Você está offline; aguardando reconexão

Programy Internet Explorer lub Outlook Express są nieoczekiwanie zamykane i zgłaszany jest błąd w pliku Mshtml.dll

Symptomy
Może pojawić się dowolny z następujących symptomów:
 • W przypadku zainstalowania zbiorczej poprawki zabezpieczeń MS03-004: z lutego 2003 dla programu Internet Explorer (Q810847.exe) na komputerze, na którym jest zainstalowany program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), podczas pisania wiadomości e-mail lub wklejania tekstu do wiadomości e-mail za pomocą poleceń Kopiuj i Wklej program Microsoft Outlook lub Microsoft Outlook Express mogą zostać nieoczekiwanie zamknięte lub może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Wystąpił problem z programem Outlook Express i zostanie on zamknięty. Przepraszamy za kłopoty.

  Jeżeli jesteś w trakcie pracy, informacje, nad którymi pracujesz, mogły zostać utracone.

  Ponownie uruchom program Outlook Express.

  Przekaż informacje o tym problemie firmie Microsoft.

  Został utworzony raport o błędach, który możesz wysłać, aby pomóc w ulepszeniu aplikacji Outlook Express. Raport ten będzie traktowany jako poufny i anonimowy.

  Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
  Dane wyświetlone w raporcie o błędach zawierają sygnaturę błędu podobną do poniższej:
    NazwaApl  WersjaApl    NazwaMod   WersjaMod   Przesunięcie  ----------------------------------------------------------------------  msimn.exe  6.00.2800.1106 mshtml.dll  6.0.2800.1141 różne
  Należy zauważyć, że ten problem może także występować w innych programach korzystających z funkcji edycji HTML zawartej w pliku Mshtml.dll.
 • Program Internet Explorer może być nieoczekiwanie zamknięty lub może pojawić się następujący komunikat o błędzie podczas korzystania z usług w witrynie sieci Web:
  Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Internet Explorer i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.

  Jeżeli jesteś w trakcie pracy, informacje, nad którymi pracujesz, mogły zostać utracone.

  Uruchom ponownie program Microsoft Internet Explorer.

  Przekaż informacje o tym problemie firmie Microsoft.

  Został utworzony raport o błędach, który możesz wysłać, aby pomóc w ulepszeniu aplikacji Microsoft Internet Explorer. Raport ten będzie traktowany jako poufny i anonimowy.

  Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
  Dane wyświetlone w raporcie o błędach zawierają sygnaturę błędu podobną do poniższej:
    NazwaApl   WersjaApl    NazwaMod   WersjaMod   Przesunięcie  ----------------------------------------------------------------------  iexplore.exe 6.00.2800.1106 mshtml.dll  6.0.2800.1141 różne
.
Przyczyna
Problemy występujące w programach Outlook i Outlook Express są spowodowane błędem regresji w plikach Mshtml.dll dołączonych do wersji dodatku SP1 dla programu Internet Explorer 6 zawartej w poprawce zbiorczej MS03-004: z lutego 2003 dla programu Internet Explorer (Q810847.exe). Problem z programem Internet Explorer występuje, jeśli witryna sieci Web wywołuje w skrypcie metodę removeNode odnoszącą się do buforowanego wskaźnika funkcji obiektu „style” elementu. Naruszenie zasad dostępu jest bardziej prawdopodobne, jeśli na stronie sieci Web dynamicznie utworzono, a następnie usunięto za pomocą metody removeNode wiele wskaźników funkcji.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 oraz Windows Server 2003

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar   Nazwa pliku  ------------------------------------------------------------------  09-cze-2005 17:02   6.0.3790.2461 3 109 376  Mshtml.dll

Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP

Obsługiwana poprawka jest już dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer, zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  21-kwi-2005 15:49 6.0.2900.2659  3 014 144 Mshtml.dll    

Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0 SP6, Windows Me, Windows 98 Second Edition oraz Windows 98

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Data wydania: 14 marca 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Ważne Przed instalacją poprawki Q816506.exe należy zainstalować poprawkę zbiorczą MS03-015 z kwietnia 2003 dla programu Internet Explorer (Q813489.exe). Jeśli poprawka Q813489.exe nie zostanie zainstalowana przed instalacją poprawki Q816506.exe, podczas próby zainstalowania poprawki 813489.exe pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Aktualizacja programu Microsoft Internet Explorer
Ta aktualizacja wymaga zainstalowanego programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawki zbiorczej z kwietnia 2003 dla programu Internet Explorer (MS03-015), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
813489 MS03-015: Kwiecień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------  07-Mar-2003 20:44  6.00.2800.1173 2 683 392 Mshtml.dll
Uwaga Ta aktualizacja zastępuje poprawkę Q814834.exe, która była wcześniej dostępna w Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w programie Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zbiorczych poprawek Q810847.exe i Q813489.exe dla programu Internet Explorer, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810847 MS03-004: Luty 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
813489 MS03-015: April, 2003, Cumulative Patch for Internet Explorer
Propriedades

ID do Artigo: 816506 - Última Revisão: 04/23/2007 18:37:00 - Revisão: 7.2

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer (Programming) 6 (SP1)

 • kbbug kbfix kbie600presp2fix kbqfe kbie600sp2fix kbhotfixserver kbwinserv2003presp2fix KB816506
Comentários
"> var varAutoFirePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("