Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis poprawki zabezpieczeń programu Visio 2002: 3 września 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Visio 2002. Ta aktualizacja oferuje najwyższy poziom stabilności i zabezpieczeń dostępny w programie Microsoft Visio 2002. Ta aktualizacja pomaga zapobiegać uruchamianiu nieautoryzowanego kodu zawartego w dokumentach programu Microsoft Visio, które zostały specjalnie spreparowane przez dodanie złośliwych projektów programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Aktualizacja ta jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować poprawkę zabezpieczeń programu Microsoft Visio 2002: KB822212.

Ta aktualizacja została po raz pierwszy wydana w dodatku Service Pack 2 dla programu Microsoft Visio 2002.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla programu Visio 2002, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
867749 How to obtain the latest Visio 2002 Service Pack
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Ważne: Przed zainstalowaniem tej poprawki należy się upewnić, że jest spełnione następujące wymaganie:
 • Instalator Microsoft Windows 1,1

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Microsoft Windows w wersji 1.1 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące aktualizacji Instalatora Windows” w tym artykule.

Witryna sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office

Jeśli program Microsoft Visio zainstalowano z dysku CD, należy użyć witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.

Uwaga: Zaleca się zainstalowanie aktualizacji klienta z witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. W witrynie Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web zostanie ustalona wersja zainstalowanego pakietu Microsoft Office i pojawi się monit o zainstalowanie dokładnie takich składników, jakie są potrzebne do pełnego zaktualizowania danej instalacji pakietu Office.

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykryła żądane aktualizacje, które należy zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby ukończyć proces.

Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed instalacji, należy usunąć program Visio, a następnie ponownie go zainstalować z oryginalnego dysku CD.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli program Visio został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować go w lokalizacji na serwerze przy użyciu aktualizacji administracyjnej i wdrożyć ją na komputerze użytkownika.

Administratorzy serwerów powinni wykonać następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną.

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe teraz.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft skanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o udoskonalonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Po kliknięciu łącza w celu pobrania poprawki wykonaj następujące kroki:
 1. W Eksploratorze Windows utwórz na dysku C nowy folder o nazwie KB822212.
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe w folderze KB822212.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
    cd\kb822212 Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb822212
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 6. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
    exit
 7. Uwaga: W poniższych krokach zakłada się, że użytkownik zna procedurę aktualizacji instalacji administracyjnej.

  Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka administracyjna\plik MSI /p C:\KB822212\plik MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  gdzie ścieżka administracyjna to ścieżka punktu instalacji administracyjnej programu Visio 2002 (na przykład C:\Visio), plik MSI to pakiet bazy danych .msi programu Visio 2002 (na przykład Vispro.msi), a plik MSP to nazwa aktualizacji administracyjnej (na przykład Visio2002-KB822212-FullFile.MSP).

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okna dialogowego Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania. W przypadku aktualizowania chińskiej, koreańskiej lub japońskiej wersji językowej punktu instalacji administracyjnej programu Visio 2002 za pomocą zlokalizowanej poprawki zabezpieczeń programu Visio 2002: KB822212 nie należy używać opcji SHORTFILENAMES=TRUE w wierszu polecenia. Jeśli z tymi wersjami językowymi zostanie użyta opcja SHORTFILENAMES=TRUE w wierszu polecenia, może wystąpić błąd Instalatora Windows.
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka administracyjna\plik MSI REINSTALL=lista funkcji REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka administracyjna to ścieżka punktu instalacji administracyjnej programu Visio 2002 (na przykład C:\Visio), plik MSI to pakiet bazy danych MSI programu Visio 2002 (na przykład Visio.msi), a lista funkcji to lista nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które należy ponownie zainstalować po wdrożeniu aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć opcji REINSTALL=ALL lub użyć następującej funkcji:
  • VBA
Dodatkowe informacje dotyczące wdrażania aktualizacji programu Visio w środowisku firmowym są dostępne w zestawie Microsoft Visio 2002 Resource Kit.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zestawu Microsoft Visio 2002 Resource Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku   Wersja  -----------------------  Vbe6.dll   6.4.99.69
Aby ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić w zależności od komputera. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę vbe6.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik vbe6.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja określ wersję pliku vbe6.dll zainstalowaną na komputerze.
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń programu Microsoft Visio 2002: KB822212 jest już zainstalowana na komputerze, podczas próby zainstalowania poprawki zabezpieczeń programu Microsoft Visio 2002: KB822212 pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która została już zastosowana.

Informacje o wersji w Edytorze Visual Basic są niepoprawne

Jeśli w Edytorze Visual Basic klikniesz menu Help (Pomoc), a następnie polecenie About (Informacje), w oknie dialogowym są wyświetlane niepoprawne informacje o wersji VBA. Niepoprawne są następujące informacje:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Retail 6.4.8869
Następujące informacje są jednak poprawne:
 • Wersja: 9969

Wymagania dotyczące aktualizacji Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 1.1 lub nowszej. Systemy Microsoft Windows XP oraz Microsoft Windows 2000 zawierają właściwą wersję Instalatora Windows. Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000:

Lista problemów usuwanych przez tę aktualizację

Poprawka zabezpieczeń programu Microsoft Visio 2002: KB822212 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Dokumenty programu Visio zawierające złośliwe projekty programu VBA mogą uruchamiać nieautoryzowany kod
  Dokumenty programu Office Visio, które zostały specjalnie spreparowane przez dodanie złośliwych projektów programu VBA, mogą uruchamiać nieautoryzowany kod na komputerze.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822212 — ostatni przegląd: 02/14/2014 06:10:17 — zmiana: 8.1

Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo kbupdate KB822212
Opinia