Jak uzyska najnowszy dodatek Service Packa dla pakietu MDAC 2.7

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W dodatkach Service Pack firma Microsoft rozprowadza poprawki bdw. Dodatki Service Pack aktualizuj produkt. Dodatki Service Pack obejmuj aktualizacje i mog zawiera narzdzia do administrowania systemem, sterowniki oraz dodatkowe skadniki. S one wygodnie pakowane, aby mona je byo atwo pobiera. Dodatki Service Pack s kumulatywne; kady nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Przed zainstalowaniem najnowszego dodatku Service Pack nie trzeba instalowa poprzedniego dodatku Service Pack.
Więcej informacji

Nowa wersja dodatku Service Pack 1 dla pakietu MDAC 2.7

Data wydania: 30 maja 2003

Jak uzyska

Aby pobra now wersj dodatku Service Pack 1 (SP1a) dla pakietu MDAC 2.7, odwied nastpujc witryn firmy Microsoft w sieci Web: Nowa wersja dodatku SP1 dla pakietu MDAC 2.7 jest rwnie dostpna jako cz dodatku Service Pack 3a (SP3a) dla programu Microsoft SQL Server 2000.

Manifest wersji

Aby uzyska wicej informacji dotyczcych manifestu nowej wersji dodatku SP1 dla pakietu MDAC 2.7, kliknij nastpujcy numer artykuu w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
842262 Release manifest for the MDAC 2.7 Service Pack 1 Refresh (2.71.9040.2)
Aby uzyska wicej informacji, kliknij nastpujcy numer artykuu w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290211 INF: Jak uzyska najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2000

Lista poprawek

Aby uzyska dodatkowe informacje, kliknij nastpujcy numer artykuu w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
820840 INFO: Lista usterek naprawionych w dodatku SP1a dla skadnikw MDAC 2.7

Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu MDAC 2.7

Data wydania: 30 grudnia 2002

Jak uzyska

Aby pobra dodatek SP1 dla pakietu MDAC 2.7, odwied nastpujc witryn firmy Microsoft w sieci Web:Dodatek SP1 dla pakietu MDAC 2.7 jest rwnie dostpny jako cz dodatku Service Pack 3 (SP3) dla programu Microsoft SQL Server 2000. Aby uzyska dodatkowe informacje, kliknij nastpujcy numer artykuu w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290211 INF: Jak uzyska najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2000

Lista poprawek

Aby uzyska dodatkowe informacje, kliknij nastpujcy numer artykuu w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326848 INFO: Lista bdw naprawionych w dodatku SP1 dla skadnikw MDAC 2.7
mdac service pack sp kbGetMDAC270sp1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 820910 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:45:49 — zmiana: 5.1

Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1a

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbgetsp kbproductlink KB820910
Opinia