Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Narzędzia replikacji nie działają po zainstalowaniu na komputerze źródłowym serwera proxy aplikacji COM+

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Narzędzia replikacji, na przykład Iissync.exe i Comrepl.exe, nie działają i jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
STATUS [NazwaKomputera]: Eksportowanie aplikacji 'MyProxyApp' do 'C:\WINNT\System32\Com\Replication\ReplicaSource\MyProxyApp{BB0B5E21-75EE-487E-BE8F-59821ADD65F7}\comrepl.apl' BŁĄD [nazwa_komputera]:
Wystąpił błąd kopiowania plików do 'C:\WINNT\System32\Com\Replication\ReplicaSource\MyProxyApp{AB0B5E21-75EE-487E-BE8F-59821ADD65F7}\comrepl .apl' podczas eksportowania aplikacji 'MyProxyApp' . Kod błędu:
Sprawdź, czy wszystkie pliki składników w tej aplikacji są dostępne. Upewnij się, że folder nie jest otwarty w innej aplikacji, również w Eksploratorze Windows.
Wystąpiły błędy - zajrzyj do pliku dziennika, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Przyczyna
Narzędzia replikacji nie są w stanie zsynchronizować komputerów, jeśli na komputerze źródłowym jest zainstalowany serwer aplikacji proxy Microsoft COM+.
Rozwiązanie

Jak uzyskać poprawkę

System Windows 2000

Poprawkę umożliwiającą rozwiązanie tego problemu uwzględniono w pakiecie Hotfix Package 27 dla modelu COM+, opracowanym po wydaniu dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822618 INFO: Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM+ Hotfix Rollup Package 27

System Windows XP

Poprawkę umożliwiającą rozwiązanie tego problemu uwzględniono w pakiecie zbiorczym Hotfix Rollup Package 9 dla modelu COM+ systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895200 Availability of the Windows XP COM+ Hotfix Rollup Package 9
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
kbWin2000preSP5COMRollup27Fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 819978 — ostatni przegląd: 01/17/2015 07:19:20 — zmiana: 3.0

Microsoft COM+ 1.5, Microsoft COM+ 1.0

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbwinxppresp3fix KB819978
Opinia