Po przesłaniu zadania drukowania usługa buforu przestaje działać, a w dzienniku systemu jest rejestrowany komunikat o zdarzeniu 7031

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po przesłaniu zadania drukowania do drukarki sieciowej usługa Bufor wydruku na serwerze, do którego jest podłączona drukarka, może nieoczekiwanie zakończyć działanie. Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy zadanie drukowania zawiera więcej niż jedną kopię i do drukowania jest używany typ danych RAW.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli w usłudze Bufor wydruku nastąpi naruszenie zasad dostępu. Jeśli rozmiar buforu jest zbyt mały, należy go ponownie przydzielić. Wywołanie ponownego przydzielenia buforu, funkcja GetPrinterInfo, przydziela jednak bufor o długości 0 bajtów i następuje naruszenie zasad dostępu.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Do zainstalowania tej poprawki jest wymagany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja    Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  2003-06-11 15:50 5.0.2195.6749 252 176 Localspl.dll  2003-06-11 15:50 5.0.2195.6741  80 656 Spoolss.dll  2003-06-11 15:50 5.0.2195.6681  97 040 Win32spl.dll
Aktualnie dostępne do pobrania są dwie wersje tej poprawki. Jedna jest oznaczona jako „Free I386”, a druga jako „Free x86”. Poprawka „Free x86” zawiera najnowsze wersje plików, zgodnie z podanymi informacjami. Poprawki „Free I386” nie należy pobierać; instalacja tej poprawki może być niepoprawna i spowodować wystąpienie komunikatów o błędach opisanych w artykule 822384 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Wystąpienie tego problemu oznacza, że wersja jest niepoprawna i należy uzyskać wersję „Free x86”.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące nazewnictwa pakietów poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 820550 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:42:01 — zmiana: 5.9

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix KB820550
Opinia