Znaczne opóźnienie wyświetlania plików w oknie Mój komputer w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po kliknięciu przycisku Start i kliknięciu polecenia Mój komputer albo po dwukrotnym kliknięciu ikony Mój komputer na pulpicie systemu Windows operacja wyszukiwania plików (po jej rozpoczęciu może pojawić się ikona latarki) może trwać bardzo długo (na przykład 5 minut).
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli jest zainstalowana następująca usługa lub używane jedno z następujących urządzeń:
 • usługa Windows Image Acquisition (WIA)
 • skaner HP ScanJet 4400C/4470C
 • skaner HP ScanJet 5470C
 • modem DSL RCA DCM 215
 • modem kablowy (model nieznany)
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować przynajmniej jedną z następujących procedur, odpowiednio do używanej konfiguracji programowo-sprzętowej wskazanej w sekcji „Symptomy” w tym artykule.

Usługa Windows Image Acquisition

Zatrzymaj usługę WIA. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi składowe.
 4. Kliknij pozycję Usługi (lokalne).
 5. Na liście Usługi (lokalne) kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows Image Acquisition (WIA), a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.

HP ScanJet 3400C

Odłącz HP ScanJet 3400C od portu USB, a następnie ponownie uruchom system Microsoft Windows XP.

Skaner HP ScanJet 5470C

Odłącz skaner HP ScanJet 5470C od portu USB, a następnie ponownie uruchom system Microsoft Windows XP.

Modem DSL RCA DCM 215

Podczas korzystania z tego modemu odłącz wszystkie pozostałe urządzenia USB.

Modem kablowy (model nieznany)

Podczas korzystania z modemu kablowego USB odłącz wszystkie pozostałe urządzenia USB. Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Hewlett-Packard Hewlett Packard
Właściwości

Identyfikator artykułu: 819017 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:35:13 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB819017
Opinia