Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS03-020: Czerwiec 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Uwaga Ten artykuł został poprawiony 5 czerwca 2003, aby uwzględnić dodatkowe informacje w sekcji „Znane problemy”. Także w sekcji „Informacje o instalacji” zostały poprawione informacje dotyczące Rejestru umożliwiające sprawdzenie, czy aktualizacja opisana w tym artykule jest instalowana na komputerach, na których nie jest uruchomiony system Windows Server 2003.

Spis treści

Streszczenie
Firma Microsoft wydała zbiorczą poprawkę dla programu Internet Explorer. Ta zbiorcza poprawka zawiera poprawki dla problemów, które opisano w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
813489 MS03-015: Kwiecień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
Ta zbiorcza poprawka dotyczy również następujących nowo odkrytych luk:
 • W pliku Urlmon.dll istnieje luka przepełnienia buforu, która występuje, ponieważ program Internet Explorer nie określa prawidłowo typu obiektu zwracanego z serwera sieci Web. Osoba atakująca może wykorzystać tę lukę do uruchomienia dowolnego kodu na danym komputerze. Wystarczy odwiedzić witrynę sieci Web osoby atakującej, aby umożliwić jej wykorzystanie luki, nie wykonując żadnych innych czynności. Osoba atakująca może również utworzyć wiadomość e-mail w formacie HTML, która będzie próbowała wykorzystać tę lukę.
 • W pliku Shdocvw.dll istnieje słaby punkt, który polega na tym, że w oknie dialogowym pobierania pliku nie jest wdrażana odpowiednia blokada. Osoba atakująca może wykorzystać tę lukę do uruchomienia dowolnego kodu na danym komputerze. Wystarczy odwiedzić witrynę sieci Web osoby atakującej, aby umożliwić jej wykorzystanie luki, nie wykonując żadnych innych czynności. Osoba atakująca może również utworzyć wiadomość e-mail w formacie HTML, która będzie próbowała wykorzystać tę lukę.
Aby wykorzystać te słabe punkty, osoba atakująca musi dysponować złośliwą witryną sieci Web, na której znajduje się strona sieci Web służąca do wykorzystywania tej konkretnej luki. Osoba atakująca musi przekonać użytkowników do odwiedzenia tej witryny. Aby zaatakować przy użyciu wiadomości e-mail w formacie HTML, osoba atakująca musi utworzyć specjalną wiadomość e-mail w formacie HTML i wysłać ją do odbiorców.

Uwaga: Podobnie jak poprzednie zbiorcze poprawki dla programu Internet Explorer, które zostały wydane razem z biuletynami MS03-004 i MS03-015, ta zbiorcza poprawka spowoduje zatrzymanie pracy metody window.showHelp, jeśli nie zostanie zastosowana aktualizacja Pomocy HTML. Jeśli zostanie zainstalowany zaktualizowany formant Pomocy HTML z artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base numer 811630, po zastosowaniu tej poprawki nadal będzie można używać funkcji Pomocy HTML. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
811630 Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( )
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej poprawki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Informacje o pobieraniu

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, odwiedź witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web, a następnie zainstaluj aktualizację krytyczną 818529: Administratorzy mogą pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania lub z wykazu systemu Windows z witryny Windows Update w celu wdrożenia jej na wielu komputerach. Jeśli chcesz uzyskać tę aktualizację, aby zainstalować ją później na jednym lub większej liczbie komputerów, wyszukaj numer identyfikacyjny tego artykułu przy użyciu funkcji Zaawansowane opcje wyszukiwania w katalogu usługi Windows Update. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania aktualizacji z witryny Windows Update Catalog, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166JAK: Pobieranie aktualizacji i sterowników systemu Windows z wykazu systemu Windows XP z witryny Windows Update
Aby pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft – Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje o instalacji

