional SP1a

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB815011
Opinia