Aktualizacja algorytmu sterty dotycząca żądań sterty o nietypowo dużym rozmiarze

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Ta poprawka algorytmu sterty w systemach Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i Windows Server 2003 została wydana w celu ulepszenia obsługi konkretnej nietypowej sekwencji żądań sterty przez prywatny, opracowany wewnętrznie program, który nie jest dostępny na rynku. Ten program przydziela i zwalnia duże fragmenty sterty dziesiątki tysięcy razy. W poprzedniej wersji tego artykułu przeszacowano oryginalny zakres i rozmiar udoskonalenia konkretnego programu, uwzględniając wyniki wewnętrznego testu aplikacji zaprojektowanego do odtworzenia symptomu i niemającego odniesienia do wydajności żadnych znanych programów lub całego systemu. Ta poprawka nie dotyczy standardowego działania systemu Windows i typowych programów używanych w firmie i domu, gier oraz programów internetowych. Nie zaleca się stosowania tej poprawki do żadnego innego programu niż ten, dla którego jest ona przeznaczona.
Przyczyna
Systemy Windows XP z dodatkiem SP1 oraz Windows Server 2003 zawierają przeznaczony do celów ogólnych, dobrze poznany algorytm pamięci/sterty, który zapewnia dobrą wydajność obsługi żądań pamięci dotyczących szerokiego wachlarza programów systemu Windows. Wydajność algorytmu w systemie Windows oszacowano za pomocą wielu wzorców przemysłowych i dokładnych analiz typowych operacji wykonywanych przez użytkownika. Jak każdy algorytm ogólnego przeznaczenia, nietypowa sekwencja żądań może zostać dostosowana. W takiej sytuacji algorytm nie zapewnia optymalnej wydajności. Takiej sekwencji nie znaleziono jednak wśród typowych programów systemu Windows lub w systemie, dlatego nie trzeba zmieniać algorytmu sterty. Zmiana algorytmu sterty nie zapewni lepszej wydajności systemu większości użytkownikom i programom.

Ta poprawka zapewnia obejście problemu w algorytmie sterty, dzięki któremu polepszy się obsługa konkretnej nietypowej i rzadkiej sekwencji żądań sterty. Wzorzec nietypowego żądania znaleziono w niestandardowej kompilacji programu, którego postać jest zupełnie niepodobna do przeważającej większości innych programów systemu Windows. Zakres działania i rozmiar tej poprawki zawężono do tego jednego konkretnego programu i to obejście nie przyniesie żadnych korzyści dla wydajności większości programów lub całego systemu.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack dla systemu Windows XP

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows XP  Data    Godz. Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku --------------------------------------------------------------28-lut-2003 19:05 5.1.2600.1177 654 336  Ntdll.dll    Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2002  Data    Godz. Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku --------------------------------------------------------------28-lut-2003 19:05 5.1.2600.1177 1 508 352  Ntdll.dll    IA64 28-lut-2003 14:55 5.1.2600.1177   657 408 Wntdll.dll    X86Windows Server 2003  Data    Godz. Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku ------------------------------------------------------------- 03-cze-2003 14:30 5.2.3790.49    716 800 Ntdll.dll    Windows Server 2003 64-Bit Edition i Windows XP 64-Bit Edition wersja 2003  Data    Godz. Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku ------------------------------------------------------------- 03-cze-2003 14:24 5.2.3790.49   1 524 224 Ntdll.dll    IA64 03-cze-2003 14:30 5.2.3790.49    711 168 Wntdll.dll    X86

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.

Uwaga: Ten artykuł zweryfikowano w dniu 12-04-2003, aby dokładniej omówić specyficzne cechy i szczegółowe działanie poprawki. Z oryginalnego tytułu tego artykułu można odnieść fałszywe wrażenie, że ten problem dotyka wielu, o ile nie wszystkich, użytkowników systemu Windows XP, którzy zainstalowali dodatek SP1. W rzeczywistości problem dotyczy bardzo małej liczby klientów korzystających z programu opracowanego prywatnie, którego działanie wykazuje celowość utworzenia tej poprawki. Ten artykuł opublikowano poprzednio pod tytułem: „Programs Run Slower After You Install Windows XP SP-1”. Nie zmieniono zawartości samej poprawki, przejrzano jedynie dokumentację bazy wiedzy Knowledge Base w celu polepszenia dokładności i jasności opisu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 815411 — ostatni przegląd: 02/26/2014 23:29:43 — zmiana: 6.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbprb KB815411
Opinia