Eksplorator Windows nie wyświetla już szablonów widoków sieci Web ani dostosowywanych elementów HTML (korzystających z szablonu Folder.htt)

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
Domyślnie system Windows w wersjach, które podano na początku tego artykułu, nie wyświetla w Eksploratorze Windows szablonów widoku sieci Web (Folder.htt) pochodzących ze starszych wersji systemu Windows ani elementów dostosowujących HTML takich szablonów (przy użyciu pliku Folder.htt) dotyczących folderów lokalnych lub sieciowych. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona w tych produktach, aby ułatwić zapobieganie uruchamianiu potencjalnie niebezpiecznej zawartości podczas otwierania folderu na komputerze lokalnym lub w sieci lokalnej.

Uwaga W tych produktach są nadal wyświetlane szablony widoku sieci Web dotyczące niektórych zarejestrowanych rozszerzeń powłoki, np. foldery usług Microsoft SharePoint Team Services (foldery sieci Web).

W tym artykule opisano, jak w produktach, które wymieniono na początku tego artykułu, włączyć w Eksploratorze Windows widok sieci Web dla folderów lokalnych lub sieciowych. Do wyświetlania folderu w widoku sieci Web można stosować następujące zasady:
  • Wyświetl tylko zarejestrowane szablony sieci Web lub elementy dostosowujące.
  • Wyświetl wszystkie szablony widoku sieci Web i elementy dostosowujące, ale ostrzegaj użytkownika o szablonach lub elementach dostosowujących, które są niezarejestrowane.
  • Przywróć poprzednie zachowanie i wyświetl wszystkie szablony i elementy dostosowujące widoku sieci Web, ale ostrzegaj użytkownika o szablonach i elementach dostosowujących, które mogą zawierać potencjalnie niebezpieczne skrypty.
Uwaga Za pomocą widoku sieci Web można wyświetlać wszystkie widoki Eksploratora Windows, jeżeli nie wybrano opcji wyświetlania klasycznych folderów Windows.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność. Szablony HTML (Folder.htt) dla widoku sieci Web były dołączone do starszych wersji systemu Windows. Dostosowane pliki Folder.htt można utworzyć ręcznie lub przy użyciu Kreatora dostosowania tego folderu w systemie Windows 2000.

Uwaga Kreator dostosowania tego folderu nie jest dołączony do systemów Windows XP i Windows Server 2003.

Udostępniono trzy następujące wartości rejestru, dzięki którym widok sieci Web działa w systemach Windows Server 2003, Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP3.

Utwórz te wartości rejestru w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Nazwa wartości: AllowLegacyWebView
Typ wartości: DWORD
Dane wartości: 1

Opis: Umożliwia systemowi Windows wyświetlanie szablonów i elementów dostosowujących widoku sieci Web (Folder.htt), których mieszanie MD5 zarejestrowano w systemie Windows. W systemie Windows zarejestrowane jest domyślnie mieszanie MD5 wyłącznie szablonów widoku sieci Web i szablonów pewnych rozszerzeń powłoki systemu Windows 2000, takich jak foldery usług Microsoft SharePoint Team Services (foldery sieci Web). Nie są wyświetlane szablony i elementy dostosowujące widoku sieci Web, których mieszania nie zarejestrowano.

Nazwa wartości: AllowUnhashedWebView
Typ wartości: DWORD
Dane wartości: 1

Opis: Umożliwia systemowi Windows wyświetlanie szablonów i elementów dostosowujących widoku sieci Web (Folder.htt), których mieszania MD5 nie zarejestrowano w systemie Windows. W takim wypadku pojawia się komunikat zabezpieczeń dotyczący szablonów i elementów dostosowujących widoku sieci Web, których mieszania nie zarejestrowano. Jeśli po pojawieniu się komunikatu zabezpieczeń zostanie kliknięty przycisk Tak, nastąpi rejestracja mieszania dotyczącego szablonu lub elementu dostosowującego. Podczas późniejszego wyświetlania szablonów sieci Web przez system Windows komunikat zabezpieczeń się nie pojawi.

Nazwa wartości: RevertWebViewSecurity
Typ wartości: DWORD
Dane wartości: 1

Opis: Umożliwia systemowi Windows wyświetlanie szablonów i elementów dostosowujących widoku sieci Web (Folder.htt), których mieszania MD5 nie zarejestrowano w systemie Windows. W takim wypadku pojawi się komunikat zabezpieczeń dotyczący tylko szablonów lub elementów dostosowujących widoku sieci Web, które mogą zawierać potencjalnie niebezpieczne skrypty. Jest to takie samo zachowanie, jak zachowanie występujące w systemie Windows XP przed zainstalowaniem dodatku SP1 oraz w systemie Windows 2000 przed zainstalowaniem dodatku SP3.Aby ta zasada działała, należy ustawić również wartość AllowLegacyWebView na 1.
Ustawienia widoku dotyczące folderów są przez system Windows domyślnie zapamiętywane w rejestrze. Aby wyłączyć tę funkcję, należy kliknąć w celu wyczyszczenia pole wyboru Zapamiętaj ustawienia wyświetlania każdego folderu w obszarze Ustawienia zaawansowane na karcie Widok okna dialogowego Opcje folderów. Po włączeniu tej funkcji zasady, które opisano wcześniej w tym artykule, mogą nie działać w przypadku folderów, które zostały otwarte wcześniej. Aby rozwiązać ten problem, należy zresetować ustawienia wszystkich folderów w Eksploratorze Windows. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. W Eksploratorze Windows kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów.
  2. Na karcie Widok kliknij przycisk Resetuj wszystkie foldery.
Uwaga Ta procedura powoduje zresetowanie ustawień wszystkich folderów do ustawień obowiązujących po zainstalowaniu systemu Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 819028 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:35:21 — zmiana: 1.4

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2002 z dodatkiem SP1, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003, Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem SP1, Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP1, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server z dodatkiem SP3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB819028
Opinia