Você está offline; aguardando reconexão

Program OneNote jest wymieniony na liście uruchomionych programów w Menedżerze zadań systemu Windows, mimo że program OneNote 2003 nie jest uruchomiony

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
W Menedżerze zadań systemu Windows pozycja Microsoft Office OneNote 2007 – Pasek zadań systemu Windows lub Microsoft Office OneNote 2003 – Pasek zadań systemu Windows jest wymieniona na karcie Aplikacje jako uruchomiony program. To zachowanie może występować, mimo że użytkownik nie uruchomił programu OneNote i program OneNote pozornie nie jest uruchomiony.

Uwaga: Aby uruchomić Menedżera zadań systemu Windows, należy nacisnąć klawisze CTRL+ALT+DEL, a następnie kliknąć opcję Menedżer zadań.
Przyczyna
Przyczyną tego zachowania jest funkcja szybkiego uruchamiania notatki bocznej. Podczas uruchamiania systemu operacyjnego Windows funkcja szybkiego uruchamiania notatki bocznej jest również włączana.

Jeżeli opcja Umieść ikonę programu OneNote w obszarze powiadomień na pasku zadań jest włączona w programie OneNote, funkcja szybkiego uruchamiania notatki bocznej działa w tle. Funkcja szybkiego uruchamiania notatki bocznej jest wymieniona w Menedżerze zadań systemu Windows jako pozycja Microsoft Office OneNote 2007 – Pasek zadań systemu Windows lub Microsoft Office OneNote 2003 – Pasek zadań systemu Windows.
Rozwiązanie
Aby wyłączyć funkcję szybkiego uruchamiania notatki bocznej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Otwórz nową notatkę boczną w obszarze powiadomień, a następnie kliknąć polecenie Usuń ikonę programu OneNote. Po wykonaniu tej czynności program OneNote nie jest uruchamiany w tle. Ponadto program OneNote nie jest wymieniony na liście uruchomionych programów w Menedżerze zadań systemu Windows wówczas, gdy program OneNote nie jest uruchomiony.

Aby przywrócić funkcję szybkiego uruchamiania notatki bocznej, wykonaj następujące kroki:
  1. Aby uruchomić program OneNote, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, a następnie kliknij wersję programu OneNote zainstalowanego na danym komputerze.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
  3. W oknie dialogowym Opcje kliknij pozycję Inne na liście Kategoria.
  4. W sekcji Inne kliknij pole wyboru Umieść ikonę programu OneNote w obszarze powiadomień na pasku zadań, aby je zaznaczyć.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.
Ważne: Skrót Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007 lub Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003 jest wymagany do poprawnego działania funkcji szybkiego uruchamiania notatki bocznej. W przypadku braku tego skrótu w folderze Autostart należy uruchomić funkcję „Wykrywanie i naprawianie” w celu przywrócenia funkcji szybkiego uruchamiania notatki bocznej. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program OneNote. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, a następnie kliknij wersję programu OneNote zainstalowanego na danym komputerze.
  2. W menu Pomoc kliknij polecenie Wykryj i napraw.
  3. W oknie dialogowym Wykrywanie i naprawianie kliknij pole wyboru Przywróć moje skróty podczas naprawiania, aby je zaznaczyć (jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone), a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.
kbnoOfficeAlertID ON2003 ON2007
Propriedades

ID do Artigo: 820707 - Última Revisão: 01/09/2008 13:43:00 - Revisão: 6.0

Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office OneNote 2003

  • kbprb kbpending kbstartprogram KB820707
Comentários
teElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='true';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> >