Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak przypisać folder macierzysty do użytkownika

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule z instrukcjami krok po kroku opisano korzystanie z konsoli zarządzania Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, konsoli zarządzania Zarządzanie komputerem, skryptu logowania lub wiersza polecenia w celu przypisania folderu macierzystego do użytkownika.

Foldery macierzyste i Moje dokumenty ułatwiają administratorowi wykonywanie kopii zapasowych plików użytkownika i zarządzanie kontami użytkowników przez gromadzenie plików użytkownika w jednej lokalizacji. Po przypisaniu użytkownikowi folderu macierzystego można przechowywać dane użytkownika w centralnej lokalizacji na serwerze oraz łatwiej i bardziej niezawodnie wykonywać kopie zapasowe danych i odzyskiwać je.

Jeśli nie przypisano żadnego folderu macierzystego, komputer przypisze do konta użytkownika domyślny lokalny folder macierzysty. Folder macierzysty może mieć tę samą lokalizację co folder Moje dokumenty. W razie korzystania z usług terminalowych systemu Windows 2003 profil użytkownika to domyślny folder macierzysty.

Powrót do początku

Przypisywanie folderu macierzystego do użytkownika domeny

Uwaga Aby określić ścieżkę sieciową folderu macierzystego, należy najpierw utworzyć udział sieciowy i ustawić uprawnienia zezwalające na dostęp użytkownika. Można to zrobić przy użyciu folderów udostępnionych w konsoli Zarządzanie komputerem na komputerze serwerowym.

Aby przypisać folder macierzysty do użytkownika domeny:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij pozycję Użytkownicy.
 3. W okienku Szczegóły kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. W oknie dialogowym Właściwości kliknij pozycję Profil.
 5. W obszarze Folder macierzysty wpisz informacje o folderze. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Aby przypisać folder macierzysty na serwerze sieciowym, kliknij pozycję Połącz, a następnie podaj literę dysku.
  2. W polu Do wpisz ścieżkę. Może to być dowolna z następujących typów ścieżek:
  • Ścieżka sieciowa, na przykład:
   \\serwer\użytkownicy\tester
  • Ciąg nazwa_użytkownika dla ostatniego podfolderu w ścieżce można zastąpić, na przykład:
   \\serwer\użytkownicy\nazwa_użytkownika
  Uwaga W tych przykładach serwer to nazwa serwera plików dla folderów macierzystych, a użytkownicy to folder udostępniony.
 6. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Przypisywanie folderu macierzystego do użytkownika lokalnego

Aby przypisać folder macierzysty do użytkownika lokalnego:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem.
 2. W drzewie konsoli kliknij pozycję Użytkownicy w obszarze Użytkownicy i grupy lokalne.
 3. Kliknij konto użytkownika.
 4. Kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Profil, kliknij pozycję Połącz, a następnie podaj literę dysku.
 6. W polu Do wpisz ścieżkę. Może to być dowolna z następujących typów ścieżek:
  • Ścieżka sieciowa, na przykład:
   \\serwer\użytkownicy\tester
  • Ciąg nazwa_użytkownika dla ostatniego podfolderu w ścieżce można zastąpić, na przykład:
   \\serwer\użytkownicy\nazwa_użytkownika


   Ciąg serwer to nazwa serwera plików dla folderów macierzystych, a użytkownicy to folder udostępniony.
 7. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Określanie folderu macierzystego dla serwera terminali

W systemie Windows Server 2003 można określić folder macierzysty dla serwera terminali. Każdemu użytkownikowi należy przypisać unikatowy folder macierzysty na serwerze terminali. Pozwoli to zapewnić osobne przechowywanie informacji o programach dla każdego użytkownika w środowisku z wieloma użytkownikami.

Uwaga Jeśli określono folder macierzysty tylko dla systemu Windows Server 2003, ten folder będzie używany zarówno przez system Windows 2003, jak i usługi terminalowe.

Aby określić folder macierzysty dla serwera terminali, należy użyć jednej z następujących procedur.

