Lista poprawek powłoki systemu operacyjnego w dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano błędy i scenariusze aktualizacji powłoki systemu operacyjnego Windows, których dotyczy dodatek Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000.
Więcej informacji

Zamykanie okna dialogowego „Właściwości: Ekran” przy użyciu narzędzia Microsoft Active Accessibility powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „Wystąpił wyjątek”

Jeśli do odczytywania informacji z karty Ustawienia w oknie dialogowym Właściwości: Ekran zostanie utworzony program niestandardowy wykorzystujący narzędzie Microsoft Active Accessibility, po czym okno dialogowe zostanie zamknięte, może się pojawić następujący komunikat o błędzie modułu RUNDLL:
Wystąpił wyjątek podczas próby uruchomienia modułu „shell32.dll, Control_RunDLL C:\Winnt\System32\desk.cpl”

Nieprawidłowe przetwarzanie w funkcji NtGdiPolyPolyDraw może spowodować błąd zatrzymania

W niektórych sytuacjach, gdy funkcja NtGdiPolyPolyDraw nieprawidłowo zainicjuje proces ulCount, może nastąpić awaria komputera (komputer przestanie odpowiadać), a na niebieskim ekranie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie zatrzymania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327194 Lista błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 do systemu Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 815019 — ostatni przegląd: 02/27/2014 05:24:33 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB815019
Opinia