Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W systemie Windows XP nie można z powrotem włączyć wyłączonego paska języka

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
W przypadku wyłączenia paska języka (przez kliknięcie go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknięcie polecenia Zamknij pasek języka) na komputerze z systemem Windows XP ponowne włączenie paska języka może być niemożliwe.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli istnieje ustawienie zasad grupy, które uniemożliwia użytkownikowi dostęp do Panelu sterowania w systemie Microsoft Windows XP. Zgodnie z projektem, aby włączyć pasek języka, trzeba mieć dostęp do Panelu sterowania.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  -----------------------------------------------------  28-maj-2003 15:33  5.1.2600.1226 183 296 Msutb.dll 				

Po zastosowaniu tej poprawki można utworzyć ustawienie zasad grupy, które uniemożliwia użytkownikom zamknięcie paska języka.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Obejście problemu
Aby włączyć pasek języka, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij kategorię Data, godzina, język i opcje regionalne.
 3. Kliknij ikonę Opcje regionalne i językowe.
 4. Kliknij kartę Języki, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 5. Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Pasek języka.
 6. Zaznacz pole wyboru Pokaż pasek języka na pulpicie, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Usługi tekstowe i języki.
Po zainstalowaniu poprawki opisanej w sekcji „Rozwiązanie” tego artykułu można skonfigurować ustawienie rejestru uniemożliwiające użytkownikom wyłączenie paska języka. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz nazwę MSCTF, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz MSCTF, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD. Wpisz DisableCloseButton, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Kliknij dwukrotnie pozycję DisableCloseButton, wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z paska języka w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306993 JAK: Korzystanie z paska języka w systemie Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 819783 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 5.1

 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB819783
Opinia