Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

System przestaje odpowiadać, występuje niska wydajność serwera plików lub opóźnienia podczas pracy z plikami na tym serwerze

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas pracy z plikami za pośrednictwem sieci może występować co najmniej jeden z następujących symptomów:
 • Serwer plików z systemem Windows, skonfigurowany jako serwer plików i wydruku, przestaje odpowiadać, a funkcje związane z serwerem plików i wydruku są tymczasowo niedostępne.
 • Nieoczekiwanie długie opóźnienie podczas otwierania, zapisywania, zamykania, usuwania lub drukowania plików znajdujących się na udostępnionym zasobie.
 • Tymczasowe ograniczenie wydajności podczas korzystania z programu za pośrednictwem sieci. Wydajność jest zazwyczaj niższa przez około 40 do 45 sekund. W niektórych wypadkach opóźnienie może jednak sięgać 5 minut.
 • Opóźnienie podczas wykonywania operacji związanych z kopiowaniem plików lub wykonywaniem kopii zapasowych plików.
 • Eksplorator Windows przestaje odpowiadać podczas łączenia się z udostępnionym zasobem lub czerwony symbol X jest widoczny na ikonie podłączonego dysku sieciowego w Eksploratorze Windows.
 • Podczas logowania na serwerze plików po wpisaniu nazwy i hasła w oknie dialogowym Logowanie do systemu Windows pojawia się pusty ekran. Pulpit się nie pojawia.
 • Program, który używa zdalnego wywoływania procedur (RPC) lub potoków nazwanych do łączenia się z serwerem plików, przestaje odpowiadać.
 • Serwer tymczasowo przestaje odpowiadać, a w dzienniku systemu na serwerze plików pojawia się jeden lub więcej komunikatów z identyfikatorami zdarzeń podobnych do następujących:

  Identyfikator zdarzenia: 2022
  Źródło: Srv
  Typ: Błąd
  Opis:
  Serwer nie mógł znaleźć wolnego połączenia <liczba> razy w ciągu ostatnich <liczba> sekund.

  Identyfikator zdarzenia: 2021
  Źródło: Srv
  Typ: Błąd
  Opis:
  Serwer nie mógł utworzyć elementu roboczego <liczba> razy w ciągu ostatnich <liczba> sekund.

  Identyfikator zdarzenia: 2020
  Źródło: Srv
  Typ: Błąd
  Opis:
  Serwer nie mógł przydzielić pamięci z puli stronicowanej, ponieważ pula ta była pusta.

  Identyfikator zdarzenia: 2019
  Źródło: Srv
  Typ: Błąd
  Opis:
  Serwer nie mógł przydzielić pamięci z puli niestronicowanej, ponieważ pula ta była pusta.

  Identyfikator zdarzenia: 2510
  Źródło: Serwer
  Typ zdarzenia: Błąd
  Opis:
  Usługa serwera nie może zmapować kodu błędu 1722.
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Usługa jest niedostępna.

  Ponadto w dzienniku systemu na komputerze klienckim jest wyświetlane następujące zdarzenie:

  Identyfikator zdarzenia: 3013
  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: MrxSmb / Rdr
  Opis:
  Readresator: przekroczono limit czasu dla żądania skierowanego do nazwa_komputera.

 • Podczas próby połączenia się z zasobem udostępnionym zwracany jest komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:Komunikat o błędzie 1
  Błąd systemu 53. Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej.
  Komunikat o błędzie 2
  Błąd systemu 64. Określona nazwa sieciowa już jest niedostępna.
 • Przejściowo rozłączane jest połączenie z zasobami sieciowymi i nie można ponownie połączyć się z zasobami sieciowymi na serwerze plików. Można jednak wysyłać pakiety kontrolne polecenia ping do serwera i używać sesji Usług terminalowych do połączenia się z serwerem.
 • Jeżeli wielu użytkowników usiłuje uzyskać dostęp do dokumentów pakietu Microsoft Office na serwerze, okno dialogowe Plik jest zablokowany do edycji nie zawsze pojawia się wówczas, gdy inny użytkownik otwiera plik.
 • Plik śledzenia operacji sieciowych wskazuje na opóźnienie 30 do 40 sekund między poleceniem klienta Usługi SMB i odpowiedzią przesyłaną z serwera plików.
 • Podczas próby otwarcia pliku bazy danych programu Access 2.0 (pliku mdb) w programie Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 lub Microsoft Access 2002 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Błąd dysku lub sieci.
 • Podczas próby otwarcia pliku programu Microsoft Word może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
  Program Word nie może odczytać pliku nazwa_pliku. Przywróć połączenie sieciowe lub zamień dyskietkę i ponów próbę.
Ponadto w dzienniku systemu na komputerze klienckim może zostać zarejestrowane następujące zdarzenie:

Typ: Ostrzeżenie
Źródło: MrxSmb
Identyfikator zdarzenia: 50
Opis: {Utracono dane o opóźnionym zapisie} System próbował przekazać plik danych z buforów do: \Device\LanmanRedirector. Operacja zapisu nie powiodła się i tylko część danych mogła zostać zapisana do pliku.

Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli program oferowany przez producenta innego niż firma Microsoft, zainstalowany na danym komputerze, używa przestarzałego sterownika filtru trybu jądra. Sterownik filtru trybu jądra może być przestarzały w następujących okolicznościach:
 • Jeden z następujących programów jest zainstalowany na danym komputerze:
  • Program ARCserve Backup Agent for Open Files lub program ARCserve Open File Agent firmy Computer Associates International Inc. jest zainstalowany na danym komputerze i sterownik Ofant.sys dla programu jest przestarzały.
  • Program Open Transaction Manager jest zainstalowany na danym komputerze i sterownik Otman.sys dla programu jest przestarzały.

   Uwaga Program Open Transaction Manager jest dołączany do określonych programów firmy VERITAS Software Corporation, jednak może być również instalowany niezależnie od programu firmy VERITAS. Program Open Transaction Manager może być na przykład dołączony do programu Open File Option. Ten program może być dołączony do oprogramowania VERITAS Backup Exec.
  • Program firmy VERITAS używający sterownika Otman4.sys lub Otman5.sys (taki jak Open File Option) jest zainstalowany na danym komputerze i sterownik Otman4.sys lub Otman5.sys dla programu jest przestarzały.
 • Sterownik programu jest niezgodny ze sterownikiem filtru zainstalowanym na danym komputerze przez program antywirusowy, oferowany przez producenta innego niż firma Microsoft. W rezultacie sterownik filtru na serwerze może zwracać niepoprawny kod stanu do usługi Serwer. Na przykład sterownik filtru może zwracać kod STATUS_SUCCESS zamiast kodu STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy skontaktować się z producentem programu w celu ustalenia, czy aktualizacja sterownika filtru jest dostępna. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skontaktować się z firmą Computer Associates w celu uzyskania najnowszej aktualizacji sterownika Ofant.sys, odwiedź następującą witrynę firmy Computer Associates w sieci Web:Jeśli program Open Transaction Manager został zainstalowany osobno, skontaktuj się z firmą Columbia Data Products, Inc. i zapytaj o dostępność aktualizacji rozwiązującej ten problem. Aby skontaktować się z firmą Columbia Data Products, odwiedź następującą witrynę firmy Columbia Data Products w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z firmą VERITAS, odwiedź następującą witrynę firmy VERITAS w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Więcej informacji
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


W celu tymczasowego obejścia tego problemu należy ponownie uruchomić usługi Serwer na serwerze. Aby ponownie uruchomić usługi Serwer, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz poniższe polecenia, naciskając klawisz Enter po wpisaniu każdego z nich:
  net stop server
  net start server
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj dowolną z następujących metod:
 • Użycie usługi Dzienniki wydajności i alerty do monitorowania licznika Średnia długość kolejki dysku obiektu wydajności PhysicalDisk. W typowych okolicznościach liczba oczekiwanych żądań wejścia/wyjścia jest zazwyczaj 1,5 do 2 razy większa niż liczba jednostek dysku fizycznego. Większość dysków zawiera pojedyncze jednostki, jednak urządzenia macierzy niezależnych zapasowych dysków (RAID) zazwyczaj zawierają kilka jednostek. W przypadku wykonywania przez program kolejnych prostych operacji We/Wy widoczny jest skok wartości licznika Bieżąca długość kolejki dysku po ustawieniu w kolejce czasochłonnych operacji związanych z korzystaniem z zasobów We/Wy. Widoczne może być również zwiększenie wartości licznika Przełączenia kontekstu/s obiektu wydajności System.
 • Wyłączenie blokowania oportunistycznego na komputerze klienckim lub na serwerze. Aby wyłączyć blokowanie oportunistyczne na komputerze klienckim, zmień następującą wartość rejestru na 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Aby wyłączyć blokowanie oportunistyczne na serwerze, zmień następującą wartość rejestru na 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wyłączyć blokowanie oportunistyczne, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  296264 Konfigurowanie blokowania oportunistycznego w systemie Windows
 • Edytowanie rejestru w celu tymczasowego dezaktywowania sterownika filtru.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak tymczasowo zdezaktywować sterownik filtrów trybu jądra, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  816071 Jak tymczasowo zdezaktywować sterownik filtrów trybu jądra w systemie Windows
  Oto klucz rejestru, w którym są przechowywane informacje sterownika Ofant.sys:
  Ofadriver
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
814112 Pliki w udziałach sieciowych są otwierane powoli albo jako tylko do odczytu lub pojawia się komunikat o błędzie
821246 Powolne otwieranie, zamykanie, zapisywanie lub drukowanie z serwera sieciowego plików pakietu Office
816071 Jak tymczasowo zdezaktywować sterownik filtrów trybu jądra w systemie Windows
252332 Zdarzenie o identyfikatorze 3013 podczas kopiowania plików na serwer z małą ilością miejsca na dysku
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
oplocks ofant ArcServ ARCserve ARCserveIT BrightStor performance degradation slow intermittent sporadically srv.sys lanmanserver freeze hangs hanging OFANT.EXE ofant.sys QAFilter.sys ofadriver CA Inoculan McAfee NetShield 4.5 McShield Norton OTMAN.sys OTMAN5.SYS Open Transaction Manager Veritas BackupExec Gigabit Word Excel PowerPoint Outlook Exchange MS-Office
Content Maintenance 9227 SOX030220700019 SOX021202700007 SOX030206700031 SOX030210700054 SOX030128700047 SOX021105700092 SOX020614700029 SOX010510700129 SOX000427700133 SOX030409700031 SRQ030503600120
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822219 — ostatni przegląd: 06/27/2014 13:36:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbresolve kbwinservperf kbprb KB822219
Opinia