Aby zainstalować tę aktualizację, musisz zalogować się jako administrator. Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, odwiedź witrynę Windows Update w sieci Web i zainstaluj aktualizację krytyczną 818529: Aby zainstalować pobraną wersję tej aktualizacji, uruchom pobrany plik Q818529.exe przy użyciu odpowiednich przełączników Instalatora. Administratorzy mogą wdrożyć tę aktualizację przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft (SUS, Software Update Services). Aby uzyskać dodatkowe informacje o usługach SUS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
810796Dokument: Omówienie usług aktualizacji oprogramowania
Aby sprawdzić, czy ta aktualizacja została zainstalowana na komputerze, użyj jednej z następujących metod:
 • Sprawdź, czy aktualizacja Q818529 jest wymieniona w polu Wersje aktualizacjiw oknie dialogowym Internet Explorer — informacje. Pamiętaj, że nie można użyć tej metody w przypadku systemu Windows Server 2003 ani Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, ponieważ pakiet przeznaczony dla tych systemów operacyjnych nie powoduje aktualizacji pola Wersje aktualizacji.
 • Porównaj wersje zaktualizowanych plików znajdujących się na komputerze z plikami wymienionymi w sekcji „Informacje o plikach” w tym artykule.
 • Sprawdź, czy istnieją następujące wpisy Rejestru.

  Windows Server 2003 i Windows XP 64-Bit Edition Version 2003:
  Sprawdź, czy wartość DWORD
  Installed
  w następującym kluczu Rejestru ma wartość 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB818529
  Wszystkie pozostałe wersje systemu Windows:
  Sprawdź, czy wartość DWORD
  IsInstalled
  w następującym kluczu Rejestru ma wartość 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{f5de1b93-9d38-416b-b09e-aa85a8e84309}

Wymaganie wstępne

Firma Microsoft przetestowała wersje systemu Windows oraz wersje programu Internet Explorer wymienione w tym artykule, aby ocenić, czy są narażone na występowanie tych luk, i potwierdzić, że aktualizacja opisana w tym artykule powoduje usunięcie tych luk.

Do zainstalowania wersji tej aktualizacji przeznaczonych dla programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 wymagany jest program Internet Explorer 6 (wersja 6.00.3790.0000) w systemie Windows Server 2003 (32-bit lub 64-bit) lub Windows XP 64-Bit Edition Version 2003.

Do zainstalowania wersji tej aktualizacji przeznaczonych dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) wymagany jest program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) w systemie Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Windows XP z dodatkiem SP1, Windows XP, Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3), Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a), Windows Millennium Edition (Me) lub Windows 98 Second Edition.

Do zainstalowania wersji tej aktualizacji przeznaczonej dla programu Internet Explorer 6 wymagany jest program Internet Explorer 6 (wersja 6.00.2600.0000) w systemie Windows XP.

Do zainstalowania wersji tej aktualizacji przeznaczonej dla programu Internet Explorer 5.5 wymagany jest program Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 (wersja 5.50.4807.2300) w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP2, Windows 2000 z dodatkiem SP3, Windows NT 4.0 z dodatkiem SP6a, Windows Millennium Edition lub Windows 98 Second Edition.

Do zainstalowania wersji tej aktualizacji przeznaczonej dla programu Internet Explorer 5.01 wymagany jest program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 (wersja 5.00.3502.1000) w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP3.

