Você está offline; aguardando reconexão

Komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony” po wysłaniu żądania POST do witryny wymagającej uwierzytelnienia

Symptomy
Program Internet Explorer może nie przesłać danych z żądania POST i może pojawić się komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony”. Ten problem może występować w następujących warunkach:
 • Wykonywane jest żądanie POST przy użyciu nowego połączenia ze stroną docelową wymagającą uwierzytelniania.
 • Serwer natychmiast odpowiada na żądanie POST, zwracając odpowiedź „401 Access Denied” (Odmowa dostępu) i zamyka połączenie.
Przyczyna
Serwer zamyka połączenie, nie odczytując całej treści żądania i resetuje połączenie po otrzymaniu ramek zawierających treść jednostki dla żądania POST. Ponieważ połączenie jest zresetowane, program Internet Explorer (Wininet.dll) nie może odczytać odpowiedzi „401 Access Denied” i przetworzyć jej.

Rozwiązanie
Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  -------------------------------------------------------  27-maj-2003 14:57 6.0.2800.1204 586 752 Wininet.dll

Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy upewnić się, że żądanie POST jest wykonywane przy użyciu już uwierzytelnionego połączenia. W tym celu można na przykład wysłać żądanie GET przed wysłaniem żądania POST.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Więcej informacji
Poprawka opisana w tym artykule implementuje zmianę kodu w pliku Wininet.dll w celu wykonywania następujących operacji:
 • Wykrywanie warunku RESET dla żądania POST.
 • Zapisywanie danych, które mają zostać przesłane.
 • Ponawianie żądania POST z długością treści ustawioną na 0. Zapobiega to występowaniu resetowania i umożliwia ukończenie procesu uwierzytelniania.
 • Ponawianie oryginalnego żądania POST.
Propriedades

ID do Artigo: 821814 - Última Revisão: 12/31/2008 18:31:59 - Revisão: 1.10

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbhotfixserver kbqfe kbie600presp2fix kbfix kbbug KB821814
Comentários
= 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >