MS03-007: Niesprawdzany bufor w składniku systemu Windows może być przyczyną złamania zabezpieczeń serwera sieci Web

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Firma Microsoft opublikowała poprzednią wersję tego artykułu 17 marca 2003 roku. W tym czasie firma Microsoft była w posiadaniu publicznie dostępnych informacji dotyczących luki w zabezpieczeniach wykorzystywanej do ataków skierowanych na system Windows 2000 Server, w którym są uruchomione usługi IIS 5.0. W tym wypadku podczas ataków wykorzystywano protokół WebDAV, mimo że luka znajdowała się w podstawowym składniku systemu operacyjnego (Ntdll.dll). Firma Microsoft wydała szybko poprawkę chroniącą klientów korzystających z systemu Windows 2000, jednak kontynuowała analizę wykrytej luki w zabezpieczeniach, która występuje również w przypadku pliku Ntdll.dll w systemie Windows NT 4.0. Ten system nie obsługuje jednak protokołu WebDAV, dlatego wykorzystanie tej luki w systemie Windows NT 4.0 jest nieefektywne. Firma Microsoft wydała obecnie poprawki dla systemu Windows NT 4.0. Ponadto firma Microsoft wykryła tę lukę w systemie Windows XP. Podobnie jak w przypadku systemu Windows NT 4.0, w domyślnej konfiguracji systemu Windows XP nie są instalowane Internetowe usługi informacyjne (IIS). 28 maja 2003 roku firma Microsoft wydała poprawkę przeznaczoną dla systemu Windows XP i systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.

Ostrzeżenie W przypadku systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), przed zainstalowaniem tej poprawki należy sprawdzić wersję pliku Ntoskrnl.exe na komputerze. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Otwórz folder %Windir%\System32.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Ntoskrnl.exe, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Wersja.
Wersje pliku Ntoskrnl.exe oznaczone numerami od 5.0.2195.4797 do 5.0.2195.4928 są niezgodne z tą poprawką. Te wersje były rozpowszechniane przez Pomoc techniczną firmy Microsoft jako osobne poprawki. Jeżeli poprawka opisana w tym artykule zostanie zainstalowana na komputerze z programem Ntoskrnl.exe w wersji od 5.0.2195.4797 do 5.0.2195.4928, komputer przestanie odpowiadać, a po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlony komunikat „Stop 0x00000071”. W takim wypadku należy odzyskać system Windows za pomocą Konsoli odzyskiwania systemu Windows 2000 i użyć kopii zapasowej pliku Ntdll.dll znajdującej się w folderze Winnt\$NTUninstallQ815021$.

Aby zaktualizować komputer, na którym znajduje się wersja pliku Ntoskrnl.exe rozpowszechniana przez Pomoc techniczną firmy Microsoft, przed zastosowaniem tej poprawki należy skontaktować się z Pomocą techniczną. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web: Ewentualnie przed instalowaniem tej poprawki można uaktualnić system do wersji Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).
Symptomy
System Windows 2000 obsługuje protokół WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning). Protokół WebDAV (opisany w dokumencie RFC 2518) stanowi rozszerzenie protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) definiującego standard edytowania plików i zarządzania nimi między komputerami w Internecie. Aby wyświetlić dokument RFC 2518, odwiedź następującą witrynę RFC w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Wykryto lukę w zabezpieczeniach składnika systemu Windows używanego przez protokół WebDAV. Jej przyczyną jest to, że składnik ten zawiera niesprawdzany bufor.

Osoba nieupoważniona może wykorzystać tę lukę, wysyłając specjalnie uformowane żądanie HTTP do komputera, na którym są uruchomione Internetowe usługi informacyjne (IIS) firmy Microsoft. Żądanie może spowodować awarię serwera lub umożliwić uruchomienie kodu źródłowego wybranego przez osobę nieupoważnioną. Kod źródłowy zostanie uruchomiony w kontekście zabezpieczeń usług IIS (usługi IIS są domyślnie uruchamiane w kontekście System lokalny).

