Wypełnienie przezroczystą teksturą nie jest drukowane jako przezroczyste

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas drukowania publikacji z kilkoma obiektami wypełnionymi przezroczystą teksturą obszary wypełnione teksturą nie zawsze są drukowane jako przezroczyste.
Przyczyna
Ten problem występuje tylko podczas drukowania na drukarce PostScript. Program Publisher 2003 pakietu Microsoft Office używa specjalnego kropkowanego deseniu w celu symulowania przezroczystości podczas drukowania. Ten kropkowany deseń jest zwany „przesłoną”. Deseń przesłony jest renderowany w inny sposób na drukarkach PostScript. Niektóre stopnie przezroczystości mogą być renderowane jako jednobarwne na określonej drukarce PostScript i drukowane bez problemów na innych drukarkach PostScript.
Obejście problemu
Aby rozwiązać ten problem, można utworzyć wielowarstwowy efekt przezroczystości w innym programie, takim jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator lub Corel Draw. Należy zapisać obraz jako grafikę EPS, a następnie połączyć obraz, tak aby zapewnić jego poprawne przetwarzanie przez drukarkę podczas drukowania. Można również wstawić grafikę EPS, osadzając grafikę w publikacji. Zalecane jest połączenie pliku EPS, jeżeli planowane jest korzystanie z usług profesjonalnej przygotowalni lub drukarni.
  1. W menu Połącz wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Z pliku.
  2. Wybierz uprzednio utworzony obraz.
  3. Kliknij strzałkę skierowaną w dół obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Połącz z plikiem.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Pub2003 Pub11
Właściwości

Identyfikator artykułu: 820592 — ostatni przegląd: 01/12/2015 21:48:52 — zmiana: 3.4

Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Publisher 2003 with Digital Imaging

  • kbnosurvey kbarchive kbpostscript kbgraphic kbprint kbnofix kbbug KB820592
Opinia