Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nieoczekiwana zmiana litery dysku w klastrze

Symptomy
W klastrze serwerów opartym na systemie Windows 2000 zasób dysku fizycznego może okresowo przechodzić do trybu offline. Po wystąpieniu takich symptomów w pliku dziennika klastra (Cluster.log) są rejestrowane następujące informacje:
00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.657 Physical Disk: [PnP] DriveLetterChange: F => ? 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.657 Physical Disk <Disk F:>: Mountie[0]: 1, let=?, start=7E00, len=12CAA000. 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.657 Physical Disk <Disk F:>: PokeDiskResource: Volumes not ready, error 2 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.657 Physical Disk: PnP Event GUID_IO_VOLUME_NAME_CHANGE for ? (Partition1) received. 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.673 Physical Disk: [PnP] DriveLetterChange: ? => ? 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.673 Physical Disk: PnP Event GUID_IO_VOLUME_NAME_CHANGE for ? (Partition1) received. 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.704 Physical Disk <Disk F:>: Mountie[0]: 1, let=?, start=7E00, len=12CAA000. 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.704 Physical Disk <Disk F:>: PokeDiskResource: Volumes not ready, error 2
Mogą być także odbierane komunikaty o zdarzeniach typu „Opóźniony zapis nie powiódł się”, podobne do następującego komunikatu w dzienniku systemu Podglądu zdarzeń:
Data:   data    Źródło:  Ftdisk Godzina:   godzina    Kategoria: Brak Typ:   Błąd     Identyfikator zdarzenia: 50 Użytkownik:   Brak Komputer: nazwa_komputeraOpis: {Opóźniony zapis nie powiódł się} System Windows nie mógł zapisać wszystkich danych dla pliku \Device\HarddiskVolumeX. Dane zostały utracone. Powodem tego błędu mogła być awaria sprzętu komputerowego lub połączenia sieciowego. Spróbuj zapisać ten plik w innym miejscu.Dane: 0000: 00040000 005e0001 00000000 80040032 0010: 00000000 00000000 00000000 00000000 0020: 00000000 00000000 c000000e
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ nieoczekiwane zdarzenie PnP może wyzwolić zmianę litery dysku dla zasobu dysku fizycznego w klastrze serwerów systemu Windows 2000, co powoduje przejście dysku do trybu offline. W wyniku tego dysk staje się niedostępny dla programów, a przywrócenie dostępu może wymagać wykonania pewnych czynności naprawczych. Zależą one od programów należących do zablokowanej grupy i mogą obejmować jedną lub więcej z poniższych operacji:
 • Ponowne uruchomienie zasobu lub grupy.
 • Ponowne uruchomienie usług klastrowania firmy Microsoft.
 • Ponowne uruchomienie komputera.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka. Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku ------------------------------------------------------- 25-cze-2002 11:33 5.0.2195.5912 34 384 Classpnp.sys

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Nieoczekiwane zdarzenie PnP jest spowodowane problemami z synchronizacją w sterowniku PnP, w którym rozmiar danej partycji dysku twardego jest najpierw obliczany w sektorach, a następnie w bajtach. Kwerenda współbieżna dotycząca rozmiaru partycji dysku twardego, która jest wykonywana w odstępie czasu między obliczaniem rozmiaru partycji w sektorach a obliczaniem rozmiaru w bajtach, zwraca rozmiar partycji w sektorach, ale jest interpretowana w bajtach. W efekcie system operacyjny stwierdza, że dysk twardy został usunięty, a więc nastąpiła utrata zasobu dysku fizycznego. Wpis c000000e w sekcji Dane zdarzenia o identyfikatorze 50 odpowiada błędowi 0xC000000E STATUS_NO_SUCH_DEVICE, który wskazuje, że dysk twardy nie jest już widoczny.

Ta aktualizacja powoduje usunięcie okna czasowego w obliczeniach rozmiaru partycji. Rozmiar partycji będzie zawsze zwracany w bajtach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
MSCS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 815616 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:35:17 — zmiana: 2.9

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbenv kbwin2000presp4fix kbfix kbbug KB815616
Opinia