Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wydłużyć maksymalny czas nagrywania w narzędziu Rejestrator dźwięku

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL82215
Streszczenie
Narzędzie Rejestrator dźwięku jest dołączone do systemów Windows 95 oraz Windows 98. Domyślnie umożliwia ono nagrywanie dźwięku maksymalnie przez 60 sekund. Może się okazać, że ten czas jest zbyt krótki, dlatego w tym artykule opisano sposób wydłużenia maksymalnego czasu nagrywania w narzędziu Rejestrator dźwięku.
Więcej informacji
Aby wydłużyć maksymalny czas nagrywania dźwięku w narzędziu Rejestrator dźwięku:
 1. Sprawdź, czy zainstalowano działający mikrofon, a następnie uruchom narzędzie Rejestrator dźwięku.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas podłączania mikrofonu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  266677 How to Troubleshoot Microphone Issues
 2. Kliknij przycisk Rejestruj i odczekaj 60 sekund.
 3. Po zakończeniu rejestrowania dźwięku kliknij polecenie Zapisz jako w menu Plik i nazwij plik jako Pusty.wav.
 4. Aby wydłużyć maksymalny czas nagrywania dźwięku w narzędziu Rejestrator dźwięku, kliknij polecenie Wstaw plik w menu Edycja, a następnie wstaw plik Pusty.wav, który został zapisany w kroku 3. Po wykonaniu tej czynności maksymalny czas nagrywania wydłuży się o 60 sekund. Każdorazowe powtórzenie tego kroku powoduje wydłużenie maksymalnego czasu nagrywania o kolejną minutę. Aby wydłużyć maksymalny czas nagrywania na przykład o 5 minut, należy wstawić plik Pusty.wav pięciokrotnie.
Aby wydłużony czas nagrywania był przez Rejestratora dźwięku uwzględniany automatycznie:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
 2. Kliknij dwukrotnie folder Programy.
 3. Kliknij dwukrotnie folder Akcesoria.
 4. Kliknij dwukrotnie folder Multimedia lub folder Rozrywka.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie Rejestrator dźwięku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Kliknij kartę Skrót.
 7. W polu Obiekt docelowy naciśnij klawisz END, naciśnij klawisz SPACJA, a następnie wpisz lokalizację pliku Pusty.wav.

  Jeśli elementem docelowym jest na przykład ścieżka „C:\Windows\sndrec32.exe”, a lokalizację pliku Pusty.wav określa ścieżka C:\Pusty.wav, w polu Obiekt docelowy będzie się znajdować nowy wiersz „C:\Windows\sndrec32.exe C:\Pusty.wav”.
Po następnym uruchomieniu Rejestratora dźwięku plik Pusty.wav zostanie otwarty automatycznie. Aby po zarejestrowaniu dźwięku do nowego pliku .wav usunąć z niego zbędne puste miejsce, należy kliknąć polecenie Usuń po aktualnej pozycji w menu Edycja.

UWAGA: Po zakończeniu nagrywania i edycji nowego pliku .wav zapisz go pod nową nazwą.
3.00 3.00a 3.10 3.11 limit ntutil prodnt longer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 82215 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:50:00 — zmiana: 2.2

 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • kbhowto kbtool win98 win31 kbmm win95 KB82215
Opinia