Dokument: Administering Group Policy by Using the Group Policy Management Console

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym dokumencie omówiono konsolę Zarządzanie zasadami grupy. Przedstawiono w nim funkcje wymagane do administrowania zasadami grupy przy użyciu konsoli Zarządzanie zasadami grupy. Szczególnie dużo uwagi poświęcono nowym funkcjom, takim jak tworzenie kopii zapasowej, przywracanie, importowanie, kopiowanie i raportowanie obiektów zasad grupy (GPO, Group Policy Object). Operacje te są w pełni obsługiwane przez skrypty. Dzięki temu administratorzy mogą bez trudu i wysokich kosztów dostosowywać i automatyzować zarządzanie.

Aby zapoznać się z tym dokumentem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Zagadnienia omówione w tym dokumencie

 • Omówienie konsoli Zarządzanie zasadami grupy Tworzenie i edytowanie obiektów zasad grupy
 • Ustalanie zakresu obiektów zasad grupy
 • Dziedziczenie zasad grupy
 • Delegowanie zasad grupy
 • Raportowanie ustawień obiektów zasad grupy
 • Szczegółowe informacje o obiektach zasad grupy
 • Operacje na obiektach zasad grupy (tworzenie kopii zapasowej, przywracanie, kopiowanie, importowanie i tabele migracji)
 • Filtry WMI
 • Wyszukiwanie obiektów zasad grupy
 • Modelowanie zasad grupy
 • Wyniki zasad grupy
 • Zależności z systemem operacyjnym
 • Opcje konsoli Zarządzanie zasadami grupy
 • Uwagi dotyczące konfiguracji ulepszonych zabezpieczeń programu Internet Explorer
 • Pisanie skryptów do wykonywania zadań związanych z zasadami grupy
Właściwości

Identyfikator artykułu: 818735 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:32:59 — zmiana: 2.5

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbnosurvey kbarchive KB818735
Opinia