Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Zmienianie nazwy firmy i nazwy użytkownika w programie pakietu Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office XP: 290528.


WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano, jak po zainstalowaniu pakietu Office 2003 zmodyfikować rejestr systemu Microsoft Windows, aby zmienić nazwę firmy. W artykule wyjaśniono także, jak zmienić informację o nazwie użytkownika.

Uwaga Aby w starszych wersjach pakietu Office (wydanych przed pakietem Microsoft Office XP) zmienić nazwę firmy pojawiającą się na ekranie powitalnym pakietu Office i w oknie dialogowym Nazwa programu — informacje dostępnym z menu Pomoc (gdzie nazwa programu jest nazwą używanego programu), należy usunąć pakiet Office, ponownie uruchomić instalację, a następnie wpisać nową nazwę firmy.

Powrót do początku

Jak zmienić nazwę firmy

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby zmienić nazwę firmy pojawiającą się w programach pakietu Office, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{GUID}
  gdzie GUID jest kodem produktu zainstalowanej wersji pakietu Office, na przykład {90280409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}. Kilka kluczy GUID może się znajdować w podkluczu Uninstall. Jeśli widoczny jest więcej niż jeden klucz GUID, należy zaznaczać po kolei każdy z nich, aż do znalezienia klucza, którego wartość DisplayName jest poprawną nazwą produktu, na przykład „Microsoft Office Professional Edition 2003”.

  Jeśli ten klucz jest nieobecny, zlokalizuj i kliknij następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/Current Version/Installer/Userdata/S-1-5-18/Products/{GUID}/InstallProperties
  gdzie GUID jest kodem produktu zainstalowanej wersji pakietu Office, na przykład {9040820900063D11C8EF00054038389C}. Kilka kluczy GUID może się znajdować w podkluczu Products. Jeśli tak jest, rozwijaj po kolei każdy klucz GUID, sprawdzając jego wartość DisplayName w folderze InstallProperties, aż do znalezienia wartości będącej poprawną nazwą produktu, na przykład „Microsoft Office Professional Edition 2003”.
 4. W kolumnie Nazwa kliknij dwukrotnie pozycję RegCompany.

  Uwaga Jeśli nie można odnaleźć pozycji RegCompany, należy powrócić do kroku 3, zlokalizować i wybrać inny klucz rejestru.
 5. Zmień tekst w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący klucz:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Zmień nazwę.
 8. Wpisz tekst OldUserInfo, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. W menu Rejestr kliknij polecenie Zakończ.

  W nazwie firmy pojawiającej się po uruchomieniu programu pakietu Office zostaną uwzględnione zmiany, które wprowadzono w kroku 5.
Uwaga Jeśli po wykonaniu tej procedury nazwa firmy została zmieniona we wszystkich programach z wyjątkiem jednego, należy zlokalizować następujący klucz, usunąć go, a następnie ponownie uruchomić pakiet Office:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\AplOffice\UserInfo

gdzie AplOffice jest nazwą programu pakietu Office, w którym nadal jest wyświetlana niepoprawna nazwa firmy.

Powrót do początku

Jak zmienić informację o nazwie użytkownika

Informację o nazwie użytkownika można zmienić w programach Excel 2003, PowerPoint 2003 i Word 2003. Nazwę użytkownika wystarczy zmienić w jednym z tych programów, a zostanie ona uwzględniona również w innych programach pakietu Office 2003. Aby zmienić informację o nazwie użytkownika, wykonaj następujące kroki.

Powrót do początku

W programie Excel 2003

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Ogólne.
 3. Wpisz informację o nazwie użytkownika w polu Nazwa użytkownika.
 4. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

W programie PowerPoint 2003

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Ogólne.
 3. Wpisz informację o nazwie użytkownika w polu Nazwa.
 4. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

W programie Word 2003

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Informacje o użytkowniku.
 3. Wpisz informację o nazwie użytkownika w polu Nazwa.
 4. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać informacje o tym, jak zmienić właściwości pliku, odwiedź następującą witrynę Office Online firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać informacje o tym, jak dodać, zmienić lub usunąć dane osobowe, odwiedź następującą witrynę Office Online firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku
OfficeKBHowTo OFF2003 nazwa użytkownika inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 821550 — ostatni przegląd: 08/13/2004 16:59:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • kbhowtomaster KB821550
Opinia