Przegląd Automatycznego odzyskiwania systemu w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Celem tego artykułu jest opisanie Automatycznego odzyskiwania systemu w systemie Microsoft Windows XP oraz przedstawienie informacji o obsługiwanych kombinacjach oryginalnego wydania systemu Microsoft Windows XP, systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1a (SP1a).
Więcej informacji
Firma Microsoft zaleca regularne tworzenie zestawów Automatycznego odzyskiwania systemu (ASR) jako części ogólnego planu odzyskiwania systemu przygotowywanego na okoliczność awarii systemu. Narzędzie Automatycznego odzyskiwania systemu powinno być ostatnim narzędziem używanym do odzyskiwania systemu. Narzędzia Automatycznego odzyskiwania systemu należy używać jedynie wtedy, gdy zostaną wyczerpane inne możliwości. Na przykład należy najpierw spróbować uruchomienia w trybie awaryjnym lub Ostatniej znanej dobrej konfiguracji.

Automatyczne odzyskiwanie systemu to system składający się z dwóch części; zawiera Kopię zapasową i Przywracanie. Kreator Automatycznego odzyskiwania systemu, zlokalizowany w narzędziu Kopia zapasowa, realizuje kopię zapasową. Kreator tworzy kopię zapasową stanu systemu, usług systemowych oraz wszystkich dysków związanych ze składnikami systemu operacyjnego. Automatyczne odzyskiwanie systemu tworzy także plik zawierający informacje o kopii zapasowej, konfiguracji dysków (w tym woluminów podstawowych i dynamicznych) oraz o sposobie wykonania przywracania.

Odtwarzanie można zrealizować, naciskając klawisz F2, gdy pojawi się odpowiedni monit w trakcie tekstowego fragmentu konfiguracji. Narzędzie Automatycznego odzyskiwania systemu odczytuje konfigurację dysków z pliku, który utworzyło. Odtwarza wszystkie sygnatury dysków, woluminy i partycje (w minimalnym zakresie) dysków niezbędne do uruchomienia komputera. Automatyczne odzyskiwanie systemu spróbuje odtworzyć konfiguracje wszystkich dysków, ale w pewnych warunkach może się to nie udać. W takiej sytuacji Automatyczne odzyskiwanie systemu zainstaluje prostą instalację systemu Windows i automatycznie uruchomi odtwarzanie z kopii zapasowej utworzonej przez Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i używania Automatycznego odzyskiwania systemu w systemie Microsoft Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Poniższa tabela określa, czy Automatyczne odzyskiwanie systemu jest obsługiwane w konkretnej wersji systemu Windows XP w czasie tworzenia kopii zapasowej i przy odtwarzaniu.
  Wersja systemu     Wersja systemu  Windows        Windows        Obsługiwane czy  przy tworzeniu     podczas        nieobsługiwane  kopii zapasowej    odtwarzania  ------------------------------------------------------------------  Windows XP       Windows XP       Obsługiwane (zobacz uwagę)  Windows XP       Windows XP       Nieobsługiwane             z dodatkiem             Service Pack 1a  Windows XP       Windows XP       Obsługiwane (zobacz uwagę)  z dodatkiem  Service Pack 1  Windows XP       Windows XP       Obsługiwane  z dodatkiem      z dodatkiem  Service Pack 1     Service Pack 1a  Windows XP       Windows XP       Nieobsługiwane  z dodatkiem  Service Pack 1a  Windows XP       Windows XP       Obsługiwane  z dodatkiem      z dodatkiem  Service Pack 1a    Service Pack 1a
UWAGA: Japońska i hiszpańska wersja systemu Microsoft Windows XP nie są obsługiwane.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących innych opcji odzyskiwania lub korzystania z kopii zapasowych, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W polu Wyszukaj wpisz odzyskiwanie, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie.

   lub
  • W polu Wyszukaj wpisz kopia zapasowa, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 818903 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:34:49 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB818903
Opinia