Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zminimalizowane okno programu, który przestał odpowiadać (zawiesił się), może nie zostać przywrócone poprawnie i pojawia się drugie zminimalizowane okno

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Zminimalizowane okno programu, który zawiesił się (ze stanem „Nie odpowiada” w Menedżerze zadań systemu Windows), może nie zostać przywrócone poprawnie po kliknięciu przycisku Przywróć. Ponadto po zawieszeniu programu drugie zminimalizowane okno może pojawić się obok oryginalnego okna. Można przenieść drugie okno, jednak pierwsze pozostaje w obszarze ekranu, który nie został jeszcze zastąpiony.
Przyczyna
Funkcja Ghost Window systemu Windows XP tworzy okna pozorne w imieniu programu, który nie odpowiada poprawnie na komunikaty okna w ciągu kilku sekund i uznano, że zawiesił się. Ta funkcja może nie przywracać poprawnie właściwości zminimalizowanego okna i może tworzyć drugie zminimalizowane okno z paskiem tytułu obok oryginalnego okna, które nie jest jednak zastępowane.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatków Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka. Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku pokazane w poniższej tabeli lub nowsze. Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data/Godzina w Panelu sterowania
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku   Platforma  --------------------------------------------------------------------  15-lip-2003 21:01 5.1.2600.1247  1 677 056 Win32k.sys  x86  15-lip-2003 21:01 5.1.2600.1247  5 619 840 Win32k.sys  IA-64

Obejście problemu
Korzystając z zestawu Application Compatibility Toolkit, można utworzyć i zainstalować niestandardową bazę danych zgodności aplikacji w celu wyłączenia funkcji Ghost Window dla danego programu. Aby pobrać zestawy Application Compatibility Toolkit, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby utworzyć niestandardową bazę danych zgodności aplikacji:
 1. Zainstaluj i uruchom narzędzie Compatibility Administrator (dodaj przełącznik /x do wiersza polecenia w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych funkcji).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Custom Database (Niestandardowa baza danych), a następnie kliknij polecenie New (Nowa).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nową bazę danych, a następnie kliknij polecenie Rename (Zmień nazwę).
 4. Wpisz noghost jako nazwę nowej bazy danych.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję New Database (Nowa baza danych), kliknij polecenie Create New (Utwórz nową), a następnie kliknij polecenie Application Fix (Napraw aplikację). Wpisz nazwę programu, który należy naprawić.
 6. Wpisz nazwę producenta programu.
 7. Zlokalizuj, a następnie kliknij odpowiedni plik programu (.exe).
 8. Kliknij przycisk Next (Dalej).
 9. W oknie Compatibility Modes (Tryby zgodności) kliknij opcję None (Brak), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 10. Na liście Compatibility Fixes (Poprawki zapewniające zgodność) kliknij pozycję NoGhost (Bez funkcji Ghost).
 11. Kliknij przycisk Test Run (Uruchomienie próbne) lub Finish (Zakończ). Kliknięcie przycisku Test Run (Uruchomienie próbne) powoduje uruchomienie programu z ustawieniem Zgodność aplikacji. Kliknięcie przycisku Finish (Zakończ) powoduje dodanie poprawki zapewniającej zgodność do bazy danych użytkownika.
 12. W menu File (Plik) kliknij polecenie Save (Zapisz), aby zapisać bazę danych. Możesz również skopiować bazę danych do folderu C:\Windows\AppPatch.
 13. Kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych, a następnie kliknij polecenie Install (Zainstaluj). Możesz również uruchomić polecenie sdbinst c:\windows\apppatch\noghost.sdb -q, aby zainstalować bazę danych.
Więcej informacji

Następujące informacje dotyczące funkcji GetMessage są udokumentowane dla funkcji Ghost Window w systemie Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Jeśli okno najwyższego poziomu nie odpowiada na komunikaty dłużej niż kilka sekund, system uznaje, że okno to „zawiesiło się”, i zamienia je na okno pozorne o tym samym porządku osi Z, lokalizacji, rozmiarze i atrybutach wizualnych. Użytkownik może więc przenieść lub zmienić rozmiar okna, a nawet zamknąć aplikację. Nie można jednak wykonać innych czynności, ponieważ aplikacja w rzeczywistości uległa zawieszeniu. W trybie debugowania system nie generuje okna pozornego.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817611 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 6.1

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB817611
Opinia