Podczas wysyłania żądań dotyczących wielu obiektów wydaje się, że program Internet Explorer przestał odpowiadać

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas generowania wielu żądań dotyczących obiektów wydaje się, że program Microsoft Internet Explorer przestał odpowiadać (zawiesił się). Operacja wysyłania żądań do bieżącego serwera sieci Web może się nie kończyć, a wskaźnik myszy wyświetlany w oknie programu Internet Explorer ma postać strzałki z klepsydrą.

Po wystąpieniu tego problemu obrazy mogą być wyświetlane w nieoczekiwany sposób, a na pasku stanu u dołu okna może się pojawić komunikat o pewnej liczbie elementów pozostałych do pobrania („Pozostało elementów”) lub o zakończeniu operacji („Gotowe”).
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli program Internet Explorer przerwie wysyłanie wielu żądań HTTP w trakcie procesu wysyłania. Po pojawieniu się tego problemu wysłanie żądań HTTP do tego samego serwera sieci Web zakończy się niepowodzeniem.

Uwaga: Ten problem nie występuje podczas wysyłania żądań HTTP do innych serwerów sieci Web.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące pobierania

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 dla systemów Windows XP, Windows 2000, Windows NT i Windows Millennium Edition

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet q816506.exe teraz.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Program Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB818506-x86-ENU.exe.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje o pliku

Wersja dla systemu Windows Server 2003
  Data     Godz. Wersja    Rozmiar Nazwa pliku  -----------------------------------------------------  15-lip-2003 00:39 6.0.3790.68 623 616 Wininet.dll
Wersja dla systemów innych niż Windows Server 2003
  Data     Godz.   Wersja     Rozmiar   Nazwa pliku  -------------------------------------------------------------  09-cze-2003 15:14   6.0.2800.1207 586 752   Wininet.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w programie Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1.
Więcej informacji
Zazwyczaj po anulowaniu żądania HTTP przez program Internet Explorer strona nie wymaga już odwołania do danego zasobu (takiego jak obraz, plik JScript (js), plik składnika HTML (htc) lub plik kaskadowego arkusza stylów (css)). Ten problem może występować po nagłym otwarciu i zamknięciu wielu węzłów formantu DHTML przypominającego widok drzewa. Ten problem częściej występuje po skonfigurowaniu programu Internet Explorer do sprawdzania dostępności nowych wersji programu przy okazji każdej wizyty na stronie sieci Web, ponieważ zwiększa to liczbę generowanych żądań HTTP. (Zazwyczaj są to żądania typu „get”).

Inne czynniki związane z ruchem HTTP także mogą generować więcej żądań HTTP. Do czynników tych zaliczają się ustawienia buforu oraz opóźnienia sieci. Opóźnienie sieci przyczynia się do występowania tego problemu, ponieważ zwiększa szansę anulowania żądania HTTP.

Dzięki zwiększeniu limitu połączeń przypadających na serwer można opóźnić wystąpienie tego problemu. Problem występuje, ponieważ program Internet Explorer może wewnętrznie sporadycznie tracić połączenia HTTP. Ponieważ standardowy limit połączeń dla protokołu HTTP 1.1 wynosi 2, zwiększenie limitu powoduje, że problem występuje później.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 818506 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:31:40 — zmiana: 5.4

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbie600presp2fix kbqfe kbie600sp2fix kbhotfixserver KB818506
Opinia