Uwaga: Wersje systemu Windows i wersje programu Internet Explorer, które nie zostały wymienione w tym artykule, stanowią zaawansowaną fazę cyklu wydawniczego produktu lub nie są już obsługiwane. Chociaż niektóre z pakietów aktualizacji opisanych w tym artykule można zainstalować w tych wersjach systemu Windows i programu Internet Explorer, firma Microsoft nie przetestowała tych wersji, aby ocenić, czy są one narażone na występowanie tych luk, ani aby sprawdzić, czy aktualizacja opisana w tym artykule usuwa te luki. Firma Microsoft zaleca przeprowadzenie uaktualnienia do obsługiwanej wersji systemu Windows i programu Internet Explorer, a następnie zastosowanie odpowiedniej aktualizacji. Jeśli używana jest wersja systemu Windows lub programu Internet Explorer stanowiąca zaawansowaną fazę cyklu wydawniczego produktu, a użytkownik posiada umowę dotyczącą rozszerzonej pomocy technicznej (Extended Support Contract), należy skontaktować się z kierownikiem technicznym (TAM, Technical Account Manager) lub konsultantem ds. rozwoju aplikacji (ADC, Applications Development Consultant), aby uzyskać informacje na temat aktualizacji przeznaczonej dla danej konfiguracji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak sprawdzić, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
164539Jak określić, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana
Aby uzyskać dodatkowe informacje o obsługiwanych cyklach wydawniczych składników systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP1 dla programu Internet Explorer 6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobrania najnowszego dodatku Service Pack do programu Internet Explorer 5.5, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276369Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 5.5
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP3 dla programu Internet Explorer 5.01, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
267954 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 5.01

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

W przypadku pakietów przeznaczonych dla programu Internet Explorer 6 i Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 zakończenie instalacji tej aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia komputera. W przypadku wszystkich pozostałych wersji tej aktualizacji zakończenie instalacji wymaga ponownego uruchomienia komputera, a następnie zalogowania się jako administrator.

Stan poprzednich aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje aktualizację MS03-015: Kwiecień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer (813489).

Przełączniki Instalatora

Wersje tej poprawki przeznaczone dla systemu Windows Server 2003 (w tym również Windows XP 64-Bit Edition Version 2003) obsługują następujące przełączniki Instalatora:
 • /? Pokazuje listę przełączników instalacji.
 • /u Korzysta z trybu nienadzorowanego.
 • /f Wymusza zamknięcie innych programów podczas zamykania komputera.
 • /n Powoduje, że nie jest wykonywana kopia zapasowa plików przeznaczonych do usunięcia.
 • /o Zastępuje pliki OEM bez monitowania.
 • /z Nie powoduje ponownego uruchomienia komputera po ukończeniu instalacji.
 • /q Korzysta z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l Wyświetla listę zainstalowanych poprawek.
 • /x Wyodrębnia pliki bez uruchamiania Instalatora.
Na przykład, aby zainstalować tę poprawkę bez żadnej interwencji użytkownika, użyj następującego polecenia:
windowsserver2003-kb818529-x86-plk.exe /u /q
Aby zainstalować poprawkę bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera, użyj następującego polecenia:
windowsserver2003-kb818529-x86-plk.exe /z
UwagaPrzełączniki można łączyć w jednym poleceniu.

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania tej poprawki przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Pozostałe pakiety aktualizacji obsługują następujące przełączniki:
 • /q Określa tryb cichy lub pomija komunikaty podczas wyodrębniania plików.
 • /q:u Określa tryb cichy użytkownika, w którym niektóre okna dialogowe są prezentowane użytkownikowi.
 • /q:a Określa tryb cichy administratora, w którym żadne okna dialogowe nie są prezentowane użytkownikowi.
 • /t: ścieżka Określa folder docelowy dla wyodrębnianych plików.
 • /c Wyodrębnia pliki bez ich instalowania. Jeśli opcja /t: ścieżka nie jest określona, pojawia się monit o podanie folderu docelowego.
 • /c: ścieżka Określa ścieżkę i nazwę pliku .inf lub pliku .exe Instalatora.
 • /r:n Nigdy nie uruchamia ponownie komputera po instalacji.
 • /r:i Monituje użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, jeśli jest ono wymagane (jeśli nie jest używany przełącznik /q:a).
 • /r:a Zawsze uruchamia ponownie komputer po instalacji.
 • /r:s Uruchamia ponownie komputer po instalacji bez monitowania użytkownika.
 • /n:v Brak sprawdzania wersji. Instalując aktualizację dowolnej wersji programu Internet Explorer przy użyciu tego przełącznika, należy zachować ostrożność.
Na przykład, aby zainstalować aktualizację bez jakiejkolwiek interwencji użytkownika i bez wymuszania ponownego uruchamiania komputera, należy użyć następującego polecenia:
q818529.exe /q:a /r:n

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku ukazane w poniższych tabelach (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowanarzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Poniższe pliki w systemie Windows 98 Second Edition i Windows Millennium Edition są zainstalowane w folderze %Windir%\System. W systemie Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 są one zainstalowane w folderze %Windir%\System32.

