Você está offline; aguardando reconexão

Jak skonfigurować ustawienia klienckiego serwera proxy przy użyciu pliku rejestru


WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób utworzenia pliku rejestru systemu Windows umożliwiającego skonfigurowanie ustawień serwera proxy na komputerze klienckim z programem Microsoft Internet Explorer.
Więcej informacji
Ustawienia serwera proxy na komputerze klienckim można skonfigurować automatycznie, aktualizując rejestr komputera klienckiego. Aby to zrobić, utwórz plik rejestru zawierający ustawienia rejestru, które chcesz zaktualizować, a następnie prześlij go do komputera klienckiego przy użyciu pliku wsadowego lub skryptu logowania.

Aby skonfigurować ustawienia serwera proxy na komputerze klienckim, utwórz następujący plik reg w celu wypełnienia rejestru informacjami o serwerze proxy:
Regedit4[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"MigrateProxy"=dword:00000001"ProxyEnable"=dword:00000001"ProxyHttp1.1"=dword:00000000"ProxyServer"="http://nazwa_serwera_proxy:80""ProxyOverride"="<local>"
W tym pliku nazwa_serwera_proxy określa nazwę danego serwera proxy.

Ustawienia serwera proxy na komputerach klienckich można także skonfigurować za pomocą zestawu Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zestawu IEAK, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Propriedades

ID do Artigo: 819961 - Última Revisão: 12/14/2004 18:55:29 - Revisão: 1.2

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Microsoft Win Home Prem 7 Win Home Prem N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Internet Security and Acceleration Server, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Proxy Server 2.0 Standard Edition

  • kbinfo KB819961
Comentários
ent('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='true';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> >