Po ustawieniu stylu okien i przycisków systemu Windows XP może nastąpić nieoczekiwane zamknięcie programu Internet Explorer

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Program Internet Explorer jest nieoczekiwanie zamykany z powodu naruszenia zasad dostępu. Stos wywołań podczas awarii jest następujący:
>	mshtml.dll!CButton::YieldCurrency(CElement * pElemNew=0x06bdde10) Line 385	C++ mshtml.dll!CDoc::SetCurrentElem(CElement * pElemNext=0x06bdde10, long lSubNext=0, int * pfYieldFailed=0x069fdfd4, long lButton=1, int * pfDisallowedByEd=0x069fdfc4, int fFireFocusBlurEvents=1, int fMnemonic=0) Line 3615 + 0x12	C++ mshtml.dll!CElement::BecomeCurrent(long lSubDivision=0, int * pfYieldFailed=0x069fdfd4, CMessage * pmsg=0x069fe400, int fTakeFocus=1, long lButton=1, int * pfDisallowedByEd=0x069fdfc4, int fFireFocusBlurEvents=1, int fMnemonic=0) Line 1766 + 0x35	C++ mshtml.dll!CElement::BubbleBecomeCurrent(long lSubDivision=0, int * pfYieldFailed=0x069fe16c, CMessage * pMessage=0x069fe400, int fTakeFocus=1, long lButton=1) Line 2031 + 0x3e	C++ mshtml.dll!CDoc::PumpMessage(CMessage * pMessage=0x069fe400, CTreeNode * pNodeTarget=0x06bde1b0, int fPerformTA=0) Line 3842 + 0x46	C++ mshtml.dll!CDoc::OnMouseMessage(unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963, long * plResult=0x069feb2c, int x=507, int y=471) Line 1881 + 0x29	C++ mshtml.dll!CDoc::OnWindowMessage(unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963, long * plResult=0x069feb2c) Line 824 + 0x33	C++ mshtml.dll!CServer::WndProc(HWND__ * hwnd=0x0001150e, unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963) Line 2338 + 0x30	C++ user32.dll!_InternalCallWinProc@20() Line 102	Asm user32.dll!UserCallWinProcCheckWow(_ACTIVATION_CONTEXT * pActCtx=0x00000000, long (HWND__ *, unsigned int, unsigned int, long)* pfn=0x6388e690, HWND__ * hwnd=0x0001150e, unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963, void * pww=0x0102b10c, int fEnableLiteHooks=1) Line 165 + 0x37	C user32.dll!DispatchMessageWorker(tagMSG * pmsg=0x069fec78, int fAnsi=0) Line 2490 + 0x1e	C user32.dll!DispatchMessageW(const tagMSG * lpMsg=0x069fec78) Line 1028	C browseui.dll!TimedDispatchMessage(tagMSG * pmsg=0x069fec78) Line 9368	C++ browseui.dll!BrowserThreadProc(IETHREADPARAM * piei=0x00000000) Line 9592	C++ browseui.dll!BrowserProtectedThreadProc(void * pv=0x0546fd00) Line 9745	C++ browseui.dll!SHOpenFolderWindow(IETHREADPARAM * piei=0x0546fd00) Line 9923	C++ kernel32.dll!BaseThreadStart(unsigned long (void *)* lpStartAddress=0x718bfac1, void * lpParameter=0x0546fd00) Line 532 + 0x6	C
Przyczyna
Ten problem może występować, jeśli dla opcji Okna i przyciski ustawiono wartość Styl systemu Windows XP. Opcja Okna i przyciski znajduje się na karcie Wygląd okna dialogowego Właściwości ekranu systemu Windows XP.
Rozwiązanie
Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  30-cze-2003 18:16 6.0.2800.1221 2 793 984 Mshtml.dll				
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, należy ustawić opcję Okna i przyciski na wartość Styl klasyczny Windows.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w programie Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1.
Więcej informacji
Aby ustawić wygląd okien i przycisków w systemie Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Wygląd.
 3. W obszarze Okna i przyciski kliknij pozycję Styl systemu Windows XP lub kliknij pozycję Styl klasyczny Windows.
kompozycja
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822350 — ostatni przegląd: 12/08/2015 03:01:21 — zmiana: 1.8

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB822350
Opinia