Lista poprawek usług terminalowych zawartych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano błędy i scenariusze aktualizacji usług terminalowych, których dotyczy dodatek Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000.
Więcej informacji

Podczas rejestrowania niepomyślnych prób logowania przy użyciu usług terminalowych następuje generowanie informacji debugowania

Jeśli rejestracja zdarzeń dla wszystkich niepomyślnych prób logowania przy użyciu usług terminalowych ma być prowadzona z zastosowaniem metody opisanej w podanym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w debugerze jądra są generowane dodatkowe informacje debugowania:
328478 Security Event Does Not Contain an IP Address or Computer Name When an Unsuccessful Logon Attempt Occurs

Funkcja WinStationQueryInformation zwraca dane użytkownika w formacie zwykłego tekstu

W pewnych warunkach wywołanie funkcji WinStationQueryInformation może powodować zwracanie informacji o użytkowniku w formie zwykłego tekstu.

Przeciek pamięci spowodowany utworzeniem wątku limitu na serwerze licencji usług terminalowych

Na serwerze licencji usług terminalowych opartym na systemie Windows 2000 może dojść do przecieku pamięci. Wywołanie funkcji GetAllEnterpriseServer() powoduje automatyczne wywołanie funkcji CoIntialize(). Efektem jest utworzenie dwóch wątków i załadowanie modułów Cdoexm.dll i Pptrace.dll. Każde wywołanie funkcji GetAllEnterpriseServer() powoduje załadowanie plików bibliotek Cdoexm.dll i Pptrace.dll, ale funkcja CoUninitialize() nie usuwa ich z pamięci.

Nie można uruchomić serwera terminali pracującego w trybie administracji zdalnej

Jeśli serwer oparty na systemie Windows 2000 obsługuje usługi terminalowe w trybie administracji zdalnej, usługi mogą nie być uruchamiane. Ponadto rejestrowane jest zdarzenie 1014 z opisem podobnym do następującego:

Nie można załadować niedozwolonego modułu: C:\WINNT\System32\rdpwsx.DLL

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327194 Lista błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 do systemu Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 815017 — ostatni przegląd: 02/27/2014 02:11:09 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB815017
Opinia