Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Często zadawane pytania dotyczące maszyny wirtualnej firmy Microsoft i dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000

Streszczenie
Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące maszyny wirtualnej (VM) firmy Microsoft i dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000. Program Microsoft VM zapewnia obsługę uruchamiania programów Java. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu Microsoft VM, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dodatku SP4 do systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Więcej informacji
P1: Czy program Microsoft VM jest instalowany lub aktualizowany przez dodatek SP4 dla systemu Windows 2000?

O1: Nie. Program Microsoft VM nie jest instalowany ani aktualizowany przez dodatek SP4 dla systemu Windows 2000. Te informacje dotyczą zarówno zaktualizowanych, jak i zintegrowanych (lub preinstalowanych) instalacji dodatku SP4, łącznie ze zintegrowanym dyskiem CD-ROM dodatku SP4 dla systemu Windows 2000.

P2: Czy program Microsoft VM może być zainstalowany na komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4?

O2: Tak. Istniejące wersje programu Microsoft VM nie są usuwane podczas uaktualniania systemu Windows 2000 lub poprzedniego systemu operacyjnego z programem Microsoft VM (takiego jak system Microsoft Windows 98 Wydanie drugie) do systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4. Ponadto niektóre wersje programu Microsoft VM mogą być nadal rozpowszechniane przez niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), który dysponują licencją uprawniającą do redystrybucji zgodnie z warunkami umów licencyjnych dotyczących zestawów SDK firmy Microsoft przeznaczonych dla programu Microsoft Visual J++ lub produktów Java. Pliki programu Microsoft VM nie są chronione przez funkcję Ochrona plików systemu Windows (WFP) w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP4, dlatego przeznaczone do redystrybucji wersje programu Microsoft VM mogą być instalowane na komputerze Windows 2000 z dodatkiem SP4 niezależnie od tego, czy na danym komputerze jest zainstalowany program Microsoft VM. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Ochrona plików systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
222193 Opis funkcji Ochrona plików systemu Windows
Ważne W przypadku komputera z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4, na którym jest zainstalowany program Microsoft VM, wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem jest kontynuowanie instalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu Microsoft VM.

Aby zainstalować aktualizację 816093 na komputerze z systemem Windows z dodatkiem SP4, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. W lewym okienku, pod nagłówkiem Zobacz też, kliknij łącze Wykaz witryny Windows Update. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij łącze Spersonalizuj witrynę Windows Update, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Wyświetl łącze do Katalogu rozszerzenia Windows Update w polu Zobacz też.
 3. Kliknij łącze Znajdź aktualizacje dla systemów operacyjnych Microsoft Windows.
 4. Na liście System operacyjny kliknij pozycję Windows 2000 z dodatkiem SP4.
 5. Kliknij Zaawansowane opcje wyszukiwania
 6. W polu Zawiera następujące wyrazy wpisz 816093, a następnie kilknij przycisk Wyszukaj.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aktualizację 816093.


P3: Jak można ustalić, czy program Microsoft VM jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4?

O3: Aby ustalić, czy program Microsoft VM jest zainstalowany, należy odszukać plik Msjava.dll w folderze %SystemRoot%\System32 lub postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz jview, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Jeżeli program Microsoft VM nie jest zainstalowany, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Nazwa „jview” nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.
P4: Jak można zainstalować aktualizacje zabezpieczeń dla programu Microsoft VM na komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4?

O4: W przypadku korzystania z systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, w którym zainstalowana jest program Microsoft VM, można kontynuować aktualizowanie programu Microsoft VM przy użyciu witryny Windows Update firmy Microsoft w sieci Web: W przypadku korzystania z systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, w którym nie zainstalowano programu Microsoft VM, nie można zainstalować aktualizacji programu Microsoft VM. Aktualizacje programu Microsoft VM nie są oferowane w witrynie Windows Update, jeżeli program Microsoft VM nie jest zainstalowany na danym komputerze.

P5: Czy administratorzy sieci mogą pobrać program Microsoft VM w celu rozmieszczenia na wielu komputerach?

