Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Omówienie wymagań programu Exchange Server 2003 dotyczących systemu operacyjnego i usługi Active Directory

Streszczenie
W tym artykule omówiono pewne zagadnienia, które należy uwzględnić, instalując program Microsoft Exchange Server 2003. Zawiera on informacje o wymaganiach programu Exchange Server 2003 dotyczących systemu operacyjnego i usługi Microsoft Active Directory.
Więcej informacji
Program Exchange Server może zostać uruchomiony w następujących systemach operacyjnych:
  • Microsoft Windows Server 2003
  • Microsoft Windows 2000 Server z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) lub nowszym
Program Exchange Server 2003 jest obsługiwany w następujących środowiskach usługi Active Directory:
  • Domeny systemu Windows 2000 w trybie mieszanym
  • Domeny systemu Windows 2000 w trybie macierzystym
  • Domeny systemów Windows 2000 i Windows Server 2003 w trybie mieszanym
  • Domeny systemu Windows Server 2003 w trybie macierzystym
Na kontrolerach domen i serwerach wykazów globalnych musi być uruchomiony system Windows Server 2003 lub system Windows 2000 Server z dodatkiem SP3. Program Exchange Server 2003 został zoptymalizowany pod kątem uruchamiania w systemie Windows Server 2003 i niektóre jego nowe funkcje wymagają systemu Windows Server 2003. Jeśli program Exchange Server 2003 jest używany w środowisku, gdzie na wszystkich kontrolerach domen jest uruchomiony system Windows Server 2003, można korzystać z nowych właściwości i nowych funkcji zawartych w programie Exchange Server 2003.

Program Exchange Server 2003 można uruchomić zarówno na serwerze członkowskim, jak i na kontrolerze domeny. Po zainstalowaniu programu Exchange Server 2003 na serwerze nie należy zmieniać roli serwera. Jeśli na przykład program Exchange Server 2003 został zainstalowany na serwerze członkowskim, nie należy za pomocą narzędzia Dcpromo podwyższać poziomu serwera do kontrolera domeny. Jeśli natomiast program Exchange Server został zainstalowany na kontrolerze domeny, nie należy za pomocą narzędzia Dcpromo obniżać poziomu serwera do serwera członkowskiego. Zmiana roli serwera po zainstalowaniu programu Exchange Server 2003 może spowodować utratę niektórych funkcji programu Exchange i nie jest obsługiwana.

Program Exchange 2000 Server z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym jest obsługiwany w środowisku z serwerami wykazów globalnych i kontrolerami domen z systemem Windows Server 2003, jednak program Exchange Server 2003 jest pierwszą wersją programu Exchange, która jest obsługiwana na komputerach z systemem Windows Server 2003. Program Exchange 2000 nie jest obsługiwany w systemie Windows Server 2003. Jeżeli program Exchange 2000 jest uruchamiany na komputerze z systemem Windows 2000, a system operacyjny ma być uaktualniony do systemu Windows Server 2003, należy najpierw uaktualnić program Exchange 2000 do programu Exchange Server 2003, a następnie uaktualnić system Windows 2000 do systemu Windows Server 2003.

Program Exchange Server 2003 może współistnieć z programem Exchange 2000. Gdy program Exchange Server 2003 jest uruchomiony w trybie mieszanym programu Exchange, może współistnieć z programem Exchange Server 5.5. Istnieje możliwość wykonania uaktualnienia na miejscu programu Exchange 2000 do programu Exchange Server 2003, ale uaktualnienie na miejscu programu Exchange Server 5.5 do programu Exchange Server 2003 nie jest obsługiwane. Więcej informacji na temat zgodności programu Exchange Server z systemami operacyjnymi Windows Server zawiera dokument „Microsoft Exchange Server Compatibility with Microsoft Windows Server Operating Systems”. Aby zapoznać się z tym dokumentem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wymagań programu Exchange Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Exchange Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822179 — ostatni przegląd: 11/26/2007 01:41:00 — zmiana: 6.1

  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • kbtshoot KB822179
Opinia