Stacja dyskietek nie pojawia się w folderze Mój komputer

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Po uaktualnieniu do systemu Microsoft Windows XP Home Edition stacja dyskietek może nie być widoczna w folderze Mój komputer. W Menedżerze urządzeń stan urządzenia dla Stacji dyskietek zwraca następujący komunikat o błędzie:
System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Sterownik może być uszkodzony lub nieobecny. (Code 39)
.
Przyczyna
To zachowanie ma miejsce, ponieważ jest zainstalowany program SmartDisk FlashPath Monitor firmy Synchronized Technologies, Inc. Podczas uruchamiania komputera ten program zazwyczaj automatycznie ładuje i zmienia ustawienia rejestru odpowiadające stacji dyskietek.
Rozwiązanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność. Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć program FlashPath Monitor z folderu Autostart, a następnie zmienić ustawienia rejestru odpowiadające stacji dyskietek.

Aby usunąć program FlashPathMonitor z folderu Autostart, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Autostart, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję FlashPath Monitor.
 2. Kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij polecenie Usuń skrót, aby potwierdzić usunięcie.

Aby naprawić ustawienia rejestru odpowiadające stacji dyskietek, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W Edytorze rejestru odszukaj, a następnie kliknij następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Flpydisk
 3. W prawym okienku kliknij wartość ImagePath.
 4. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W oknie dialogowym Edytowanie ciągu pod pozycją Dane wartości wpisz system32\drivers\flpydisk.sys, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
Więcej informacji
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
812489 The Floppy Disk Drive Is Missing From the My Computer Folder
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817196 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:22:29 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB817196
Opinia