Internet Explorer 6 (32-Bit) dla systemu Windows Server 2003 i Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  -------------------------------------------------------  28-maj-2003 01:46   6.0.3790.41 1 361 408 Shdocvw.dll  28-maj-2003 01:46   6.0.3790.9   498 176 Urlmon.dll 

Internet Explorer 6 (64-Bit) dla systemu Windows Server 2003 64-Bit i Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  Platforma  -------------------------------------------------------------------  28-maj-2003 01:41   6.0.3790.41 3 359 744 Shdocvw.dll  IA64  28-maj-2003 01:41   6.0.3790.9  1 271 296 Urlmon.dll  IA64  28-maj-2003 01:54   6.0.3790.41 1 361 408 Wshdocvw.dll x86  28-maj-2003 01:54   6.0.3790.9   498 176 Wurlmon.dll  x86

Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (32-Bit) dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1, Windows XP, Windows 2000 z dodatkiem SP3, Windows 2000 z dodatkiem SP2, Windows NT 4.0 z dodatkiem SP6a, Windows Millennium Edition i Windows 98 Second Edition

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------  24-lut-2003 18:31   6.0.2800.1170 2 787 840 Mshtml.dll  23-maj-2003 17:15   6.0.2800.1203 1 338 880 Shdocvw.dll  14-kwi-2003 13:25   6.0.2800.1188  483 840 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (64-Bit) dla systemu Windows XP 64-Bit Edition Version 2002

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar Nazwa pliku Platforma  --------------------------------------------------------------------  24-lut-2003 17:50   6.0.2800.1170 9 075 200 Mshtml.dll  IA64  23-maj-2003 16:39   6.0.2800.1203 3 648 000 Shdocvw.dll IA64  14-kwi-2003 21:02   6.0.2800.1188 1 412 096 Urlmon.dll  IA64

Internet Explorer 6 (32-Bit) dla systemu Windows XP

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------  25-lut-2003 22:19   6.0.2726.2500 2 762 240 Mshtml.dll  23-maj-2003 02:01   6.0.2722.900   34 304 Pngfilt.dll  05-mar-2002 00:09   6.0.2715.400   548 864 Shdoclc.dll  22-maj-2003 22:49   6.0.2729.2200 1 336 320 Shdocvw.dll  23-maj-2003 02:01   6.0.2715.400   109 568 Url.dll    14-kwi-2003 14:02   6.0.2728.1400  481 280 Urlmon.dll  06-cze-2002 17:38   6.0.2718.400   583 168 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP3, Windows 2000 z dodatkiem SP2, Windows NT 4.0 z dodatkiem SP6a, Windows Millennium Edition i Windows 98 Second Edition

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  25-lut-2003 22:04   5.50.4926.2500 2 759 440 Mshtml.dll  17-paź-2002 00:01   5.50.4922.900   48 912 Pngfilt.dll  22-maj-2003 23:09   5.50.4929.2200 1 149 200 Shdocvw.dll  05-mar-2002 01:53   5.50.4915.500   84 240 Url.dll    14-kwi-2003 15:10   5.50.4928.1400  451 344 Urlmon.dll  06-cze-2002 21:27   5.50.4918.600   481 552 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP3

