Publisher 2003: Folder plików pomocniczych jest niewidoczny

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas przeglądania stron sieci Web utworzonych w programie Publisher 2003 pakietu Microsoft Office, publikowanych w witrynie obsługującej foldery sieci Web, folder plików pomocniczych IndexPageName_files może być niewidoczny w programie Microsoft Windows Explorer lub programie Publisher 2003. Można jednak ponownie opublikować istniejący zestaw stron sieci Web programu Publisher 2003 w witrynie sieci Web i przeglądać strony przy użyciu przeglądarki sieci Web.
Przyczyna
Ten problem występuje w przypadku publikowania stron sieci Web w folderze sieci Web, jeżeli skonfigurowano opcje sieci Web w celu tworzenia folderu plików pomocniczych.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy zauważyć, ze foldery pomocnicze są widoczne, jeżeli tworzone jest połączenie FTP z witryną sieci Web lub dostęp do folderów jest uzyskiwany za pośrednictwem systemu zarządzania plikami trybu online usługodawcy internetowego. Aby przeglądać foldery pomocnicze, należy użyć jednej z następujących metod.

Tworzenie połączenia FTP

Połączenie FTP z witryną sieci Web można utworzyć przy użyciu Kreatora dodawania miejsca sieciowego.
 
Uwaga Nie każdy usługodawca internetowy zapewnia dostęp FTP do plików przechowywanych na serwerach usługodawcy. Przed wykonaniem następujących kroków należy się upewnić, że dostępne są wszystkie informacje niezbędne do skonfigurowania połączenia FTP. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu łączenia się z witryną sieci Web przy użyciu protokołu FTP, konieczne może być skontaktowanie się z usługodawcą internetowym albo przejrzenie stron Pomocy lub dokumentacji usługodawcy internetowego.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Moje miejsca sieciowe.
 2. Kliknij polecenie Dodaj miejsce sieciowe.
 3. Kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Wybierz inną lokalizację sieciową, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. W polu Adres internetowy lub sieciowy wpisz adres FTP używany do łączenia się z witryną sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Zaloguj anonimowo.
 6. W polu Nazwa użytkownika wpisz własną nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej. Nazwa użytkownika jest przypisywana przez usługodawcę internetowego.
 7. Wpisz nazwę połączenia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Otwórz to miejsce sieciowe po kliknięciu przycisku Zakończ, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 9. Wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj. Teraz możesz skopiować i przekazać pliki do folderów, które są niewidoczne w przypadku korzystania z połączenia z folderem sieci Web.

Korzystanie z narzędzi usługodawcy internetowego służących do zarządzania plikami

Jeżeli konieczne jest uzyskanie dostępu do plików w witrynie sieci Web i modyfikowanie tych plików przy użyciu narzędzi dostarczanych przez usługodawcę internetowego, należy przejrzeć dokumentację online dotyczącą zarządzania plikami i modyfikowania plików, dostarczoną przez tego usługodawcę.

Wyłączenie opcji „Organizuj pliki obsługi w folderze”

Można wyłączyć opcję korzystania z folderu pomocniczego podczas publikowania u usługodawcy internetowego witryny sieci Web utworzonej w programie Publisher. W tym celu należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Sieć Web.
 3. W obszarze Zapisywanie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Organizuj pliki obsługi w folderze, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Opublikuj witrynę sieci Web u usługodawcy internetowego. W tym celu kliknij polecenie Opublikuj w sieci Web w menu Plik.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
ukryty niewidoczny brakujący _vti frontpage rozszerzenia fp2003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817492 — ostatni przegląd: 01/11/2015 22:35:39 — zmiana: 4.5

Microsoft Office Publisher 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbnofix kbwebfolder kbbug kbprb KB817492
Opinia