Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 811493 (MS03-013) mogą wystąpić problemy z wydajnością

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Komputer może działać z ograniczoną wydajnością po zainstalowaniu pakietu aktualizacji zabezpieczeń 811493 (MS03-013) na komputerze, na którym uruchomiony jest system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), lub po uaktualnieniu do dodatku SP1 na komputerze z systemem Microsoft Windows XP, na którym uprzednio instalowano aktualizację zabezpieczeń 811493.
Przyczyna
Prawdopodobieństwo wystąpienia tego problemu może być większe w przypadku korzystania z wybranych funkcji niektórych programów oferowanych przez innych producentów, takich jak programy antywirusowe. Na przykład ten problem może wystąpić, jeżeli program antywirusowy jest skonfigurowany do skanowania wszystkich plików podczas ich otwierania (lub uruchamiania). Ten mechanizm jest niekiedy zwany skanowaniem „w czasie rzeczywistym”.

Przyczyną występowania tego problemu jest błąd regresyjny plików jądra (Ntoskrnl.exe, Ntkrnlmp.exe, Ntkrnlpa.exe i Ntkrpamp.exe) systemu Windows XP w wersjach z dodatkiem SP1, które zostały uwzględnione w oryginalnej aktualizacji zabezpieczeń 811493. 28 maja 2003 roku firma Microsoft wydała poprawioną wersję aktualizacji zabezpieczeń 811493 przeznaczoną dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1, umożliwiającą rozwiązanie tego problemu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tej poprawce zabezpieczeń, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
811493 MS03-013: Przepełnienie bufora w obsłudze komunikatów jądra systemu Windows może prowadzić do podwyższenia uprawnień

Uwagi

 • Oryginalna aktualizacja zabezpieczeń 811493 nadal usuwa lokalną lukę w podwyższeniu uprzywilejowania zabezpieczeń na komputerach z systemem Windows XP (z dodatkiem SP1 lub bez niego), która została omówiona w biuletynie MS03-013.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 811493 dla systemu Windows XP jest pakietem poprawek działającym w dwóch trybach, zawierającym zaktualizowane pliki jądra zarówno dla oryginalnej wersji systemu Windows XP, jak i dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1. (Dodatek SP1 dla systemu Windows XP zawiera program Windows Media Center Edition i Windows XP Tablet PC Edition). Błąd regresyjny w oryginalnej aktualizacji zabezpieczeń 811493 ma wpływ jedynie na pliki jądra systemu Windows XP z dodatkiem SP1.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pakietów poprawek działających w dwóch trybach dla systemu Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  328848 Opis pakietów podwójnych poprawek dla systemu Windows XP
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawioną wersję aktualizacji zabezpieczeń 811493.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu uzyskiwania i instalowania poprawionej wersji aktualizacji zabezpieczeń 811493, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
811493 MS03-013: Przepełnienie bufora w obsłudze komunikatów jądra systemu Windows może prowadzić do podwyższenia uprawnień
Obejście problemu
UWAGA: Firma Microsoft zaleca szybkie zainstalowanie poprawionej wersji aktualizacji zabezpieczeń 811493. Jeżeli nie można natychmiast zainstalować poprawionej wersji aktualizacji zabezpieczeń 811493, można użyć jednej z następujących metod tymczasowego obejścia problemu.

Metoda 1: Tymczasowe usunięcie oryginalnej aktualizacji 811493

Należy przeglądać biuletyn dotyczący zabezpieczeń MS03-013 w celu ustalenia, czy należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 811493 w określonym środowisku. Jeżeli poziom ryzyka zezwala na opóźnienie rozmieszczenia poprawki, należy tymczasowo usunąć (odinstalować) oryginalną poprawkę.

Na przykład, jeśli użytkownik jest jedyną osobą korzystającą z komputera lub jeśli wszyscy użytkownicy komputera są administratorami komputera (lub członkami lokalnej grupy administratorów), zainstalowanie tej poprawki nie jest niezbędne. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zakresu luki w zabezpieczeniach, zobacz biuletyn MS03-013. Aby przejrzeć biuletyn, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: W przypadku ustalenia, że można opóźnić rozmieszczenie poprawki, należy tymczasowo usunąć oryginalną aktualizację zabezpieczeń 811493 do chwili, kiedy będzie można zainstalować poprawioną wersję poprawki.

UWAGA: Jeżeli wersje plików jądra systemu Windows są niezgodne z wersjami wymienionymi na liście związanej z oryginalną wersją aktualizacji zabezpieczeń 811493, przeznaczoną dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1, problem dotyczący wydajności komputera nie wynika z przyczyn opisanych w tym artykule. W tym przypadku usuwanie aktualizacji zabezpieczeń 811493 nie jest konieczne.

Aby usunąć oryginalną aktualizację zabezpieczeń 811493:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Kliknij przycisk Zmień lub usuń programy.
 3. Kliknij opcję Windows XP Hotfix (SP1) Q811493 (lub Windows XP Hotfix (SP2) Q811493), a następnie kliknij przycisk Usuń.
 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby uruchomić ponownie komputer.
Administratorzy systemu mogą usunąć tę poprawkę przy użyciu narzędzia Spuninst.exe. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst. Narzędzie obsługuje następujące przełączniki:
 • /? Wyświetlanie listy przełączników instalacji.
 • /u Tryb nienadzorowany.
 • /f Wymuszanie zamknięcia innych programów przed zamknięciem komputera.
 • /z Rezygnacja z ponownego uruchamiania komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Tryb cichy (bez interakcji użytkownika).
Na przykład, aby usunąć poprawkę 811493 w trybie nienadzorowanym bez ponownego uruchamiania komputera, należy użyć następującego polecenia:
%windir%\$ntuninstallq811493$\spuninst\spuninst.exe /u /z
UWAGA: W tym wypadku należy ręcznie ponownie uruchomić komputer, aby całkowicie usunąć oryginalną aktualizację zabezpieczeń 811493.

Metoda 2: Tymczasowe wyłączenie w programie antywirusowym skanowania w czasie rzeczywistym

Aby uzyskać informacje na temat wyłączania w programie antywirusowym funkcji skanowania w czasie rzeczywistym, należy skorzystać z dokumentacji dostarczonej z programem antywirusowym lub skontaktować się z producentem programu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
49500 Lista dostawców oprogramowania antywirusowego
UWAGA: Po wyłączeniu skanowania w czasie rzeczywistym program antywirusowy nie będzie automatycznie skanował plików podczas ich otwierania lub uruchamiania, ale nadal można uruchomić program antywirusowy i ręcznie przeskanować potencjalnie niebezpieczne pliki przed ich otwarciem lub uruchomieniem.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w oryginalnej aktualizacji 811493.
wyłączyć czas rzeczywisty bufor przekroczenie komunikaty obsługa może prowadzić do podwyższenia poziomu przywilejów powolne przeszukiwanie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 819634 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:37:53 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB819634
Opinia