Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Instalowanie klienta usług terminalowych w systemie Windows 2003

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 314894.

W TYM ZADANIU

STRESZCZENIE

W tym artykule jest opisany sposób instalowania usług terminalowych systemu Windows, klienta Podłączania pulpitu zdalnego z komputera z systemem Windows 2003 Server i zainstalowanymi usługami terminalowymi.


Udostępnianie folderu konfiguracji klienta

Aby udostępnić folder konfiguracji klienta, wykonaj następujące czynności:
 1. Na komputerze z systemem Windows 2003 Server, na którym są zainstalowane usługi terminalowe, otwórz Eksploratora Windows, a następnie znajdź następujący folder:
  dysk:\główny_katalog_systemowy\System32\Clients\Tsclient\Win32

  gdzie dysk to dysk, na którym jest zainstalowany system Windows, a główny_katalog_systemowy to folder, w którym znajdują się pliki instalacyjne systemu Windows.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Win32, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.
 3. W oknie dialogowym Właściwości: win32 kliknij opcję Udostępnij ten folder, a następnie kliknij przycisk OK.

Instalowanie 32-bitowego klienta usług terminalowych

Aby zainstalować 32-bitowego klienta usług terminalowych, wykonaj następujące czynności:
 1. Na komputerze klienckim połącz się z udostępnionym folderem instalacyjnym klienta na serwerze z zainstalowanymi usługami terminalowymi:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie \\nazwa_komputera\Win32\Setup.exe, gdzie nazwa_komputera jest nazwą komputera z systemem Windows 2003 Server, na którym znajduje się udostępniony folder instalacyjny.
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować klienta.
RDP TS klient
Właściwości

Identyfikator artykułu: 816590 — ostatni przegląd: 12/03/2007 08:02:00 — zmiana: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB816590
Opinia