Firma Microsoft opublikowała poprawkę usuwającą tę lukę i zaleca jej natychmiastowe zainstalowanie, jednak dostępne są dodatkowe narzędzia oraz metody prewencyjne, których można użyć do zapobiegania wykorzystaniu luki podczas oceny wpływu poprawki na system i jej zgodności. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
816930 MS03-007: Jak obejść lukę opisaną w artykule 815021

Czynniki ograniczające zagrożenie

 • Domyślna konfiguracja programu URLScan zapobiega wykorzystaniu tej luki w zabezpieczeniach. Program URLScan jest częścią narzędzia IIS Lockdown. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu URLScan, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia IIS Lockdown, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
 • Osoba nieupoważniona może wykorzystać lukę w zabezpieczeniach w trybie zdalnym, jeżeli ustanowi sesję sieci Web z danym serwerem.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatków Service Pack

Windows 2000

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Windows 2000

Informacje dotyczące poprawek zabezpieczeń

Informacje dotyczące pobierania
Następujące pliki są dostępne w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

Windows XP (wszystkie języki)
Windows XP 64-Bit EditionData wydania: 28 maja 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft skanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które ułatwiają zabezpieczenie plików przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian.
Wymagania wstępne

W przypadku tej poprawki wymagana jest wersja systemu Windows XP lub systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
322389Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Informacje dotyczące instalacji

Ta poprawka obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /n: Rezygnacja z wykonywania kopii zapasowej plików przeznaczonych do usunięcia.
 • /o: Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l: Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Na przykład, aby zainstalować poprawkę bez interwencji użytkownika i nie wymuszać ponownego uruchamiania komputera, należy użyć następującego polecenia w wierszu polecenia:
q815021_wxp_sp2_x86_plk /u /q /z
Aby zweryfikować, że poprawka jest zainstalowana na danym komputerze, należy potwierdzić umieszczenie następującego klucza w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q815021
Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację, należy wykorzystać narzędzie Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.

Administratorzy systemów mogą usunąć tę poprawkę przy użyciu narzędzia Spunist.exe znajdującego się w folderze %Windir%\$NTUninstallQ815021$\Spuninst, obsługującego następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki, ponieważ plik Ntdll.dll jest podstawowym plikiem binarnym systemu, ładowanym podczas uruchamiania systemu. Komputer będzie prawidłowo chroniony dopiero po ponownym uruchomieniu.

Informacje dotyczące plików

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików poprawki w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

System Windows XP
  Data     Godzina  Wersja   Rozmiar  Ścieżka i nazwa pliku  ---------------------------------------------------------------------------------------  02-maj-2003 15:03 5.1.2600.114  651 264 %Windir%\System32\Ntdll.dll bez dodatku SP1  01-maj-2003 20:56 5.1.2600.1217 654 336 %Windir%\System32\Ntdll.dll z dodatkiem SP1

System Windows XP 64-Bit Edition
  Data     Godzina  Wersja   Rozmiar  Ścieżka i nazwa pliku  ------------------------------------------------------------------------------------------  02-maj-2003 15:03 5.1.2600.114  1 498 112 %WinDir%\System32\Ntdll.dll bez dodatku SP1  01-maj-2003 14:57 5.1.2600.114   654 336 %WinDir%\System32\Wntdll.dll bez dodatku SP1  01-maj-2003 20:56 5.1.2600.1217 1 508 864 %WinDir%\System32\Ntdll.dll z dodatkiem SP1  30-kwi-2003 21:43 5.1.2600.1217  657 408 %WinDir%\System32\Wntdll.dll z dodatkiem SP1
Można również zweryfikować pliki instalowane przez tę poprawkę, przeglądając następujący klucz rejestru.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q815021\Filelist

Windows 2000

Informacje dotyczące pobierania

Następujące pliki są dostępne w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

Wszystkie języki z wyjątkiem japońskiego NECJapoński NEC Data wydania: 17 marca 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft skanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które ułatwiają zabezpieczenie plików przez wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian. Wymagania wstępne

W przypadku tej poprawki wymagany jest system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące możliwości otrzymania najnowszego dodatku Service Pack, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Uwaga W przypadku systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) przed zastosowaniem tej poprawki należy przeczytać ostrzeżenie zamieszczone się na początku tego artykułu.

Informacje dotyczące instalacji

Ta poprawka obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /n: Rezygnacja z wykonywania kopii zapasowej plików przeznaczonych do usunięcia.
 • /o: Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l: Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Na przykład, aby zainstalować poprawkę bez interwencji użytkownika i nie wymuszać ponownego uruchomienia komputera, użyj w wierszu polecenia następującego polecenia:
q815021_w2k_sp4_x86_en /u /q /z
Aby zweryfikować, że poprawka jest zainstalowana na danym komputerze, należy potwierdzić umieszczenie następującego klucza w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q815021
Informacje dotyczące usuwania

Poprawkę można usunąć za pomocą narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania, usuwając pozycję „Windows 2000 Hotfix (SP4) Q815021”.

Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Spunist.exe do usunięcia tej poprawki. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallQ815021$\Spuninst i obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki, ponieważ plik Ntdll.dll jest podstawowym plikiem binarnym systemu, ładowanym podczas uruchamiania systemu. Komputer będzie prawidłowo chroniony dopiero po ponownym uruchomieniu.

Informacje dotyczące plików

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików poprawki w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

  Data     Godzina Wersja     Rozmiar Ścieżka i nazwa pliku  -------------------------------------------------------------------------  15-mar-2003 01:23  5.0.2195.6685 476 944 %Windir%\System32\Ntdll.dll

Można również zweryfikować pliki instalowane przez tę poprawkę, przeglądając następujący klucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q815021\Filelist

Windows NT 4.0 (wszystkie wersje)

Program Microsoft Internet Information Server (IIS) nie jest przeznaczony do uruchamiania w systemie Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition i nie jest obsługiwany. Firma Microsoft zaleca, aby klienci korzystający z usług IIS 4.0 w systemie Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, użyli metody ochrony systemów polegającej na usunięciu usług IIS 4.0.

Informacje dotyczące pobierania

Następujące pliki są dostępne w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

Windows NT 4.0:

Wszystkie języki z wyjątkiem japońskiego NEC i chińskiego – Hongkong SAR:
Chiński – Hongkong SAR:
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition:

Wszystkie języki:
Data wydania: 23 kwietnia 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft skanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które ułatwiają zabezpieczenie plików przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian.

Wymagania wstępne

W przypadku tej poprawki wymagana jest wersja systemu Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a) lub systemu Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition z dodatkiem Service Pack 6 (SP6). Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152734Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0


Informacje dotyczące instalacji

Ta poprawka obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /y: Usunięcie (tylko z przełącznikiem /m lub /q).
 • /f: Wymuszanie zamknięcia programów podczas zamykania systemu.
 • /n: Rezygnacja z tworzenia folderu Uninstall.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia po zakończeniu aktualizacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego lub nienadzorowanego bez wykorzystania interfejsu użytkownika (ten przełącznik stanowi rozszerzenie przełącznika /m).
 • /m: Korzystanie z trybu nienadzorowanego z wykorzystaniem interfejsu użytkownika.
 • /l: Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Aby zweryfikować, że poprawka jest zainstalowana na danym komputerze, należy potwierdzić umieszczenie następującego klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q815021
Na przykład, aby zainstalować poprawkę bez interwencji użytkownika i nie wymuszać ponownego uruchamiania komputera, należy użyć następującego polecenia w wierszu polecenia:
q815021i /q /z
Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę poprawkę, należy użyć narzędzia Dodaj/usuń programy w Panelu sterowania.

Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Spunist.exe do usunięcia tej poprawki. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallQ815021$\Spuninst i obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki, ponieważ plik Ntdll.dll jest podstawowym plikiem binarnym systemu, ładowanym podczas uruchamiania systemu. Komputer będzie prawidłowo chroniony dopiero po ponownym uruchomieniu.

Informacje dotyczące plików

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików poprawki w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

  Data     Godzina Wersja     Rozmiar Ścieżka i nazwa pliku    System operacyjny  ---------------------------------------------------------------------------------------------  24-mar-2003 10:38  4.0.1381.7212  367 376 %WinDir%\System32\Ntdll.dll Windows NT 4.0  24-mar-2003 07:12  4.0.1381.33546 369 936 %WinDir%\System32\Ntdll.dll TSE

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem może być przyczyną luki w zabezpieczeniach produktów firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.

Tylko system Windows 2000

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 do systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej luki w zabezpieczeniach, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jeżeli komputer jest wyposażony w wiele procesorów, należy uruchomić narzędzie MSBA (Microsoft Baseline Security Analyzer) z przełącznikiem /nosum w celu wyłączenia sprawdzania sum kontrolnych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
320454 Udostępniono narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w wersji 1.1
poprawka_zabezpieczeń inicjowanie_Sesji5_nie_powiodło_się Stop 0x71
Właściwości

Identyfikator artykułu: 815021 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:05:02 — zmiana: 14.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbwin2ksp4fix kbhotfixserver KB815021
Opinia