O5: Administratorzy sieci mogą pobrać aktualizacje programu Microsoft VM z katalogu rozszerzenia Windows Update w celu rozmieszczenia na wielu komputerach, na których jest już zainstalowany program Microsoft VM: Jeżeli konieczne jest uzyskanie aktualizacji programu Microsoft VM w celu zainstalowania w późniejszym terminie na jednym lub kilku komputerach, należy odszukać odpowiedni numer identyfikacyjny (ID) artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base przy użyciu łącza Advanced Search Options w katalogu rozszerzenia Windows Update. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania aktualizacji z katalogu rozszerzenia Windows Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobrać aktualizacje i sterowniki systemu Windows z wykazu rozszerzenia Windows Update
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania aktualizacji programu Microsoft VM bez interwencji użytkownika lub powiadomienia i bez ponownego uruchamiania komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304930 How to Install Microsoft Virtual Machine Updates Silently Without Restarting Your Computer
Należy zauważyć, że firma Microsoft nie dostarcza przeznaczonej do pobierania wersji programu Microsoft VM dla komputerów, na których nie instalowano jeszcze programu Microsoft VM. W przypadku próby zainstalowania najnowszej wersji programu Microsoft VM (wersja 3809 lub nowsza) na komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4, na którym nie instalowano jeszcze programu Microsoft VM, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Microsoft VM
Ten program instalacyjny uaktualnia tylko istniejącą wersję programu Microsoft VM.
Po kliknięciu przycisku OK wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Microsoft VM
Instalacja została zakończona.
Ten komunikat jest nieprawidłowy. Program Microsoft VM nie jest instalowany, jeżeli na komputerze nie było zainstalowanego tego programu.

P6: Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 816093 (MS03-011) na komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4 wyświetlany jest komunikat o błędzie, informujący o tym, że wersja aktualnie zainstalowanego dodatku Service Pack jest nowsza niż aktualizacja. Dlaczego?

O6: W przypadku próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń 816093 (MS03-011) dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) na komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4, na którym jest zainstalowany program Microsoft VM, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Błąd instalacji Q816093
Instalator ustalił, że wersja zainstalowanego dodatku Service Pack jest nowsza niż stosowana aktualizacja. Tę aktualizację można zainstalować tylko na komputerze z dodatkiem Service Pack 3.
Nie można zainstalować poprzednich pakietów poprawek programu Microsoft VM, przeznaczonych dla systemu Windows 2000, na komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4. Aby uzyskać aktualizację zabezpieczeń 816093 dla komputera z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4, należy wybrać system operacyjny Windows 2000 z dodatkiem SP4, system Microsoft Windows 98 lub system Microsoft Windows Millennium Edition w katalogu rozszerzenia Windows Update. Można zainstalować tę poprawkę zabezpieczeń (Msjavwu.exe) na komputerach, na których jest uruchomiony system Windows 2000 z dodatkiem SP4, system Windows 98, system Windows Millennium Edition lub system Microsoft Windows NT 4.0, w którym zainstalowano już program Microsoft VM. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń 816093, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816093 MS03-011: Luka w programie Microsoft VM może umożliwić atak na system
P7: Jak można zainstalować program wymagający programu Microsoft VM na komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4, na którym nie zainstalowano programu Microsoft VM?

O7: Jest to zależne od programu przeznaczonego do zainstalowania. Należy skontaktować się z producentem programu w celu uzyskania dodatkowych informacji. Konieczne może być zainstalowanie starszych wersji programu Microsoft VM, licencjonowanej w celu redystrybucji przez dostawcę ISV, a następnie zaktualizowanie programu Microsoft VM do bieżącej wersji przy użyciu rozszerzenia Windows Update.

P8: Podczas instalowania programu Microsoft Visual Studio 6.0 na komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4, na którym nie zainstalowano programu Microsoft VM, wyświetlany jest komunikat o błędzie „Java Package Manager”. Co należy zrobić?

O8: Jeżeli nie jest planowana instalacja programu Microsoft Visual J++ 6.0, można bezpiecznie zignorować ten komunikat o błędzie. Ten błąd nie wpływa na następujące programy: Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft FoxPro, Microsoft Visual SourceSafe ani Microsoft Visual InterDev. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
818421 BUG: "Unable to Install Java Packages" Error Message When You Install Visual Studio 6.0 on a Computer Running Windows 2000 SP4
msjavx86.exe msjavwu.exe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 820101 — ostatni przegląd: 08/17/2005 11:42:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • kbinfo kbdownload KB820101
Opinia