Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Korzystanie z folderów startowych w programie Excel 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule krok po kroku objaśniono, jak korzystać z folderów startowych programu Microsoft Excel. Foldery startowe mają w programie Excel dwa zastosowania:
 • Służą do ładowania plików programu Excel podczas uruchamiania.

  -i-
 • Pełnią rolę lokalizacji referencyjnej dla szablonów.
Rzeczywiste lokalizacje folderów startowych różnią się w zależności od używanej wersji programu Excel. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji folderów startowych programu Excel, zobacz sekcję „Materiały referencyjne” w dalszej części tego artykułu.

Powrót do początku

Foldery używane podczas uruchamiania programu Excel

Jeśli program Excel zainstalowano w lokalizacji domyślnej, pliki będą otwierane z następujących ścieżek:
 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\Nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART, gdzie Nazwa_użytkownika to nazwa logowania danego użytkownika.
 • Folder, który określono w polu Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje. (Aby wyświetlić okno dialogowe Opcje, kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia).

Typy plików akceptowane podczas uruchamiania programu Excel

Foldery startowe służą zwykle do ładowania szablonów i dodatków programu Excel, ale mogą również służyć do ładowania skoroszytów. Po załadowaniu z folderu startowego plików następującego typu ich ważne atrybuty mogą być takie, jak podano na poniższej liście.

Szablony

 • Po zapisaniu skoroszytu pod nazwą Zeszyt.xlt, a następnie umieszczeniu go w folderze startowym, staje się on domyślnym skoroszytem uruchamianym razem z programem Excel lub z otwieranym nowym skoroszytem.
 • Aby użyć dodatkowych szablonów, należy umieścić je w następującym folderze: C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1045

  Aby użyć szablonów, kliknij polecenie Nowy w menu Plik.
Powrót do początku

Dodatki

 • Dodatki (pliki .xla) umieszczone w folderze startowym są zwykle niewidoczne po uruchomieniu programu Excel. Dodatki są ładowane do pamięci i służą do uruchamiania wszelkich makr automatycznych.
 • Z dodatków można korzystać przy użyciu dowolnej metody, którą obsługuje dany dodatek (na przykład polecenie menu lub przycisk na pasku narzędzi).
Powrót do początku

Skoroszyty

 • Skoroszyty (pliki .xls) umieszczane w folderze startowym są ładowane i pojawiają się po uruchomieniu programu Excel, chyba że dany skoroszyt zapisano w stanie ukrytym. Na przykład skoroszyt makr osobistych Personal.xls jest skoroszytem makr globalnych i program Excel ładuje go zwykle w stanie ukrytym z folderu XLStart.
Powrót do początku

Niepoprawne używanie alternatywnej lokalizacji plików startowych

 • Korzystając z alternatywnej lokalizacji plików startowych, należy określić ścieżkę do folderu, w którym znajdują się rozpoznawalne typy plików (takie jak szablony, dodatki i skoroszyty).
 • Jeśli program Excel znajdzie nierozpoznawalne typy plików w folderze startowym, może pojawić się komunikat o błędzie. Najczęstszy komunikat o błędzie ma następującą treść:
  Plik ma nierozpoznawalny format.
Powrót do początku

Korzystanie z domyślnej lokalizacji plików

 • Oprócz alternatywnej lokalizacji plików startowych, na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje znajduje się również ustawienie wskazujące domyślną lokalizację plików. Ustawienie to różni się od ustawienia folderu startowego. Wskazuje ono lokalizację folderu, który jest używany w programie Excel podczas otwierania lub zapisywania pliku przy użyciu menu Plik.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących lokalizacji folderu XLStart, kliknij polecenie Microsoft Excel — Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi wpisz tekst xlstart, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822107 — ostatni przegląd: 01/12/2004 15:18:00 — zmiana: 3.2

Microsoft Office Excel 2003

 • kbhowtomaster KB822107
Opinia