USTERKA: Nazwy plików stron sieci Web nie są dostosowywane podczas zapisywania witryny sieci Web programu Publisher 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zapisaniu publikacji jako strony sieci Web w programie Microsoft Office Publisher 2003 przy użyciu okna dialogowego Zapisywanie jako nie ma dostosowanych nazw stron, które zostały określone za pomocą okna dialogowego Opcje strony sieci Web. Nazwy stron sieci Web mają następującą postać: strona00001.htm.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ program Publisher 2003 umożliwia zapisanie witryny sieci Web w formacie Rich Web. Ten format umożliwia otwieranie witryn sieci Web bezpośrednio w programie Publisher 2003 bez jakiejkolwiek konwersji. Z tego powodu program Publisher używa następującego formatu nazwy podczas zapisywania w formacie Rich Web: strona 0000nr.htm/.html. W tym formacie nie są używane dostosowane nazwy stron określone za pomocą okna dialogowego Opcje strony sieci Web.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy skorzystać z polecenia Opublikuj w sieci Web w programie Publisher 2003.

Podczas publikowania witryny sieci Web przy użyciu polecenia Opublikuj w sieci Web znajdującego się w menu Plik witryna sieci Web jest zapisywana w przefiltrowanym formacie HTML. Nazwy plików stron sieci Web są zgodne z następującym formatem: tytuł_strony.htm/.html. W tym formacie nie są używane dostosowane nazwy stron określone za pomocą okna dialogowego Opcje strony sieci Web.

Aby użyć funkcji Opublikuj w sieci Web, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Plik kliknij polecenie Opublikuj w sieci Web.
 2. Pojawi się następujący komunikat:
  Aby opublikować witrynę w sieci World Wide Web, należy subskrybować usługę hosta sieci Web, która zapewnia dostęp do Internetu i miejsce służące do przechowywania stron na serwerach sieci Web. Jeżeli nie ma się usługi hosta sieci Web, można odnaleźć odpowiednią usługę, przeglądając witrynę Narzędzia pakietu Microsoft Office w sieci Web.

  Przeglądanie witryny Narzędzia pakietu Microsoft Office w sieci Web

  Nie pokazuj ponownie tego komunikatu

  Kliknij przycisk OK.
 3. Aby zapisać witrynę sieci Web w usłudze hosta sieci Web, kliknij folder Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij folder sieci Web, w którym chcesz zapisać witrynę.

  Aby zapisać witrynę lokalnie na dysku twardym, wybierz lokalizację na dysku twardym.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Można sterować nazwą pliku dla każdej strony w witrynie sieci Web przez ustawienie właściwości Nazwa pliku dla każdej strony w oknie dialogowym Opcje stron sieci Web. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij stronę odpowiadającą nazwie pliku, którą chcesz zmienić.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje stron sieci Web.
 3. Wpisz żądaną nazwę pliku w polu Nazwa pliku.

  Uwaga W nazwie pliku nie można stosować spacji.
 4. Kliknij przycisk OK. Jeśli po kliknięciu przycisku OK program Publisher wykryje w nazwie pliku spacje, wyświetli monit o poprawienie jej. Kliknij przycisk Tak, aby wprowadzić poprawki, jeśli ten monit się pojawi.
Powtórz te kroki dla każdej strony w witrynie sieci Web, dla której chcesz zmienić nazwę pliku.
Pub2003 Pub11 roundtrip
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817373 — ostatni przegląd: 01/11/2015 22:35:10 — zmiana: 3.4

Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Publisher 2003 with Digital Imaging

 • kbnosurvey kbarchive kbwebpublishing kbsavefile kbnofix kbbug kbprb KB817373
Opinia