Você está offline; aguardando reconexão

Niektórych obrazów PNG nie można wyświetlić w programie Internet Explorer 6

Symptomy
Podczas wyświetlania strony sieci Web w formacie HTML zawierającej obrazy PNG (Portable Network Graphics) w programie Microsoft Internet Explorer 6 jeden lub kilka obrazów może nie zostać wyświetlonych. Zamiast nich pojawiają się tylko symbole zastępcze obrazów.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy rozmiar pliku PNG wynosi 4 097 lub 4 098 bajtów.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku SP1 dla programu Internet Explorer 6, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące rejestru

W celu włączenia tej poprawki nie jest konieczne tworzenie ani modyfikowanie żadnych kluczy rejestru.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja    Rozmiar Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  08-lut-2005 23:02 6.0.2800.1492 34 816 Pngfilt.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej w tym artykule, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
ie6 ie60 ie6.0
Propriedades

ID do Artigo: 822071 - Última Revisão: 12/31/2008 18:32:09 - Revisão: 3.6

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbie600presp2fix kbpubtypekc kbqfe kbie600sp2fix kbfix kbbug KB822071
Comentários
rePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" streamTracker.init();