Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis poprawki zabezpieczeń pakietu Office 2000: 3 września 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację pakietu Microsoft Office 2000. Ta aktualizacja oferuje najwyższy poziom stabilności i zabezpieczeń dostępny w pakiecie Office 2000. Ta aktualizacja pomaga zapobiegać uruchamianiu nieautoryzowanego kodu zawartego w dokumentach pakietu Microsoft Office, które zostały specjalnie przygotowane przez dodanie szkodliwych projektów programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Aktualizacja ta jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować poprawkę zabezpieczeń pakietu Office 2000: KB822035.
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania aktualizacji

Ważne: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Dodatek Service Pack 3 (SP-3) dla pakietu Microsoft Office 2000

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SP-3 dla pakietu Office 2000.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  326585 Opis dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office 2000

Aktualizacja kliencka

Jeżeli pakiet Microsoft Office został zainstalowany z dysku CD-ROM, dostępne są następujące dwie opcje:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.

  –lub–
 • Zainstalowanie tylko poprawki zabezpieczeń pakietu Office 2000: KB822035 przez wykonanie kroków opisanych w dalszej części tego artykułu.
Uwaga: Firma Microsoft zaleca instalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. Ta witryna wykrywa instalację pakietu Microsoft Office danego użytkownika i monituje o zainstalowanie tylko niezbędnych składników, dzięki którym użytkownik ma pewność, że instalacja pakietu Office jest całkowicie aktualna.

Witryna sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby użyć witryny sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office do wykrycia aktualizacji, które muszą być zainstalowane na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Aby to zrobić, kliknij przycisk Rozpocznij instalację.

Zainstalowanie tylko poprawki zabezpieczeń pakietu Office 2000: KB822035

Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką:

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet Office2000-KB822035-Client-plk.exe teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzeniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Po kliknięciu łącza w celu pobrania poprawki wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Office2000-KB822035-Client-plk.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Office2000-KB822035-Client-plk.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż do stacji CD-ROM dysk CD z pakietem Office 2000, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o powodzeniu instalacji kliknij przycisk OK.
Uwaga: Nie jest dostępna funkcja usuwania tej aktualizacji zabezpieczeń. Jeśli jest przewidywana konieczność usunięcia tej poprawki, przed zainstalowaniem poprawki należy zmienić nazwy istniejących kopii pliku Vbe6.dll.

Aktualizacja administracyjna

Jeśli produkt Office 2000 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować tę lokalizację przy użyciu aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Administratorzy serwerów powinni wykonać następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet Office2000-KB822035-FullFile-ENU.exe teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzeniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Po kliknięciu łącza w celu pobrania poprawki wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Office2000-KB822035-FullFile-ENU.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Office2000-KB822035-FullFile-ENU.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz c:\KB822035, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Uwaga: W poniższych krokach zakłada się, że użytkownik zna procedurę aktualizacji instalacji administracyjnej.

  Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\KB822035\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office 2000 (na przykład Data1.msi), a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej (na przykład VBE6ff.MSP).

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office 2000 oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000), plik_MSI jest pakietem MSI bazy danych produktu należącego do pakietu Office 2000 (na przykład Data1.msi), a lista_funkcji jest listą nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które muszą zostać ponownie zainstalowane podczas aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć opcji REINSTALL=ALL lub zainstalować następującą funkcję:
  ProductNonBootFiles
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrażania jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Jak zainstalować aktualizację instalacji administracyjnych
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Można również zapoznać się z następującym artykułem z zestawu Microsoft Office Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku   Wersja  -----------------------  Vbe6.dll   6.4.99.69
Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić na poszczególnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę vbe6.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik vbe6.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję pliku zainstalowanego na komputerze.
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń pakietu Office 2000: KB822035 jest już zainstalowana na komputerze, podczas próby zainstalowania poprawki zabezpieczeń pakietu Office 2000: KB822035 pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Informacje o wersji w Edytorze Visual Basic są niepoprawne

Jeśli w Edytorze Visual Basic klikniesz menu Help (Pomoc), a następnie polecenie About (Informacje), w oknie dialogowym są wyświetlane niepoprawne informacje o wersji VBA. Niepoprawne są następujące informacje:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Retail 6.4.8869
Następujące informacje są jednak poprawne:
 • Version  : 9969

Wymagania dotyczące Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000:

Lista problemów rozwiązanych przy użyciu tej aktualizacji

Poprawka pakietu Office 2000: KB822035 rozwiązuje następujący problem, który nie był wcześniej udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Dokumenty pakietu Office zawierające szkodliwe projekty programu VBA uruchamiają nieautoryzowany kod
  Dokumenty pakietu Office 2000, które zostały specjalnie przygotowane przez dodanie szkodliwych projektów programu VBA, mogą uruchamiać nieautoryzowany kod na komputerze.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822035 — ostatni przegląd: 02/03/2014 02:12:19 — zmiana: 6.2

Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbpatch kbfile atdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB822035
Opinia