Czcionki w obiektach WordArt są zmieniane bez ostrzeżenia podczas otwierania lub drukowania publikacji w programach Publisher 2007 oraz Publisher 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas otwierania lub drukowania publikacji programu Microsoft Office Publisher 2007 lub Microsoft Office Publisher 2003 tekst w obiektach WordArt może być wyświetlany lub drukowany przy użyciu czcionki innej niż czcionka pojawiająca się na próbnym wydruku laserowym dostarczonym przez klienta. Ten problem może występować, nawet jeżeli nie jest wyświetlane ostrzeżenie o braku czcionki podczas otwierania publikacji.
Przyczyna
Ten problem może występować, jeżeli obiekty WordArt zostały utworzone przy użyciu czcionki, która jest niedostępna na danym komputerze.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Zamknij publikację bez jej zapisywania.
  2. Skontaktuj się z klientem w celu ustalenia, jaka czcionka była używana podczas tworzenia obiektu WordArt.

    Klient może kliknąć dwukrotnie obiekt WordArt w celu ustalenia, jaka czcionka była używana, jeżeli jest to konieczne.
  3. Załaduj brakującą czcionkę na komputerze.
  4. Otwórz ponownie publikację.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Oprogramowanie WordArt jest częścią aparatu obsługującego grafikę i rysunki używanego przez programy Publisher 2007 i Publisher 2003. Korzystając z oprogramowania WordArt, można utworzyć czcionkę z efektami specjalnymi. Programy Publisher 2007 i Publisher 2003 traktują obiekty WordArt jako grafikę i nie sprawdzają, jakie czcionki są używane.

Ten problem występuje, nawet jeżeli czcionka jest osadzona w publikacji. Obiekt WordArt może używać tylko czcionki, która jest zainstalowana w systemie.
PUB2007 Pub11 Pub2003 Display Type Fancy Font Fonts Change Replace Prepress
Właściwości

Identyfikator artykułu: 820586 — ostatni przegląd: 01/12/2015 21:48:34 — zmiana: 3.2

Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Publisher 2003 with Digital Imaging

  • kbnosurvey kbarchive kbopenfile kbprb kbprepress kbfont kbprint kbpending KB820586
Opinia