Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFF: Nowy schemat nazewnictwa pakietów poprawek dla oprogramowania Microsoft Office

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dotycząca systemu Microsoft Windows: 816915.


Wersja tego artykułu dotycząca programu Microsoft Exchange: 817903.
Streszczenie
Firma Microsoft przyjęła standardowy schemat nazewnictwa dotyczący wszystkich tworzonych i rozprowadzanych pakietów poprawek (poprawek lub aktualizacji) do oprogramowania Office. Nowy schemat nazewnictwa wszystkich pakietów poprawek wejdzie w życie w maju 2003 roku.

Uwaga Poprawka do pakietu Office to plik wykonywalny (exe) zawierający co najmniej jeden plik systemowy, który można zastosować do pakietu Office, aby usunąć określony problem. Poprawki są rozprowadzane przez Pomoc techniczną firmy Microsoft wśród klientów, którzy są poważnie zagrożeni wystąpieniem określonego problemu. Publicznie dostępne aktualizacje to poprawki zalecane przez firmę Microsoft wszystkim klientom. Te aktualizacje można uzyskać w witrynach Microsoft Office Product Update, Microsoft Office — Centrum pobierania, Microsoft — Centrum pobierania lub w innych witrynach firmy Microsoft w sieci Web.

Firma Microsoft przyjęła nowy schemat nazewnictwa pakietów poprawek do oprogramowania Office z następujących powodów:
 • Zapewnienie spójności wszystkich pakietów poprawek firmy Microsoft.
 • Zwiększenie możliwości wyszukiwania pakietów poprawek i artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
 • Wyraźne wskazanie języka pakietu poprawek oraz programu pakietu Office, którego one dotyczą.
Ten artykuł zawiera dodatkowe informacje o nowym, standardowym schemacie nazewnictwa pakietów poprawek do oprogramowania Office.
Więcej informacji

Nowy schemat nazewnictwa pakietów poprawek do oprogramowania Office

Pakiety poprawek do oprogramowania Microsoft Office są nazywane przy użyciu następującego schematu:
NazwaProduktu-KBNumerArtykułu-Opcja-Język.exe

OfficeXP-KB123456-Client-ENU.exe
Office2000-KB123456-FullFile-DEU.exe
Visio2002-KB123456-Client-JPN.exe


Na poniższej liście przedstawiono informacje o poszczególnych atrybutach w nowym schemacie nazewnictwa:
 • NazwaProduktu
  Pełna nazwa produktu, obejmująca także informacje o wersji produktu. W przypadku poprawek do pakietu Office zostanie zastosowany jeden z następujących atrybutów:
  • OfficeXP
  • Office2000
  • Visio2002
  • Visio2000
  • Project2002
  • Project2000
  • FrontPage-Server-Extensions2002
  • FrontPage-Server-Extensions2000
  • OfficeXP-MUI
  • Office2000-LPK

  Uwagi dotyczące atrybutu NazwaProduktu:
  • Nazwą produktu będzie „OfficeXP” lub „Office2000” w zależności od wersji produktów, do których pakiet poprawek będzie zastosowany, jeśli pakiet poprawek spełnia dowolny z następujących warunków.
   • Pakiet poprawek dotyczy jednego programu lub wielu programów wydanych w ramach pakietu Office XP lub Office 2000.
   • Pakiet poprawek dotyczy kombinacji programów pakietu Office z programami, które mogą być instalowane niezależnie od pakietu Office albo kombinacji programów, które mogą być instalowane niezależnie od pakietu Office (na przykład Visio lub Microsoft Project).
  • Jeśli pakiet poprawek dotyczy wyłącznie programu, który może być instalowany niezależnie od pakietu Office, nazwą produktu będzie nazwa tego programu (na przykład Visio2000, Project2002, FrontPage-Server-Extensions2002, FrontPage-Server-Extensions2000).
  • Jeśli pakiet poprawek dotyczy wyłącznie pakietu Microsoft Office XP Multi User Interface lub Microsoft Office 2000 MultiLanguage Packs, nazwą produktu będzie nazwa tego programu (na przykład OfficeXP-MUI lub Office2000-LPK).
 • KB
  Ten atrybut wskazuje, że w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base istnieje artykuł skojarzony z tą poprawką.
 • NumerArtykułu
  Numer identyfikacyjny artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, który jest skojarzony z poprawką.
 • Opcja (Atrybut opcjonalny)
  Atrybut opcjonalny jest używany do rozróżniania dotyczących tego samego problemu pakietów poprawek dla klientów i pakietów poprawek zawierających pełne pliki. Odpowiednie skróty to Client i FullFile.

  Pakiety poprawek dla klientów
  Poprawki dla klientów są przeznaczone do stosowania na komputerach klienckich z zainstalowanym najnowszym dodatkiem Service Pack. Poprawki dla klientów wymagają obecności oryginalnych plików źródłowych użytych do zainstalowania programu pakietu Office.

  Pakiety poprawek zawierające pełne pliki
  Poprawki zawierające pełne pliki (administracyjne) można stosować bezpośrednio do obrazu administracyjnego pakietu Office. Nie wymagają one obecności oryginalnych plików źródłowych użytych do zainstalowania pakietu Office. Poprawki zawierające pełne pliki można również stosować do komputerów klienckich na różnych etapach procesu aktualizacji.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek dla klientów i poprawek zawierających pełne pliki, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web.
 • Język
  Standardowy skrót nazwy języka oznaczający język, dla którego przeznaczona jest poprawka. Na przykład ENU (dla języka angielskiego), RUS (dla języka rosyjskiego), JPN (dla języka japońskiego).

  Uwaga Jeśli pakiet poprawek dotyczy wielu języków, stosowany jest skrót INTL. Jeśli pakiet poprawek dotyczy wszystkich języków, nie jest stosowany żaden standardowy skrót nazwy języka.

  Aby uzyskać pełną listę standardowych skrótów nazw języków, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
poprawka zabezpieczeń skumulowana łączenie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 816916 — ostatni przegląd: 02/27/2014 05:25:51 — zmiana: 3.1

Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Rozszerzenia serwera programu FrontPage Microsoft FrontPage 2002, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Rozszerzenia serwera programu FrontPage Microsoft FrontPage 2000, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Enterprise Edition, Microsoft Visio 2000 Technical Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office — Składniki sieci Web

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB816916
Opinia