Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Polecenie Ipconfig zgłasza adres IP 0.0.0.0

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po użyciu polecenia ipconfig w celu odnowienia adresu IP komputera może wystąpić następujące zachowanie:
 • Może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd podczas odnawiania interfejsu połączenia lokalnego. System nie może odnaleźć określonego pliku.
  -lub-
 • Polecenie może zwrócić adres IP i maskę podsieci 0.0.0.0.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod w kolejności, w jakiej są wymienione. Przed rozpoczęciem należy ponownie uruchomić komputer. Po zastosowaniu każdej z metod należy wykonać test, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Metoda 1. Wyłączenie zapór

Należy się upewnić, że nie są używane żadne zapory i że Zapora połączenia internetowego systemu Windows XP lub Zapora systemu Windows jest wyłączona.
 • Jeśli jest zainstalowane oprogramowanie zapory innej firmy, wyłącz je.
  Informacje o tym, jak wyłączyć zaporę, można uzyskać z dokumentacji produktu lub kontaktując się z działem pomocy technicznej jego producenta.
 • Wyłącz Zaporę połączenia internetowego systemu Windows XP. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie kliknij pozycję Połączenia sieciowe.
  2. Kliknij połączenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wyczyść kliknięciem pole wyboru Zapora połączenia internetowego, jeśli jest zaznaczone.
W systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) wyłącz Zaporę systemu Windows, wykonując następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij połączenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Wyłącz (niezalecane).

Metoda 2. Zweryfikowanie poprawnego zainstalowania karty sieciowej

Należy potwierdzić, że karta sieciowa jest poprawnie zainstalowana. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń w obszarze Zarządzanie komputerem.
 2. Rozwiń pozycję Karty sieciowe, a następnie sprawdź, czy odpowiednia karta sieciowa jest na liście.

  Jeśli używana karta sieciowa nie jest wymieniona, użyj następujących metod w kolejności, w jakiej są wymienione:
  1. Zaktualizuj lub ponownie zainstaluj sterownik.
  2. Przenieś kartę do innego dostępnego gniazda, a następnie zainstaluj ją ponownie.
  3. Wymień kartę sieciową.

Metoda 3. Zweryfikowanie uruchomienia usługi klienta DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Należy potwierdzić, że uruchomiono usługę klienta DHCP. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Zarządzaj, rozwiń pozycję Usługi i aplikacje, a następnie w obszarze Zarządzanie komputerem kliknij pozycję Usługi.
 2. Upewnij się, że usługa Klient DHCP jest uruchomiona.
 3. Jeśli usługa Klient DHCP jest zatrzymana, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Uwaga Jeśli usługa nie zostanie uruchomiona, być może zatrzymana jest też grupa lub usługa powiązana z nią zależnością.

Metoda 4. Zmodyfikowanie rejestru

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
Należy się upewnić, że wpis DHCP w rejestrze jest poprawny. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj następujący klucz rejestru.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\DHCP
 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję DependOnService, a następnie upewnij się, że wartość Dane wartości jest równa Tcpip Afd NetBT.
 4. Uruchom ponownie komputer, a następnie sprawdź, czy usługa DHCP jest uruchomiona, zgodnie z opisem w metodzie 3.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822123 — ostatni przegląd: 12/08/2015 02:58:22 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbfirewall kbprb KB822123
Opinia