Konto użytkownika domeny

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli rozwiń węzeł domeny, a następnie kliknij folder Użytkownicy.
 3. Kliknij dwukrotnie konto użytkownika.
 4. Kliknij kartę Profil usług terminalowych.
 5. Jeśli folder macierzysty usług terminalowych znajduje się na serwerze lokalnym, kliknij pozycję Ścieżka lokalna, a następnie wpisz ścieżkę profilu.

  Uwaga Jeśli nie podasz ścieżki lokalizacji w okienku Folder domowy usług terminalowych, domyślny lokalny folder macierzysty będzie się znajdował w następującej ścieżce:
  dysk systemowy\Documents and Settings\nazwa_użytkownika
 6. Jeśli folder macierzysty usług terminalowych znajduje się w udziale sieciowym, kliknij pozycję Połącz, wybierz dysk, z którym chcesz się połączyć, a następnie wpisz ścieżkę sieciową.
 7. Kliknij przycisk OK.

Konto użytkownika lokalnego

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie komputerem.
 2. W drzewie konsoli kliknij pozycję Użytkownicy w obszarze Użytkownicy i grupy lokalne.
 3. Kliknij dwukrotnie konto użytkownika.
 4. Kliknij kartę Profil usług terminalowych.
 5. Jeśli folder macierzysty usług terminalowych znajduje się na serwerze lokalnym, kliknij pozycję Ścieżka lokalna, a następnie wpisz ścieżkę profilu.

  Uwaga Jeśli nie podasz ścieżki lokalizacji w okienku Folder domowy usług terminalowych, domyślny lokalny folder macierzysty będzie się znajdował w następującej ścieżce:
  dysk systemowy\Documents and Settings\nazwa_użytkownika
 6. Jeśli folder macierzysty usług terminalowych znajduje się w udziale sieciowym, kliknij pozycję Połącz, wybierz dysk, z którym chcesz się połączyć, a następnie wpisz ścieżkę sieciową.
 7. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Przypisywanie folderu macierzystego do użytkownika przy użyciu wiersza polecenia

W celu przypisania folderu macierzystego do użytkownika z poziomu wiersza polecenia można użyć polecenia net user. Na przykład wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
net user tester /homedir:\\serwer\tester$
To polecenie przypisuje do użytkownika tester ukryty folder udostępniony tester$ na serwerze.

Powrót do początku

Przypisywanie folderu macierzystego do użytkownika przy użyciu skryptu logowania

Tworzenie konta użytkownika i przypisywanie folderu macierzystego można zautomatyzować. Polecenie net user służy do tworzenia kont użytkowników lokalnych w skryptach konfiguracji.

Tworzenie skryptu logowania

W poniższym przykładzie utworzono użytkownika o nazwie „tester”. Użytkownik jest tworzony ze skonfigurowanym komentarzem, ustawieniami wygasania hasła, folderem macierzystym i ścieżką profilu:
NET USER tester /add /comment:"Konto przykładowe dla użytkownika"/expires:never /homedir:\\zippy\%nazwa_użytkownika%$ /profilepath:\\zippy\profil

Przypisywanie skryptu logowania do profilu

Aby przypisać skrypt logowania do profilu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 3. W drzewie konsoli kliknij pozycję Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij pozycję Użytkownicy.
 4. Kliknij konto użytkownika, kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij pozycję Profil, a następnie wpisz nazwę pliku skryptu w polu Skrypt logowania.

  Uwaga W przypadku kont lokalnych ścieżka skryptu logowania to %Systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts. Ten folder nie zostanie jednak utworzony w razie przeprowadzenia czystej instalacji systemu Windows Server 2003. Jeśli skrypt logowania jest przechowywany w podfolderze kontrolera domeny, wpisz następującą ścieżkę skryptu logowania przed jego nazwą:
  sysvol\nazwa_domeny\scripts

Uwaga W celu przypisywania folderów macierzystych można także użyć zasad grupy. Dodatkowe informacje o używaniu zasad grupy do przypisywania folderów macierzystych zawiera temat „Zmienianie ścieżki katalogu macierzystego użytkownika” w plikach pomocy systemu Windows 2003.

Powrót do początku
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 816313 — ostatni przegląd: 01/31/2014 12:30:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbactivedirectory kbhowtomaster KB816313
Opinia