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------  28-mar-2003 22:20   5.0.3516.2800 2 357 008 Mshtml.dll  14-paź-2002 15:28   5.0.3510.1100   48 912 Pngfilt.dll  23-maj-2003 17:47   5.0.3518.2300 1 099 536 Shdocvw.dll  05-mar-2002 01:53   5.50.4915.500   84 240 Url.dll    14-kwi-2003 14:25   5.0.3517.1400  451 856 Urlmon.dll  07-cze-2002 23:56   5.0.3506.1000  461 584 Wininet.dll
UwagaZe względu na zależności między plikami oraz wymagania Instalatora lub wymagania dotyczące usuwania, te aktualizacje mogą również zawierać dodatkowe pliki.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację, użyj narzędzia Dodaj lub usuń programy (lub narzędzia Dodaj/Usuń programy) w Panelu sterowania. Kliknij opcję Internet Explorer Q818529, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń(lub kliknij przycisk Dodaj/Usuń).

W systemie Windows Server 2003 i Windows XP 64-Bit Edition Version 2003 administratorzy systemu mogą usunąć tę poprawkę przy użyciu narzędzia Spunist.exe. Plik programu Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB818529$\Spuninst. To narzędzie obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /? Pokazuje listę przełączników instalacji.
 • /u Korzysta z trybu nienadzorowanego.
 • /f Wymusza zamknięcie innych programów podczas zamykania komputera.
 • /z Nie powoduje ponownego uruchomienia komputera po ukończeniu instalacji.
 • /q Korzysta z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
We wszystkich pozostałych wersjach systemu Windows administratorzy systemu mogą usunąć tę aktualizację przy użyciu narzędzia Ieuninst.exe. Plik programu Ieuninst.exe znajduje się w folderze %Windir% i obsługuje następujące przełączniki wiersza polecenia:
 • /? Pokazuje listę obsługiwanych przełączników.
 • /z Nie powoduje ponownego uruchomienia komputera po ukończeniu instalacji.
 • /q Korzysta z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
Na przykład, aby usunąć tę aktualizację w trybie cichym, należy użyć następującego polecenia:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
UwagaTen wiersz polecenia zakłada, że system Windows jest zainstalowany w folderze C:\Windows.

Znane problemy

 • Na komputerze z systemem Windows 2000 lub na komputerze z systemem Windows XP po zainstalowaniu aktualizacji krytycznej 818529 można zainstalować aktualizację krytyczną 813489. Jeśli tak się stanie, zaktualizowane pliki z aktualizacji krytycznej 818529 zostaną zastąpione przez starsze pliki z aktualizacji krytycznej 813489. Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj ponownie aktualizację krytyczną 818529.
 • Istnieje możliwość zainstalowania wersji aktualizacji krytycznej 818529 przeznaczonej dla programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 na komputerze, na którym zainstalowany jest system Windows 2000 z dodatkiem SP3 oraz program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3. Aby rozwiązać ten problem, usuń wersję aktualizacji krytycznej 818529 przeznaczoną dla programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2, a następnie zainstaluj wersję aktualizacji krytycznej 818529 przeznaczoną dla programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3. Administratorzy mogą usunąć aktualizację przeznaczoną dla programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 przy użyciu narzędzia Ieuninst.exe w sposób opisany w sekcji „Informacje o usuwaniu” tego artykułu. Na przykład, aby usunąć aktualizację w trybie cichym, należy użyć następującego polecenia:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
  Uwaga Ten wiersz polecenia zakłada, że system Windows jest zainstalowany w folderze C:\Windows.
 • Po usunięciu aktualizacji krytycznej 818529 nie można usunąć wcześniejszych zbiorczych aktualizacji dla programu Internet Explorer (takich jak aktualizacja krytyczna 813489). Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu. Usuwanie jest obsługiwane tylko dla ostatniej zainstalowanej zbiorczej aktualizacji.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o znanych problemach, które mogą występować po zainstalowaniu tej aktualizacji, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325192Problemy występujące po zainstalowaniu aktualizacji programu Internet Explorer lub systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 818529 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:32:03 — zmiana: 5.2

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB818529
Opinia