Omówienie urządzeń przenośnych, które są obsługiwane przez funkcję Outlook Mobile Access w programie Exchange Server 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule omówiono urządzenia przenośne, które są obsługiwane przez funkcję Microsoft Outlook Mobile Access w programie Microsoft Exchange Server 2003.
Więcej informacji
Urządzenia przenośne obsługiwane przez funkcję Outlook Mobile Access są określone przez pakiet Device Update, który jest instalowany na komputerze z programem Exchange 2003. Pakiet Device Update jest instalowany na serwerze przez Instalatora programu Exchange 2003.

Pakiet Device Update dołączony do pierwszego wydania programu Exchange 2003 obsługuje urządzenia przenośne wymienione w następującej tabeli:
ProducentModelPrzeglądarkaJęzykTryb
MicrosoftAllPIE 3,02HTMLAll
MicrosoftAllPIE 4.01HTMLAll
Sony-EricssonT68iAU R201A, R301AXHTMLGSM
Sony-EricssonP800AllXHTMLGSM
AllX503isAccess Compact NetFront 2.0CHTMLi-Mode
AllX504iAccess Compact NetFront 2.0CHTMLi-Mode
ToshibaJ-T51J-Phone 4.xXHTMLJ-Phone
CSharpJ-SH51J-Phone 4.xXHTMLJ-Phone
CasioA3012CAOpenwaveXHTMLKDDI
SanyoA3011SAOpenwaveXHTMLKDDI
ToshibaC5001TOpenwaveXHTMLKDDI
Uwaga: Program Exchange 2003 obsługiwał urządzenia przenośne wymienione na liście w momencie jego pierwszego wydania. Zaktualizowany pakiet Device Update firma Microsoft będzie udostępniać do pobrania mniej więcej co 6 miesięcy. Zaktualizowany pakiet Device Update zapewnia obsługę dodatkowych urządzeń przenośnych używanych przez funkcję Outlook Mobile Access w programie Exchange Server 2003.

Aby obejrzeć bieżącą listę obsługiwanych urządzeń przenośnych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać najnowszy pakiet Device Update dla programu Exchange 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby zezwolić użytkownikom na używanie nieobsługiwanych urządzeń przenośnych

Aby zezwolić użytkownikom na używanie nieobsługiwanych urządzeń przenośnych (urządzeń nie uwzględnionych w pakiecie Device Update), wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom program Exchange System Manager.
  2. Rozwiń węzeł Global Settings, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mobile Services, a następnie kliknij polecenie Properties.
  3. Kliknij kartę General.
  4. W obszarze Outlook Mobile Access kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Enable unsupported devices, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jest to ustawienie globalne, które stosuje się do wszystkich użytkowników. Nie można włączyć tego ustawienia dla poszczególnych użytkowników.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
XCCC OMA
Właściwości

Identyfikator artykułu: 821835 — ostatni przegląd: 01/10/2015 14:06:09 — zmiana: 6.1

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot KB821835
Opinia