Funkcja licencji CAL serwera terminali w systemie Windows Server 2003

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano funkcję licencji dostępu klienta (CAL) w systemie zarządzania licencjami klientów (Licencjonowanie serwera terminali) w systemie Microsoft Windows Server 2003.
Więcej informacji
Licencje CAL w systemie Windows Server 2003 różnią się od licencji CAL w systemie Microsoft Windows 2000. System Windows 2000 korzysta tylko z licencji CAL urządzeń. Te licencje CAL są przypisane do urządzenia. System Windows Server 2003 korzysta z licencji CAL urządzeń i nowych licencji dostępu klienta — licencji CAL użytkowników. Licencje CAL urządzeń w systemie Windows Server 2003 działają tak samo, jak licencje CAL urządzeń w systemie Windows 2000. Licencje CAL użytkowników umożliwiają jednak dostęp do oprogramowania indywidualnemu użytkownikowi, a nie urządzeniu.

Korzystając z licencji CAL użytkowników, klienci mogą z większą elastycznością używać serwera terminali w swoich środowiskach. Jeżeli użytkownik loguje się do kilku komputerów klienckich, używana jest pojedyncza licencja CAL użytkownika. Licencja CAL użytkownika nie jest przechowywana w rejestrze na komputerze klienckim w przeciwieństwie do licencji CAL urządzenia.

Licencje CAL użytkowników można instalować tylko na serwerze licencjonowania serwera terminali systemu Windows Server 2003. Licencji CAL użytkowników nie można wystawiać dla serwerów terminali systemu Windows 2000 ani klientów uzyskujących dostęp do serwerów terminali systemu Windows 2000. Jeżeli sieć zawiera serwery terminali systemu Windows 2000, serwer licencjonowania systemu Windows Server 2003 musi również zawierać licencje CAL urządzeń, a nie tylko licencje CAL użytkowników.

Klienci nie muszą uzyskać licencji CAL urządzenia i licencji CAL użytkownika, aby uzyskać dostęp do serwera terminali. Typ licencji CAL akceptowanej przez serwer terminali można wybrać w narzędziu Konfiguracja usług terminalowych przy użyciu polecenia Ustawienia serwera\Licencjonowanie. Dostępne są ustawienia Na urządzenie lub Na użytkownika. To ustawienie można zmienić bez konieczności ponownego uruchamiania serwera terminali. Jeden serwer terminali nie może równocześnie akceptować licencji CAL użytkowników i licencji CAL urządzeń.

Jeżeli serwer terminali został przełączony do trybu Na urządzenie, a serwer licencjonowania zawiera tylko licencje CAL użytkowników, wystawiane są tylko licencje tymczasowe. Bezpośrednio przed wygaśnięciem tych licencji tymczasowych wyświetlany jest następujący komunikat w oknie podręcznym:
Twoja tymczasowa licencja klienta usług terminalowych wygaśnie za N dni. Skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania licencji trwałej.
Ten komunikat jest również rejestrowany w dzienniku zdarzeń aplikacji w następujący sposób:

Typ zdarzenia: Zdarzenie informacyjne
Źródło: Okno podręczne aplikacji
Identyfikator zdarzenia: 26
Opis:
Okno podręczne aplikacji: Usługi terminalowe
Ostrzeżenie: Twoja tymczasowa licencja klienta usług terminalowych wygaśnie za N dni. Skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania licencji trwałej.

Aby rozwiązać ten problem, należy przełączyć serwer terminali do trybu Na użytkownika.

Podobnie na komputerach klienckich serwera terminali, na których jest uruchomiony system Microsoft Windows XP lub Windows 2000, może być zgłaszany następujący błąd, jeżeli nie można połączyć się z serwerem terminali:
Sesja zdalna została rozłączona, ponieważ nie można uaktualnić lub odnowić licencji dostępu klienta do komputera lokalnego.
Następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji na komputerze serwera terminali:

Typ zdarzenia: Informacje
Źródło zdarzenia: TermService
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1011
Data: 10/21/2003
Godzina: 08:23:13
Użytkownik: Brak
Opis: Klient serwera terminali konto_użytkownika został rozłączony, ponieważ jego tymczasowa licencja wygasła. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.

Ten problem może występować wówczas, gdy wybrano tryb licencjonowania usług terminalowych Na urządzenie, a serwer licencjonowania serwera terminali dysponuje tylko licencjami CAL w trybie Na użytkownika.

Aby rozwiązać ten problem, należy wybrać tryb licencjonowania Na użytkownika w narzędziu Konfiguracja usług terminalowych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Konfiguracja usług terminalowych.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Ustawienia serwera, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Licencjonowanie.
  3. Zmień ustawienie Tryb licencjonowania na Na użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.
Obecnie system Windows Server 2003 nie zarządza licencjami CAL użytkowników. Oznacza to, że nawet jeżeli licencja CAL użytkownika jest dostępna w bazie danych serwera licencji, wartość licznika licencji CAL użytkownika nie zostanie zmniejszona po jej użyciu. Administratorzy są jednak nadal zobowiązani, zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA), do zapewnienia prawidłowej licencji CAL serwera terminali (TS CAL) dla każdego użytkownika. Brak licencji CAL użytkownika dla każdego użytkownika wówczas, gdy licencje CAL urządzeń nie są używane, oznacza naruszenie umowy EULA.

Uwaga: Aby korzystać równocześnie z licencji TS CAL użytkowników i urządzeń na tym samym serwerze terminali, należy skonfigurować tryb Na użytkownika dla obsługi licencji TS CAL na danym serwerze.

Następujący tekst uwzględniono w Umowie Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) dla systemu Windows Server 2003:
Dostępne są dwa różne typy licencji CAL serwera terminali (TS CAL): „Na urządzenie” i „Na użytkownika”. Każda licencja TS CAL urządzenia uprawnia pojedyncze urządzenie (obsługiwane przez dowolnego użytkownika) do prowadzenia sesji systemu Windows na dowolnych serwerach. Każda licencja TS CAL użytkownika uprawnia pojedynczego użytkownika (obsługującego dowolne urządzenie) do prowadzenia sesji systemu Windows na dowolnych serwerach. Może być potrzebne używanie równocześnie licencji TS CAL urządzeń i użytkowników w odniesieniu do oprogramowania serwerów w danym środowisku. Serwer terminali można skonfigurować do żądania licencji w trybie Na użytkownika lub trybie Na urządzenie (ustawienie domyślne), ale nie równocześnie w obu tych trybach.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących licencjonowania serwera terminali systemu Windows Server 2003, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
User CALs client access license Terminal Server License Server
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822134 — ostatni przegląd: 10/19/2006 15:43:39 — zmiana: 11.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

  • kbdirservices KB822134
Opinia