Przeglądarka nie otwiera plików zapisanych ze ścieżką UNC w programie PowerPoint 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas otwierania pliku Play.bat utworzonego przy użyciu funkcji Package for CD w programie PowerPoint 2003, jeżeli dostęp do lokalizacji pliku wsadowego jest uzyskiwany przy użyciu ścieżki UNC (na przykład: \\nazwa_serwera\nazwa_udziału...\Play.bat), może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Program PowerPoint Viewer nie może odnaleźć pliku <ścieżka_UNC>\plik.ppt
Przyczyna
Ten problem może występować wówczas, gdy katalog roboczy nie jest ustawiony poprawnie zgodnie z lokalizacją pliku wsadowego lub gdy program Viewer nie może rozpoznać lokalizacji plików w ścieżce UNC, do której odwołuje się plik listy odtwarzania.
Uwaga Ten problem nie występuje w przypadku zapisania pakietu w katalogu lokalnym.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy połączyć się z lokalizacją sieciową przez zamapowanie litery dysku do udziału sieciowego zawierającego daną prezentację.
-lub-
Utworzyć skrót służący do wykonywania polecenia w pliku wsadowym, korzystający z w pełni kwalifikowanej ścieżki UNC (należy wpisać wyrażenia w znakach cudzysłowu, jeżeli ścieżka zawiera spacje). Następujący przykład demonstruje zawartość pliku wsadowego:
Run:  "\\serwer\udział\Package for CD\pptview.exe" /L "\\serwer\udział\Package for CD\lista_odtwarzania.txt"
Właściwości

Identyfikator artykułu: 818225 — ostatni przegląd: 01/12/2015 21:43:04 — zmiana: 2.0

Microsoft Office PowerPoint 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbprb KB818225
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)