Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Lista podstawowych poprawek systemu operacyjnego w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano podstawowe błędy i scenariusze aktualizacji systemu operacyjnego, których dotyczy dodatek Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000.
Więcej informacji

W pliku Usbhub.sys pojawia się błąd Stop 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

Jeśli w odpowiedzi na żądanie deskryptora ciągów urządzenie USB zwróci pakiet o zerowej długości, w pliku Usbhub.sys może się pojawić komunikat o błędzie Stop 0x00000050 (kod błędu: 50). Sterownik USB w systemie Windows 2000, Usbhub.sys, oczekuje, że dla deskryptora ciągów wyniki będą miały długość niezerową. Ta aktualizacja powoduje, że plik Usbhub.sys sprawdza długość zwróconego wyniku i jeśli jest ona zerowa, żądanie jest traktowane jako zakończone niepowodzeniem.

Podczas pracy narzędzia Chkdsk jest zgłaszany komunikat o błędzie „Wystąpił nieoczekiwany błąd”

Po uruchomieniu narzędzia Chkdsk na woluminie sformatowanym w systemie plików NTFS w przypadku, gdy strumień deskryptora zabezpieczeń przekroczy rozmiar 4 GB, może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
CHKDSK sprawdza deskryptory zabezpieczeń (poziom 3 z 3)
Wystąpił nieokreślony błąd.

Aktualizacja powodująca utworzenie klucza rejestru AllowedExactPaths

Ta aktualizacja pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa systemu Windows przez utworzenie klucza rejestru AllowedExactPaths, który można wykorzystywać do ograniczania dostępu tylko do wartości rejestru w wyszczególnionym kluczu.

Po ponownym uruchomieniu usługi replikacji plików pojawiają się błędy zawijania dzienników

Podczas uruchamiania usługa replikacji plików (FRS, File Replication Service) stosuje wiele ustawień zabezpieczeń do katalogów przygotowywania. Może to powodować zawijanie dzienników, jeśli katalog przygotowywania zawiera wiele plików lub jeśli skonfigurowano niewielki rozmiar dziennika. Omawiana aktualizacja powoduje, że podczas uruchamiania usługa FRS nie oznacza list kontroli dostępu (ACL) sygnaturami.

Gdy serwer jest mocno obciążony ruchem we/wy, może okresowo występować błąd zatrzymania

W przypadku dużego obciążenia operacjami we/wy readresator może powodować błąd zatrzymania (zatrzymanie w celu sprawdzenia, czy nie występują błędy) przez zainicjowanie mapy pamięci podręcznej dla pliku, który jest już zamknięty.

Aktualizacja w celu usunięcia przecieku pamięci w pliku Disk.sys

Ta aktualizacja pozwala usunąć problem przecieku pamięci w pliku Disk.sys w sytuacji, gdy w procedurze DiskInitFdo nie jest zwalniana wartość dmSkew.

Uruchomienie usługi Microsoft Exchange System Attendant powoduje rejestrację zdarzenia o identyfikatorze 1121

W klastrze serwerów wyposażonych w system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), w którym jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Exchange 2000 Server lub Exchange 2000 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), po każdym uruchomieniu usługi Microsoft Exchange System Attendant może być rejestrowany następujący komunikat o zdarzeniu:

Data: data
Źródło: ClusSvc
Godzina: godzina
Kategoria: (64)
Typ: Błąd
Identyfikator zdarzenia: 1121
Użytkownik: Brak
Komputer: nazwa_komputera
Opis:
Nie można przywrócić punktu kontrolnego kryptografii zasobu klastra „SA” do kontenera o nazwie „EXPWMGMT-515466cc6d4a4913a191aa1ad29996e2”. Zasób może nie działać poprawnie. Dane: 0000: 0000051b

Komunikat o błędzie 51b odpowiada komunikatowi o błędzie 1307. Definicja komunikatu 1307 przedstawia się następująco:
ERROR_INVALID_OWNER
Błąd ten wskazuje, że jednostka o danym identyfikatorze zabezpieczeń może nie być przypisana jako właściciel obiektu.

Usługa klastrowania nie może przywrócić właściwego deskryptora zabezpieczeń przy tym właścicielu (w tym przypadku — komputerze lokalnym), ponieważ właściciel nie ma w tokenie procesu włączonych uprawnień przywracania.

Próba użycia narzędzia NTBackup.exe powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „Urządzenie poinformowało o błędzie żądania skierowanego do modułu MS_UpdateNtmsOmidInfo”

Jeśli po zalogowaniu w roli członka grupy zabezpieczeń Operatorzy kopii zapasowej w uruchomionym narzędziu systemu Windows do wykonywania kopii zapasowych (NTBackup.exe) użytkownik zaznaczy opcję Nowy nośnik, to po rozpoczęciu procesu wykonywania kopii zapasowej może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Urządzenie poinformowało o błędzie żądania skierowanego do modułu MS_UpdateNtmsOmidInfo.
Błąd: 5.

Napotkano niezgodność na nośniku DDS o szerokości taśmy 4mm. Nie dołączaj niczego do tego nośnika.
Sytuacja ta wynika z braku uprawnień operatora kopii zapasowej do aktualizacji etykiety taśmy.

Po przygotowaniu aktualizacji do zainstalowania funkcja automatycznych aktualizacji nie dokonuje ponownego skanowania systemu operacyjnego w poszukiwaniu zainstalowanych aktualizacji

Jeśli po przygotowaniu aktualizacji do zainstalowania przez funkcję automatycznych aktualizacji systemu Windows użytkownik odwiedzi witrynę Windows Update i zainstaluje te same aktualizacje, funkcja ponownie instaluje te aktualizacje.

W trakcie działania programu antywirusowego okresowo pojawia się błąd Stop 0x00000024

Po włączeniu programu antywirusowego na serwerze z systemem Windows 2000 okresowo mogą się pojawiać komunikaty o błędach zatrzymania podobne do następującego:
*** Stop 0x00000024 (0x00190256, 0xbeb6ea0c, 0xbeb6e664, 0xbfee6778)
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327194 Lista błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 do systemu Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 815028 — ostatni przegląd: 02/27/2014 05:24:36 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB815028
Opinia