FIX: Semantyka porównywania punktu kodu dla reguł sortowania SQL_Latin1_General_Cp850_BIN

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
BUG #: 363299 (SQL Server 8.0)
Symptomy
Podczas porównywania dwóch ciągów Unicode przy użyciu reguł sortowania SQL_Latin1_General_Cp850_BIN, sposób zaprojektowania programu SQL Server powoduje, że porównywany są pierwsze znaki obu ciągów, a następnie kontynuowane jest porównywanie binarne bajt po bajcie pozostałego ciągu. Z tego powodu, jeśli się nie zna tej semantyki, może się okazać, że dane Unicode są posortowane w sposób inny niż oczekiwano.
Rozwiązanie
Firma Microsoft udostępnia już obsługiwaną poprawkę, lecz przeznaczoną tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko na komputerach, na których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania, aby zapewnić dobrą jakość produktu. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla programu Microsoft SQL Server 2000 zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web: Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja    Rozmiar      Nazwa pliku  ------------------------------------------------------------------  2003-03-03  19:15 2000.80.780.0  7 516 241 bajtów Sqlservr.exe   				
UWAGA: Z powodu zależności między plikami najnowsza poprawka lub funkcja zawierająca powyższe pliki może również zawierać dodatkowe pliki.


Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Ta poprawka wprowadza nowe reguły sortowania SQL_Latin1_General_Cp850_BIN2. Semantyka nowych reguł sortowania SQL_Latin1_General_Cp850_BIN2 powoduje, że ciągi są porównywane znak po znaku. Znaki są porównywane przy użyciu punktu kodu Unicode.

Punkt kodu to wartość liczbowa w standardzie Unicode lub na stronie kodowej odpowiadająca znakowi. Na przykład w nowych regułach sortowania znak U-0140 jest większy od znaku U-0041, chociaż ich reprezentacja w pamięci to 0x4001 oraz 0x4100.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny sieci Web firmy Microsoft:

Określanie domyślnych reguł sortowania dla wystąpienia programu SQL Server

Określanie reguł sortowania
Właściwości

Identyfikator artykułu: 816039 — ostatni przegląd: 02/27/2014 07:46:43 — zmiana: 5.3

 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB816039
Opinia